Postfriske norske frimerker 1906 til 1972.

Stopped 21/08-01
Obj.DescriptionPrice
13023NK 88 x - 30 øre på 7 skilling. (190.-).NOK 150,-
13024NK 96/98 og 101 - 1, 2, 3 og 12 øre Posthorn 1909. (30.-).NOK 33,-
13025NK 99 - 5 øre Posthorn 1909. (150.-).NOK 81,-
13026NK 100 - 10 øre Posthorn 1909. (200.-).NOK 76,-
13027NK 102 b - 15 øre Posthorn 1909. (225.-).NOK 141,-
13028NK 103 - 20 øre Posthorn 1909. (225.-).NOK 71,-
13029NK 105 - 30 øre Posthorn 1909. (425.-).NOK 333,-
13030NK 106 - 35 øre Posthorn 1909. (575.-).NOK 205,-
13031NK 110/113 - Kronemerker Haakon VII 1910 - komplett serie (1 kr er NK 110 IIb). (235.-).NOK 152,-
13032NK 114/116 - Grunnlovsjubileum - komplett serie. (350.-).NOK 202,-
13033NK 117 a/b - 5 øre på 25 øre - begge nyanser. (65.-).NOK 71,-
13034NK 118/119 - 5 og 7 øre Posthorn 1920. (24.-).NOK 21,-
13035NK 120 - 10 øre Posthorn 1920. (325.-).NOK 277,-
13036NK 121 - 15 øre Posthorn 1920. (225.-).Unsold
13037NK 122 - 20 øre Posthorn 1920. (300.-).Unsold
13038NK 125 - 40 øre Posthotn 1920. (900.-).Unsold
13039NK 126 - 10 øre Løve I. (250.-).NOK 120,-
13040NK 127 - 20 øre Løve I. (475.-).NOK 233,-
13041NK 128 - 25 øre Løve I. (180.-).NOK 141,-
13042NK 129 - 45 øre Løve I. (40.-).NOK 35,-
13043NK 130/131 - 2 og 3 øre Polmerke. (65.-).NOK 61,-
13044NK 132 - 5 øre Polmerke. (140.-).NOK 134,-
13045NK 133 - 10 øre Polmerke. (190.-).NOK 166,-
13046NK 134 - 15 øre Polmerke. (190.-).NOK 144,-
13047NK 136 - 20 øre Polmerke. (200.-).NOK 133,-
13048NK 137 - 25 øre Polmerke. (55.-).NOK 66,-
13049NK 138/140 - Svalbard - komplett serie. (360.-).NOK 287,-
13050NK 141/154 - Løve II - 10 valører (se bilde). (385.-).NOK 325,-
13051NK 144 - 20 øre rødfiolett Løve II. (750.-).NOK 256,-
13052NK 146 - 20 øre rød Løve II. (300.-).NOK 151,-
13053NK 155 I - 45 øre Luftpost I. (900.-).NOK 410,-
13054NK 155 II - 45 øre Luftpost I. (150.-).NOK 60,-
13055NK 156/158 - Løveprovisorier - komplett serie. (335.-).NOK 113,-
13056NK 159/162 - Ibsen - komplett serie. (370.-).NOK 195,-
13057NK 163 a/b og 164 a/b - 1 og 4 øre Portoprovisorie - begge nyanser. (92.-)NOK 85,-
13058NK 165/167 - 10, 15 og 20 øre Portoprovisorie. (90.-).NOK 47,-
13059NK 168 a/b - 40 øre Portoprovisorie - begge nyanser. (193.-).NOK 135,-
13060NK 169 a - 50 øre Portoprovisorie. (180.-).NOK 106,-
13061NK 170/171 - 100 og 200 øre Portoprovisorie. (120.-).NOK 130,-
13062NK 172/175 - Abel - komplett serie. (250.-).NOK 121,-
13063NK 176 - 14 øre 14. (30.-).NOK 34,-
13064NK 178/179 - 15 og 20 øre Hellig Olav. (50.-).NOK 37,-
13065NK 180 - 30 øre Hellig Olav. (65.-).NOK 49,-
13066NK 184 - Radium. (290.-).NOK 145,-
13067NK 185/188 - Bjørnson - komplett serie. (280.-).NOK 150,-
13068NK 189/192 - Holberg - komplett serie. (440.-).NOK 251,-
13069NK 193/196 - Nansen I - komplett serie. (295.-).NOK 180,-
13070NK 197/204a - Posthorn og Løve dyptrykk med vannmerke - 8 valører (se bilde). (127.-).NOK 142,-
13071NK 204 b - 15 øre grønnlig oliven Løve dyptrykk med vannmerke. (260.-).NOK 190,-
13072NK 205 - 20 øre Løve dyptrykk med vannmerke. (35.-).NOK 36,-
13073NK 206 - 25 øre Løve dyptrykk med vannmerke. (150.-).NOK 131,-
13074NK 207 - 30 øre Løve dyptrykk med vannmerke. (95.-).NOK 92,-
13075NK 208 - 35 øre Løve dyptrykk med vannmerke. (80.-).NOK 44,-
13076NK 209 - 40 øre Løve dyptrykk med vannmerke. (85.-).NOK 82,-
13077NK 210 - 50 øre Løve dyptrykk med vannmerke. (80.-).NOK 71,-
13078NK 211 - 60 øre Løve dyptrykk med vannmerke. (65.-).NOK 66,-
13079NK 213/216 - Haakon kronemerker 1937 - komplett serie. (130.-).NOK 90,-
13080NK 217/219 - Turistmerker med vannmerke - komplett serie. (180.-).NOK 91,-
13081NK 220x/222x - Turistmerker på gult papir - komplett serie. (265.-).NOK 133,-
13082NK 220y/222y - Turistmerker uten vannmerke - komplett serie. (20.-).NOK 14,-
13083NK 223/224 - Nordkapp II - komplett serie. (170.-).NOK 98,-
13084NK 225/228 - Dronning Maud - komplett serie. (30.-).NOK 21,-
13085NK 229/232 - Kronemerker Løve - komplett serie. (190.-).NOK 95,-
13086NK 233/236 - Nansen II - komplett serie. (100.-).NOK 50,-
13087NK 237/252 - Posthorn og Løve dyptrykk uten vannmerke - komplett serie inkludert 246 I og 245 b. (338.-).NOK 153,-
13088NK 255/258 - Redningsselskapet - komplett serie. (90.-).NOK 76,-
13089NK 259 - Legion. (650.).NOK 366,-
13090NK 260 - Universitetet. (425.-).NOK 195,-
13091NK 261/268 - V-merker med vannmerke - 9 valører inkludert begge nyanser av 15 øre (se bilde). (194.-).NOK 135,-
13092NK 269/271 og 273 - 30, 35, 40 og 60 øre V-merker med vannmerke. (201.-).NOK 110,-
13093NK 272 - 50 øre V-merke med vannmerke. Attest : F.C.M. (2.900.-).NOK 1610,-
13094NK 274/283 - V-merker uten vannmerke - 10 valører (se bilde). (91.-).NOK 65,-
13095NK 284/288 - V-merker uten vannmerke - 5 valører (se bilde). (129.-).NOK 60,-
13096NK 289/292 - Krone V-merker. (550.-).NOK 270,-
13097NK 294/299 - Snorre - komplett serie. (66.-).NOK 32,-
13098NK 300/301 - Quisling. (120.-).NOK 60,-
13099NK 302/305 - Nordraak - komplett serie. (72.-).NOK 38,-
13100NK 311/313 - Nordkapp III - komplett serie. (50.-).NOK 27,-
13101NK 319/321 - Landshjelp I - komplett serie. (30.-).NOK 21,-
13102NK 322/324 - Krigsforlis - komplett serie. (30.-).NOK 25,-
13103NK 326/329 - Landshjelp II - komplett serie. (32.-).NOK 20,-
13104NK 331/338 - Londonserien. (50.-).NOK 17,-
13105NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - komplett serie. (35.-).NOK 27,-
13106NK 350/353 - Haakon kronemerker 1946 - komplett serie. (605.-).NOK 300,-
13107NK 354/358 - Løve dyptrykk 1946 - komplett serie. (675.-).NOK 301,-
13108NK 359/369 - Postjubileum - komplett serie. (247.-).NOK 146,-
13109NK 372/373 - Skogselskap - komplett serie. (25.-).NOK 15,-
13110NK 375/376 - Løveprovisorier - komplett serie. (25.-).NOK 15,-
13111NK 377/379 - Kielland - komplett serie. (45.-).NOK 16,-
13112NK 380/382 - Verdenspostforeningen - komplett serie. (13.-).NOK 14,-
13113NK 383/385 - Oslo 900 år - komplett serie. (18.-).NOK 14,-
13114NK 386/387 - Poliomyelitt - komplett serie. (70.-).NOK 24,-
13115NK 388/392 - Posthorn 1950 - komplett serie. (58.-).NOK 30,-
13116NK 393/403 - Haakon bruksmerker 1950/1952 - komplett serie. (560.-).NOK 277,-
13117NK 404/413 - Norske frimerker 1951/1952 - 10 merker. (221.-).NOK 121,-
13118NK 414/418 - Norske frimerker 1953 - 5 merker. (339.-).NOK 177,-
13119NK 428/430 - Norwex 1955 - komplett serie. (285.-).NOK 167,-
13120NK 441/452 - Norske frimerker 1956/1957 - 12 merker. (210.-).NOK 105,-
13121NK 479/490 - Norske frimerker 1960 - 12 merker. (318.-).NOK 188,-
13122NK 491/505 - Norske frimerker 1961 - 15 merker. (106.-).NOK 47,-
13123NK 506/512 - Norske frimerker 1962 - 7 merker. (104.-).Unsold
13124NK 513/529 - Bruksmerker ståltrykk - komplett serie. (407.-).NOK 211,-
13125NK 530/548 - Norske frimerker 1963 - 19 merker. (148.-).NOK 75,-
13126NK 549/559 - Norske frimerker 1964 - 11 merker. (117.-).Unsold
13127NK 560/570 - Norske frimerker 1965 - 11 merker. (114.-).Unsold
13128NK 571/584 - Norske frimerker 1966 - 14 merker. (113.-).NOK 43,-
13129NK 585/598 - Norske frimerker 1967 - 15 merker. (129.-).NOK 60,-
13130NK 599/616 - Norske frimerker 1968 - 18 merker. (116.-).Unsold
13131NK 617/640 - Norske frimerker 1969 - 24 merker. (347.-).NOK 177,-
13132NK 641/665 - Norske frimerker 1970 - 25 merker. (298.-).NOK 144,-
13133NK 666/679 - Norske frimerker 1971 - 14 merker. (104.-).Unsold
13134NK 680/702 - Norske frimerker 1972 - 19 merker inkl. miniark. (253.-).Unsold