Norske Førstedagsbrev (18)

Stopped 24/07-01
Obj.DescriptionPrice
12719NK 225/228 - Dronning Maud - Oslo 24.7.39 på rekommandet konvolutt. (500.-).NOK 295,-
12720NK 233/236 - Nansen II - Oslo 21.10.40. (275.-)NOK 192,-
12721NK 254 - Hålogaland - tre merker - Oslo 16.5.41. (Merkeverdi : 135.-).NOK 41,-
12722NK 255/258 - Redningsselskapet - Oslo 9.7.41. (90.-).NOK 47,-
12723NK 260 - Universitetet - Oslo 2.9.42. (500.-).NOK 202,-
12724NK 294, 297 og 299 - 10, 30 og 60 øre Snorre - Oslo 23.9.41. (75.-).NOK 42,-
12725NK 295, 296 og 298 - 15, 20 og 50 øre Snorre - Oslo 23.10.41. (75.-).NOK 42,-
12726NK 300/301 - Quisling - Bergen 1.2.42. (400.-).NOK 231,-
12727NK 302/305 - Nordraak - Oslo 12.6.42. (70.-).NOK 46,-
12728NK 306 - Rikstinget - Oslo 26.9.42. (45.-).NOK 29,-
12729NK 307/308 - Wessel - Oslo 6.10.42. (10.-).Unsold
12730NK 309/310 - Postforening - Odda 12.10.42. (25.-).Unsold
12731NK 314/317 - Grieg - Bergen og Oslo 15.6.43. (40.-).NOK 22,-
12732NK 318 - Frontkjemper - Bygdøy 2.8.43. (50.-).NOK 17,-
12733NK 319/321 - Landshjelp I - Oslo 10.11.43. (175.-).NOK 81,-
12734NK 322/324 - Krigsforlis - Oslo 20.5.44. (175.-).NOK 111,-
12735NK 325 - Gran - Oslo 30.7.44. (35.-).NOK 18,-
12736NK 326/329 - Landshjelp II - Lillehammer 1.12.44. (200.-).NOK 100,-
12737NK 331/338 - Londonserien (Sør-Norge) - Oslo 10.7.45. (300.-).NOK 351,-
12738NK 339/341 - Wergeland - Sandnes 12.7.1945. (100.-).NOK 47,-
12739NK 343/344 - Folkemuseum - Haugesund 19.12.45. (120.-).NOK 61,-
12740NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - Bergen 4.3.46. (130.-).NOK 91,-
12741NK 349 - Little Norway - Oslo 28.3.46. (120.-).NOK 97,-
12742NK 359/369 - Postjubileum - Bygdøy 15.IV.47. (300.-).NOK 231,-
12743NK 370 - Petter Dass - Altahaug 1.7.47. (110.-).NOK 210,-
12744NK 371 - Haakon VII 75 år - Oslo 2.8.47. (110.-).NOK 65,-
12745NK 372/373 - Skogselskap - Ullevål Hageby 15.6.48. (225.-).NOK 121,-
12746NK 374 - Røde Kors provisorie - Røa 1.12.48. (200.-).NOK 82,-
12747NK 380/382 - UPU - Oslo-Majorstua 8.10.49. (160.-).NOK 92,-
12748NK 383/385 - Oslo 900 år - Akershus Slott Oslo 15.5.50. (150.-).NOK 131,-
12749NK 402 - 60 øre Haakon - Nordisk Frimerkeutstilling 25.8.51. (75.).NOK 42,-
12750NK 407/409 - OL 1952 - Holmenkollbakken 1.10.51. (190.-).NOK 91,-
12751NK 411/412 - Haakon VII 80 år - Oslo 3.8.52. (50.-).NOK 28,-
12752NK 414 - Kreft - Oslo 1.6.53. (120.-).NOK 66,-
12753NK 415/417 - Nordkapp IV - Oslo-Vika 15.6.53. (450.-).NOK 212,-
12754NK 419/421 - Jernbanejubileum - Oslo 30.4.53. (150.-).NOK 71,-
12755NK 422/424 - Telegrafjubileum - Oslo-Vika 10.12.54. (100.-).NOK 61,-
12756NK 425/427 - Frimerkejubileum - Oslo-Vika 3.1.55. (30.-).Unsold
12757NK 428/430 - Norwex - Oslo-Norwex 4.6.55. (400.-).NOK 150,-
12758NK 439/400 - Regjeringsjubileum - Oslo-Moløkka 25.11.55. (35.-).NOK 19,-
12759NK 441/442 - Martha - Oslo-Vika 29.3.56. (80.-).Unsold
12760NK 443/444 - Nordens dag - Oslo 30.10.56. (37.-).NOK 22,-
12761NK 445/447 - Nordkapp V - Nordkapp 6.5.57. (160.-).NOK 91,-
12762NK 448/450 - Geofysisk år - Oslo-Vika 1.7.57. (55.-).NOK 31,-
12763NK 451/452 - Haakon VII 85 år - Oslo-Vika 3.8.57. (55.-).NOK 32,-
12764NK 458 og 465 - 40 og 65 øre Olav - Oslo 1.4.58. (10.-).NOK 10,-
12765NK 474 - Asbjørn Kloster - Bergen 2.2.59. (55.-).NOK 32,-
12766NK 475/476 - Norges Vel - Oslo-Vika 26.5.59. (65.-).NOK 32,-
12767NK 477/478 - Landbrukshøyskole - Bergen 1.10.59. (65.-).NOK 31,-
12768NK 479/480 - Blomster - Oslo-Vika 12.1.60. (95.-).NOK 47,-
12769NK 481/482 - Videnskapsselkabet - Oslo-Vika 26.2.60. (50.-).NOK 28,-
12770NK 483/484 - Flyktninghjelp - Oslo 7.4.60. (125.-).NOK 70,-
12771NK 485/489 - Skip - Oslo-Vika 27.8.60. (120.-).NOK 71,-
12772NK 490 - Europa 1960 - Oslo 19.9.60. (20.-).Unsold
12773NK 491 - SAS - Oslo 24.2.61. (14.-).NOK 13,-
12774NK 492/495 - Idrett - Oslo 15.3.61. (37.-).NOK 31,-
12775NK 496/497 - Håkonshallen - Bergen 25.5.61. (33.-).NOK 24,-
12776NK 498/499 - Universitetet - Oslo 2.9.61. (33.-).NOK 24,-
12777NK 500/501 - Nansen - Oslo 10.10.61. (27.-).NOK 20,-
12778NK 502/503 - Sydpoljubileum - Oslo 10.11.61. (27.-).NOK 25,-
12779NK 504/505 - Nobel - Oslo 9.12.61. (22.-).NOK 12,-
12780NK 506/507 - Bjerknes - Oslo 14.3.62. (22.-).NOK 12,-
12781NK 508 - Flyjubileum - Oslo 1.6.62. (27.-).NOK 16,-
12782NK 509/510 - Skogadministrasjon - Oslo 15.6.62. (22.-).NOK 14,-
12783NK 511/512 - Europa 1962 - Oslo 17.9.62. (22.-).Unsold
12784NK 513/516 og 522 - Øremerker ståltrykk - Oslo 5.12.62. (27.-).NOK 17,-
12785NK 530/531 - Collett - Oslo 23.1.63. (16.-).NOK 12,-
12786NK 532/535 - FAO - Oslo 21.3.63. (28..-).NOK 17,-
12787NK 517, 521 og 529 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 22.4.63. (20.-).NOK 17,-
12788NK 536/537 - Nord-Norge - Oslo 20.5.63. (30.-).NOK 17,-
12789NK 520 og 524 - 35 og 60 øre Bruksmerker ståltrykk - Oslo 14.6.63. (15.-)NOK 13,-
12790NK 538/529 - Aasen - Oslo 5.8.63. (16.-).NOK 17,-
12791NK 540/541 - Europa 1963 - Oslo 14.9.63. (22.-).Unsold
12792NK 542/544 - Tekstil - Oslo 24.9.63. (21.-).NOK 17,-
12793NK 518, 523 og 526/528 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 5.11.63. (55.-).NOK 37,-
12794NK 545/548 - Munch - Oslo 12.12.63. (25.-).Unsold
12795NK 549/550 - Arbeidersamfund - Oslo 17.2.64. (10.-).NOK 8,-
12796NK 551/552 - Guldberg og Waage - Oslo 11.3.64. (22.-).NOK 22,-
12797NK 553/554 - Grunnlovsjubileum - Oslo 11.5.64. (19.-).NOK 12,-
12798NK 555/556 - Sjømnannsmisjon - Oslo 17.8.64. (23.-).NOK 16,-
12799NK 557 - Europa 1964 - Oslo 14.9.64. (23.-).Unsold
12800NK 558/559 - Folkehøyskole - Oslo 31.10.64. (25.-).NOK 17,-
12801NK 560/561 - U.I.T. - Oslo 1.4.65. (17.-).Unsold
12802NK 562/563 - Frigjøringen - Oslo 8.5.65. (13.-).NOK 15,-
12803NK 564/565 - Røde Kors - Oslo 4.6.65. (35.-).Unsold
12804NK 566/567 - Europa 1965 - Oslo 25.9.65. (17.-).NOK 7,-
12805NK 568/569 - Harmonien - Bergen 25.20.65. (17.-).NOK 8,-
12806NK 570 - Rondane - Oslo 29.11.65. (13.-).NOK 5,-
12807NK 571/574 - VM på ski - Oslo 8.2.66. (45.-).NOK 47,-
12808NK 575/576 - Bibelselskap - Oslo 20.5.66. (14.-).NOK 8,-
12809NK 577/578 - Norges Bank - Oslo 14.6.66. (10.-).NOK 11,-
12810NK 579/580 - Sverdrup - Oslo 30.7.66. (10.-).NOK 7,-
12811NK 581/582 - Europa 1966 - Oslo 26.9.66. (14.-).NOK 9,-
12812NK 583/584 - Birkeland & Eyde - Oslo 29.10.66. (30.-).NOK 18,-
12813NK 585/586 - EFTA - Oslo 16.1.67. (19.-).NOK 16,-
12814NK 587/588 - Militær utannelse - Oslo 16.2.67. (28.-).NOK 19,-
12815NK 589/590 - Europa 1967 - Oslo 2.5.67. (15.-).NOK 9,-
12816NK 591/592 - Dybwad - Oslo 2.8.67. (10.-).Unsold
12817NK 593/594 - Santalmisjon - Oslo 26.9.67. (13.-).Unsold
12818NK 595/598 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 1.12.67. (17.-).NOK 10,-
12819NK 641/645 - Olav kronemerker ståltrykk - Oslo 10.2.70. (110.-).NOK 61,-