Norske Førstedagsbrev (17)

Stopped 27/06-01
Obj.DescriptionPrice
12316NK 225/228 - Dronning Maud - Oslo 24.7.39 på rekommandet konvolutt. (500.-).NOK 271,-
12317NK 233/236 - Nansen II - Oslo 21.10.40 på 4 konvolutter. (275.-)NOK 198,-
12318NK 254 - Hålogaland - Hålogaland-utstillingen 16.5.41. (70.-).NOK 36,-
12319NK 255/258 - Redningsselskapet - Oslo 9.7.41. (90.-).NOK 41,-
12320NK 260 - Universitetet - Oslo 2.9.42. (500.-).NOK 280,-
12321NK 294, 297 og 299 - 10, 30 og 60 øre Snorre - Oslo 23.9.41. (75.-).NOK 94,-
12322NK 295, 296 og 298 - 15, 20 og 50 øre Snorre - Oslo 23.10.41. (75.-).NOK 28,-
12323NK 300/301 - Quisling - Bergen 1.2.42. (400.-).NOK 125,-
12324NK 302/305 - Nordraak - Oslo 12.6.42. (70.-).NOK 25,-
12325NK 306 - Rikstinget - Oslo 26.9.42. (45.-).Unsold
12326NK 307/308 - Wessel - Oslo 6.10.42. (10.-).NOK 10,-
12327NK 309/310 - Postforening - Oslo 12.10.42. (25.-).NOK 15,-
12328NK 311/313 - Nordkapp III - Oslo 1.4.43. (140.-).NOK 60,-
12329NK 314/317 - Grieg - Bergen og Oslo 15.6.43. (40.-).NOK 21,-
12330NK 318 - Frontkjemper - Oslo 2.8.43. (50.-).NOK 31,-
12331NK 319/321 - Landshjelp I - Oslo 10.11.43. (175.-).NOK 85,-
12332NK 322/324 - Krigsforlis - Onsøy 20.5.44. (175.-).NOK 139,-
12333NK 325 - Gran - Oslo 30.7.44. (35.-).NOK 21,-
12334NK 326/329 - Landshjelp II - Lillehammer 1.12.44. (200.-).NOK 126,-
12335NK 339/341 - Wergeland - Fredrikstad 12.7.1945. (100.-).NOK 26,-
12336NK 343/344 - Folkemuseum - Blindern 19.12.45. (120.-).NOK 46,-
12337NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - Strømmen 4.3.46. (130.-).NOK 148,-
12338NK 371 - Haakon VII 75 år - Oslo 2.8.47. (110.-).NOK 61,-
12339NK 372/373 - Skogselskap - Oslo 15.6.48. (225.-).NOK 135,-
12340NK 374 - Røde Kors provisorie - Sarpsborg 1.12.48. (200.-).NOK 126,-
12341NK 377/379 - Kielland - Oslo 9.5.49. (200.-).NOK 112,-
12342NK 380/382 - UPU - Oslo 8.10.49. (160.-).NOK 88,-
12343NK 383/385 - Oslo 900 år - Oslo 15.5.50. (150.-).NOK 81,-
12344NK 407/409 - OL 1952 - Holmenkollbakken 1.10.51. (190.-).NOK 130,-
12345NK 411/412 - Haakon VII 80 år - Oslo 3.8.52. (50.-).NOK 36,-
12346NK 414 - Kreft - Oslo 1.6.53. (120.-).NOK 66,-
12347NK 415/417 - Nordkapp IV - Oslo 15.6.53. (450.-).NOK 185,-
12348NK 419/421 - Jernbanejubileum - Oslo-Majorstua 30.4.53. (150.-).NOK 75,-
12349NK 422/424 - Telegrafjubileum - Oslo-Vika 10.12.54. (100.-).NOK 56,-
12350NK 425/427 - Frimerkejubileum - Oslo-Vika 3.1.55. (30.-).Unsold
12351NK 428/430 - Norwex - Oslo-Norwex 4.6.55. (400.-).NOK 181,-
12352NK 438 - 90 øre Haakon - Oslo Julemerket 1.11.55. (75.-).NOK 145,-
12353NK 439/400 - Regjeringsjubileum - Oslo-Vika 25.11.55. (35.-).NOK 15,-
12354NK 432 og 435 - 35 og 65 øre Haakon - Oslo-Vika 2.I.56. (325.-).NOK 149,-
12355NK 441/442 - Martha - Oslo-Vika 29.3.56. (80.-).Unsold
12356NK 443/444 - Nordens dag - Oslo 30.10.56. (37.-).Unsold
12357NK 445/447 - Nordkapp V - Nordkapp 6.5.57. (160.-).NOK 98,-
12358NK 448/450 - Geofysisk år - Oslo-Vika 1.7.57. (55.-).Unsold
12359NK 451/452 - Haakon VII 85 år - Oslo-Vika 3.8.57. (55.-).Unsold
12360NK 458 og 465 - 40 og 65 øre Olav - Oslo-Vika 1.4.58. (10.-).Unsold
12361NK 474 - Asbjørn Kloster - Stavanger 2.2.59. (55.-).NOK 38,-
12362NK 475/476 - Norges Vel - Oslo-Vika 26.5.59. (65.-).NOK 37,-
12363NK 477/478 - Landbrukshøyskole - Bergen-Møhlenpris 1.10.59. (65.-).NOK 42,-
12364NK 479/480 - Blomster - Oslo-Vika 12.1.60. (95.-).NOK 33,-
12365NK 481/482 - Videnskapsselkabet - Oslo-Vika 26.2.60. (50.-).NOK 29,-
12366NK 483/484 - Flyktninghjelp - Oslo 7.4.60. (125.-).NOK 70,-
12367NK 490 - Europa 1960 - Oslo 19.9.60. (20.-).Unsold
12368NK 469/473 - Olav kronemerker - Oslo-Vika 12.1.59 på stor konvolutt (17.5 x 24.4 cm). (1000.-).NOK 712,-
12369NK 641/645 - Olav kronemerker ståltrykk - Oslo 10.2.70. (110.-).NOK 66,-
123701971 - Komplett årgang FDC - 7 konvolutter. (89.-).NOK 60,-
123711972 - Komplett årgang FDC - 10 konvolutter. (242.-).NOK 98,-
123721973 - Komplett årgang FDC - 9 konvolutter. (123.-).NOK 65,-
123731974 - Komplett årgang FDC - 8 konvolutter. (130.-).NOK 71,-
123741975 - Komplett årgang FDC - 10 konvolutter. (130.-).Unsold
123751976 - Komplett årgang FDC - 9 konvolutter. (123.-).NOK 71,-
123761977 - Komplett årgang FDC - 8 konvolutter. (127.-).Unsold
123771978 - Komplett årgang FDC - 9 konvolutter. (158.-).Unsold
123781979 - Komplett årgang FDC - 7 konvolutter. (123.-).Unsold
123791980 - Komplett årgang FDC - 7 konvolutter. (90.-).Unsold
123801981 - Komplett årgang FDC - 10 konvolutter. (110.-).Unsold
123811982 - Komplett årgang FDC - 12 konvolutter. (138.-).NOK 60,-
123821983 - Komplett årgang FDC - 11 konvolutter. (214.-).NOK 57,-
123831984 - Komplett årgang FDC - 10 konvolutter. (161.-).Unsold
123841985 - Komplett årgang FDC - 11 konvolutter. (229.-).Unsold
123851986 - Komplett årgang FDC - 9 konvolutter. (257.-).NOK 83,-
123861987 - Komplett årgang FDC - 12 konvolutter. (276.-).NOK 87,-
123871988 - Komplett årgang FDC - 10 konvolutter. (272.-).Unsold
123881989 - Komplett årgang FDC - 12 konvolutter. (295.-).NOK 62,-
123891990 - Komplett årgang FDC - 11 konvolutter. (290.-).NOK 57,-
123901991 - Komplett årgang FDC - 10 konvolutter. (289.-).NOK 52,-
123911992 - Komplett årgang FDC - 11 konvolutter. (314.-).NOK 72,-
123921993 - Komplett årgang FDC - 12 konvolutter. (317.-).NOK 150,-
123931994 - Komplett årgang FDC - 13 konvolutter. (330.-).NOK 150,-
123941995 - Komplett årgang FDC - 11 kovolutter. (339.-).NOK 147,-
123951996 - Komplett årgang FDC - 10 konvolutter. (364.-).NOK 115,-