Norske Førstedagsbrev (1929-1967)

Stopped 22/01-15
Obj.DescriptionPrice
116385NK 172/175 - Abel - Oslo Homansby 6.IV.29. Konvolutten har vannrett brekk og to svake loddrette brekker. (4.500.-). NOK 1910,-
116386NK 185/188 - Bjørnson - Notodden 8.12.32. (2.200.-). NOK 1111,-
116387NK 217/219 - Turistmerker med vannmerke - Oslo 20.4.38. (1.150.-). NOK 700,-
116388NK 223/224 - Nordkapp II - Oslo 20.6.38. (1.750.-). NOK 1150,-
116389NK 225/228 - Dronning Maud - Oslo 24.7.39. (625.-). Unsold
116390NK 233/236 - Nansen II - Oslo 21.10.40. (500.-). Unsold
116391NK 254 - Hålogaland - Oslo 16.5.41. (60.-). NOK 21,-
116392NK 255/258 - Redningsselskapet - Oslo 9.7.41. (110.-). NOK 39,-
116393NK 259 - Legion - Oslo 1.8.41. (750.-). Unsold
116394NK 260 - Universitetet - Oslo 2.9.41. (500.-). Unsold
116395NK 293 - Hvit V - Oslo 16.8.41. (1.900.-). NOK 960,-
116396NK 294, 297 og 299 - 10, 30 og 60 øre Snorre - Oslo 23.9.41. (90.-). NOK 37,-
116397NK 295, 296 og 298 - 15, 20 og 50 øre Snorre - Oslo 23.10.41. (90.-). NOK 34,-
116398NK 300/301 - Quisling - Oslo 1.2.42. (425.-). NOK 175,-
116399NK 302/305 - Nordraak - Oslo 12.6.42. (50.-). NOK 18,-
116400NK 306 - Rikstinget - Oslo 26.9.42. (60.-). Unsold
116401NK 307/308 - Wessel - Oslo 6.10.42. (15.-). NOK 7,-
116402NK 309/310 - Postforening - Oslo 12.10.42. (35.-). NOK 23,-
116403NK 313/316 - Nordkapp III - Oslo 1.4.43. (200.-). NOK 66,-
116404NK 314/317 - Grieg - Oslo 15.6.43. (20.-). NOK 8,-
116405NK 314/317 - Grieg - Bergen 15.6.43. (30.-). Unsold
116406NK 318 - Frontkjemper - Oslo 2.8.43. (55.-). NOK 19,-
116407NK 319/321 - Landshjelp I - Oslo 10.11.43. (180.-). Unsold
116408NK 322/324 - Krigsforlis - Amla i Sogn 20.V.44. (275.-). NOK 289,-
116409NK 325 - Gran - Stavanger 30.7.44. (50.-). NOK 33,-
116410NK 326/329 - Landshjelp II - Stavanger 1.12.44. (300.-). NOK 101,-
116411NK 330 - Hertugkrone - Oslo Bko 15.2.45. (650.-). NOK 580,-
116412NK 339/341 - Wergeland - Oslo Bko 12.7.1945. (160.-). NOK 90,-
116413NK 342 - Røde Kors - Oslo 22.9.45. (160.-). Unsold
116414NK 343/344 - Folkemuseum - Oslo Majorstua 19.12.45. (210.-). NOK 115,-
116415NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - Oslo 4.3.46. (180.-). Unsold
116416NK 349 - Little Norway - Oslo 28.3.46. (190.-). NOK 62,-
116417NK 357/358 - 55 og 80 øre Løve - Haugesund 4.11.46 på kort sendt til Danmark. Merkene virker slitte i overflaten. (950.-). Unsold
116418NK 359/369 - Postjubileum - Stavanger 15.4.47. (420.-). Unsold
116419NK 370 - Petter Dass - Ålesund Br. 1.7.47. (175.-). Unsold
116420NK 371 - Haakon VII 75 år - Ålesund Br. 3.8.47. (175.-). NOK 101,-
116421NK 374 - Røde Kors provisorie - Kristiansand S. 1.12.48. (290.-). NOK 101,-
116422NK 375 - 25 på 20 øre Løve - Oslo 15.3.49. (1.100.-). Unsold
116423NK 377/379 - Kielland - Hermansverk 9.5.49. (290.-). Unsold
116424NK 380/382 - UPU - Oslo 8.10.49. (240.-). Unsold
116425NK 383/385 - Oslo 900 år - Oslo S.Hanshaugen 15.5.50. (200.-). Unsold
116426NK 386/387 - Polio - Bergen 15.8.50. (320.-). NOK 105,-
116427NK 404/406 - Garborg - Sande i Vestfold 25.1.51. (275.-). NOK 132,-
116428NK 402 - 60 øre Haakon - Nordisk Frimerkeutstilling Oslo 25.8.51. (100.-). NOK 51,-
116429NK 407/409 - OL 1952 - Holmenkollbakken 1.10.51. (150.-). NOK 85,-
116430NK 411/412 - Haakon VII 80 år - Bergen 2.8.52. (60.-). NOK 21,-
116431NK 414 - Kreft - Oslo 1.6.53. (130.-). Unsold
116432NK 415/417 - Nordkapp IV - Nordkapp 15.6.53. (475.-). Unsold
116433NK 418 - Kirkejubileum - Skei i Jølster 15.7.53. (300.-). Unsold
116434NK 419/421 - Jernbanejubileum - Fredrikstad P.A. 30.4.54. (160.-). NOK 57,-
116435NK 422/424 - Telegrafjubileum - Viksdalen 10.12.54. (130.-). Unsold
116436NK 425/427 - Frimerkejubileum - Oslo 3.1.55. (30.-). NOK 21,-
116437NK 428/430 - Norwex - Oslo-Norwex 4.6.55. (420.-). Unsold
116438NK 438 - 90 øre Haakon - Julemerket Oslo 1.11.55. (90.-). NOK 41,-
116439NK 432 og 435 - 35 og 65 øre Haakon - Oslo 2.1.56. (325.-). Unsold
116440NK 439/400 - Regjeringsjubileum - Oslo 25.11.55. (40.-). NOK 21,-
116441NK 441/442 - Martha - Oslo 28.3.56. (90.-). Unsold
116442NK 443/444 - Nordens dag - Bureau D Echange D Oslo Colis Postaux 30.10.56. (40.-). NOK 62,-
116443NK 445/447 - Nordkapp V - Nordkapp 6.5.57. (190.-). Unsold
116444NK 434/437 - 50 og 75 øre Haakon - Oslo 1.7.57. (3.200.-). NOK 2440,-
116445NK 448/450 - Geofysisk år - Oslo 1.7.57. (65.-). NOK 38,-
116446NK 451/452 - Haakon VII 85 år - Oslo 3.8.57. (65.-). NOK 22,-
116447NK 458 og 465 - 40 og 65 øre Olav - Oslo 1.4.58. (10.-). NOK 17,-
116448NK 453 - 25 øre Olav - Oslo 6.5.58. (1.150.-). Unsold
116449NK 469/473 - Olav Kronemerker - Videren 12.1.59. (1.250.-). NOK 1015,-
116450NK 474 - Asbjørn Kloster - Vinderen 2.2.59. (55.-). Unsold
116451NK 467 - 85 øre Olav - Oslo 16.3.59. (900.-). Unsold
116452NK 475/476 - Norges Vel - Oslo 26.5.59. (70.-). NOK 25,-
116453NK 455 og 463 - 30 og 55 øre Olav - Oslo 1.9.59. (1.050.-). NOK 675,-
116454NK 477/478 - Landbrukshøyskole - Farsund 1.10.59. (70.-). Unsold
116455NK 461 og 468 - 50 og 90 øre Olav - Oslo 10.11.59. (950.-). NOK 909,-
116456NK 479/480 - Blomster - Oslo 12.1.60. (100.-). NOK 37,-
116457NK 481/482 - Videnskabsselskabet - Oslo 26.2.60. (50.-). NOK 26,-
116458NK 483/484 - Flyktninghjelp - Oslo 7.4.60. (150.-). NOK 54,-
116459NK 485/489 - Skip - Oslo 27.8.60. (130.-). NOK 44,-
116460NK 490 - Europa 1960 - Oslo 19.9.60. (20.-). NOK 17,-
116461NK 491 - SAS - Oslo 24.2.61. (14.-). NOK 11,-
116462NK 492/495 - Idrett - Oslo 15.3.61. (37.-). NOK 15,-
116463NK 496/497 - Håkonshallen - Bergen 25.5.61. (33.-). NOK 13,-
116464NK 497/498 - Universitetet - Oslo 2.9.1961. (33.-). NOK 15,-
116465NK 500/501 - Nansen - Oslo 10.10.61. (27.-). NOK 12,-
116466NK 502/503 - Sydpoljubileum - Oslo 10.11.61. (27.-). NOK 18,-
116467NK 504/505 - Nobel - Oslo 9.12.61. (22.-). NOK 13,-
116468NK 506/507 - Bjerknes - Oslo 14.3.62. (22.-). NOK 13,-
116469NK 508 - Flyjubileum - Oslo 1.6.62. (27.-). NOK 12,-
116470NK 509/510 - Skogadministrasjon - Oslo 15.6.62. (22.-). NOK 11,-
116471NK 454, 457 og 462 - 25, 35 og 50 øre Olav - Oslo 2.7.62. (1.600.-). NOK 1250,-
116472NK 511/512 - Europa 1962 - Oslo 17.9.62. (22.-). NOK 8,-
116473NK 513/516 og 522 - Øremerker ståltrykk - Oslo 5.12.62. (27.-). NOK 10,-
116474NK 530/531 - Collett - Oslo 23.1.63. (16.-). NOK 9,-
116475NK 532/535. F.A.O. - Oslo 21.3.63. (28.-). NOK 10,-
116476NK 517, 521 og 529 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 22.4.63. (20.-). NOK 8,-
116477NK 536/537 - Nord-Norge - Oslo 20.5.63. (35.-). NOK 25,-
116478NK 520 og 524 - 35 og 60 øre ståltrykk - Oslo 14.6.63. (15.-). NOK 9,-
116479NK 538/529 - Aasen - Oslo 5.8.63. (16.-). NOK 9,-
116480NK 540/541 - Europa 1963 - Oslo 14.9.63. (22.-). NOK 9,-
116481NK 542/544 - Tekstil - Oslo 24.9.63. (21.-). NOK 10,-
116482NK 518, 523 og 526/528 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 5.11.63. (55.-). NOK 20,-
116483NK 545/548 - Munch - Oslo 12.12.63. (25.-). NOK 9,-
116484NK 549/550 - Arbeidersamfund - Oslo 17.2.64. (10.-). NOK 4,-
116485NK 551/552 - Guldberg og Waage - Oslo 11.3.64. (22.-). NOK 8,-
116486NK 553/554 - Grunnlovsjubileum - Oslo 11.5.64. (19.-). NOK 10,-
116487NK 555/556 - Sjømannsmisjon - Oslo 17.8.64. (23.-). NOK 11,-
116488NK 557 - Europa 1964 - Oslo 14.9.64. (30.-). NOK 15,-
116489NK 558/559 - Folkehøyskole - Oslo 31.10.64. (25.-). NOK 12,-
116490NK 519 og 525 - 30 og 60 øre Ståltrykk - Oslo 9.11.64. (525.-). Unsold
116491NK 560/561 - U.I.T. - Oslo 1.4.65. (17.-). NOK 7,-
116492NK 562/563 - Frigjøringen - Oslo 8.5.65. (13.-). NOK 8,-
116493NK 564/565 - Røde Kors - Oslo 4.6.65. (35.-). NOK 14,-
116494NK 566/567 - Europa 1965 - Oslo 25.9.65. (17.-). NOK 10,-
116495NK 568/569 - Harmonien - Bergen 25.20.65. (17.-). NOK 7,-
116496NK 570 - Rondane - Oslo 29.11.65. (13.-). NOK 11,-
116497NK 571/574 - VM på ski - Oslo 8.2.66. (45.-). NOK 16,-
116498NK 575/576 - Bibelselskap - Oslo 20.5.66. (14.-). NOK 7,-
116499NK 577/578 - Norges Bank - Oslo 14.6.66. (10.-). NOK 7,-
116500NK 579/580 - Sverdrup - Oslo 30.7.66. (10.-). NOK 7,-
116501NK 581/582 - Europa 1966 - Oslo 26.9.66. (16.-). NOK 6,-
116502NK 583/584 - Birkeland & Eyde - Oslo 29.10.66. (30.-). NOK 34,-
116503NK 585/586 - EFTA - Oslo 16.1.67. (19.-). NOK 11,-
116504NK 587/588 - Militær utannelse - Oslo 16.2.67. (28.-). NOK 14,-
116505NK 589/590 - Europa 1967 - Oslo 2.5.67. (15.-). NOK 8,-
116506NK 591/592 - Dybwad - Oslo 2.8.67. (10.-). NOK 5,-
116507NK 593/594 - Santalmisjon - Oslo 26.9.67. (13.-). NOK 6,-
116508NK 595/598 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 1.12.67. (17.-). NOK 11,-