Returmerker

Stopped 10/09-14
Obj.DescriptionPrice
114964RM 1 b - Som ubesørget rosalilla - stemplet Christiainia 14.II.85. Tynne flekker og mangler tagg oppe. (3.800.-).NOK 345,-
114965RM 1 b - Som ubesørget rosalilla - uten lim. Merket har sittet på brev, men har unngått avstempling. (* = 1.600.-).Unsold
114966RM 1 b - Som ubesørget rosalilla - velsentrert letthengslet merke. Nedre høyre hjørne avrevet. (1.600.-).NOK 102,-
114967RM 2 b - Som uindløst blågrønn - velsentrert postfrisk merke. (1.650.-).NOK 725,-
114968RM 2 b - Som uindløst blågrønn - letthengslet merke. (850.-).Unsold
114969RM 2 b v1 - Som ubesørget blågrønn - feiltrykket i loddrett par med vanlig merke. Nedre merke (varianten) er postfrisk. (5.850.-).NOK 3050,-