Sedler - Engrosauksjon 10 og 50 kroner.

Stopped 10/07-14
Obj.DescriptionPrice
11434410 kroner 1954/1973 - 10 stk. i varierende kvalitet.NOK 250,-
11434510 kroner 1954/1973 - 20 stk. i varierende kvalitet.NOK 410,-
11434610 kroner 1983 CP - kvalitet 0 - 10 stk. usirkulert i nummer-rekkefølge (CP3250451-CP3250460).NOK 381,-
11434710 kroner 1973/1984 - 10 stk. i varierende kvalitet.NOK 210,-
11434810 kroner 1976/1984 - 20 stk. i varierende kvalitet.NOK 300,-
11434910 kroner 1977/1984 - 50 stk. i varierende kvalitet.NOK 645,-
11435050 kroner 1973/1983 - 10 stk. i varierende kvalitet.NOK 990,-
11435150 kroner 1974/1983 - 20 stk. i varierende kvalitet.NOK 1124,-