Norske Førstedagsbrev (1932-1965)

Stopped 04/12-13
Obj.DescriptionPrice
110421NK 185/188 - Bjørnson - Notodden 8.12.32. (2.200.-).Unsold
110422NK 225/228 - Dronning Maud - Oslo 24.7.39. (500.-).Unsold
110423NK 233/236 - Nansen II - Oslo 21.10.40. (450.-).NOK 255,-
110424NK 254 - Hålogaland - Oslo 16.5.41 på uadressert konvolutt. (60.-).Unsold
110425NK 254 - Hålogaland - Hålogaland utstilling 16.5.41. Oppfrankert med 5 øre for å komme opp i korrekt porto. (85.-).Unsold
110426NK 255/258 - Redningsselskapet - Oslo 9.7.41. (110.-).Unsold
110427NK 259 - Legion - firestripe - Oslo 1.8.41. Merkeverdi: 3.000.-.Unsold
110428NK 260 - Universitetet - femstripe - Oslo 2.9.41. Merkeverdi: 2.375.-.NOK 1110,-
110429NK 277, 278, 279, 281, 282 o 284 - V-merker - Oslo 14.8.41 på to pene konvolutter. (1.000.-).NOK 1110,-
110430NK 279 - 10 øre V-merke - maskinstemplet Oslo 14.8.41 på bruksbrev.NOK 101,-
110431NK 293 - 10 øre hvit V - maskinstemplet Oslo 16.8.41. (1.900.-).Unsold
110432NK 294, 297 og 299 - 10, 30 og 60 øre Snorre - Oslo 23.9.41. (90.-).Unsold
110433NK 295, 296 og 298 - 15, 20 og 50 øre Snorre - Oslo 23.10.41. (90.-).Unsold
110434NK 300/301 - Quisling - Oslo 1.2.42 på uadressert konvolutt. (400.-).Unsold
110435NK 302/305 - Nordraak - Oslo 12.6.42. (50.-).Unsold
110436NK 306 - Rikstinget - par - Oslo Bko 26.9.42. (55.-).Unsold
110437NK 307/308 - Wessel - Oslo 6.10.42. (15.-).NOK 24,-
110438NK 309/310 - Postforening - Oslo 12.10.42. (35.-).Unsold
110439NK 314/317 - Grieg - Oslo 15.6.43. (20.-).Unsold
110440NK 314/317 - Grieg - Bergen 15.6.43. (30.-).Unsold
110441NK 318 - Frontkjemper - Oslo 2.8.43. (55.-).Unsold
110442NK 319/321 - Landshjelp I - Oslo 10.11.43. (180.-).Unsold
110443NK 322/324 - Krigsforlis - Oslo Elisenberg 20.V.44. (260.-).NOK 110,-
110444NK 325 - Gran - Fredrikstad 30.7.44 på uadressert konvolutt. (40.-).Unsold
110445NK 326/329 - Landshjelp II - Bruflat 1.12.44 på uadressert konvolutt. (260.-).Unsold
110446NK 330 - Hertugkrone - Oslo Bko 15.2.45. (650.-).NOK 355,-
110447NK 339/341 - Wergeland - Bygdøy 12.7.1945. (150.-).NOK 140,-
110448NK 342 - Røde Kors - fireblokk og NK 238 stemplet Sandnes 22.9.45 på rekommandert kort sendt ekspress luftpost til Danmark.NOK 111,-
110449NK 343/344 - Folkemuseum - Levanger 19.12.45. (200.-).Unsold
110450NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - Oslo 4.3.46. (180.-).Unsold
110451NK 349 - Little Norway - Stranda 28.3.46. (180.-).NOK 75,-
110452NK 357/358 - 55 og 80 øre Løve - Oslo 4.11.46 på uadressert konvolutt. (900.-).NOK 566,-
110453NK 359/369 - Postjubileum - Stranda 15.4.47 på uadressert konvolutt. (400.-).NOK 151,-
110454NK 370 - Petter Dass - Alstahaug 1.7.47 på uadressert konvolutt. (150.-).Unsold
110455NK 371 - Haakon VII 75 år - Gjøvik 2.8.47 på uadressert konvolutt. (150.-).NOK 111,-
110456NK 374 - Røde Kors provisorie - Stavanger 1.12.48. (260.-).Unsold
110457NK 375 - 25 på 20 øre Løve - Oslo 15.3.49. (1.000.-).Unsold
110458NK 377/379 - Kielland - Ørstavik 9.5.49 på rekommandert visittkort-konvolutt. (280.-).NOK 285,-
110459NK 380/382 - UPU - Trondheim-Rosenborg 8.10.49 på uadressert konvolutt. (225.-).NOK 100,-
110460NK 383/385 - Oslo 900 år - Tønsberg 15.5.50. (175.-).Unsold
110461NK 386/387 - Polio - Oslo 15.8.50. (300.-).Unsold
110462NK 388/379 og 393 - 10 og 15 øre Posthorn samt 25 øre Haakon - Oslo 18.12.50. (2.200.-).NOK 2154,-
110463NK 404/406 - Garborg - parserie - Røyneberg 25.1.51. (260.-).NOK 175,-
110464NK 395 og 397/400 - 30, 35, 45, 50 og 55 øre Haakon - Oslo 10.2.51 på fem pene konvolutter. (1.650.-).NOK 1012,-
110465NK 391 og 403 - 20 øre Posthorn og 80 øre Haakon - Oslo 10.3.51. (1.500.-).NOK 975,-
110466NK 407/409 - OL 1952 - Holmenkollbakken 1.10.51. (150.-).NOK 65,-
110467NK 411/412 - Haakon VII 80 år - Oslo 2.8.52. (50.-).Unsold
110468NK 414 - Kreft - Tolvsrød 1.6.53 på uadressert konvolutt. (130.-).NOK 50,-
110469NK 415/417 - Nordkapp IV - Nordkapp 15.6.53 på uadressert konvolutt. (450.-).NOK 190,-
110470NK 418 - Kirkejubileum - Oslo 15.7.53 på uadressert konvolutt. (300.-).NOK 200,-
110471NK 419/421 - Jernbanejubileum - Oslo-Majorstua 30.4.54. (150.-).NOK 75,-
110472NK 422/424 - Telegrafjubileum - Gjøvik 10.12.54 på uadressert konvolutt. (130.-).NOK 48,-
110473NK 425/427 - Frimerkejubileum - Oslo 3.1.55. (30.-).NOK 11,-
110474NK 428/430 - Norwex - Oslo-Norwex 4.6.55 på uadressert konvolutt. (420.-).Unsold
110475NK 438 - 90 øre Haakon - Oslo 1.11.55. (75.-).Unsold
110476NK 432 og 435 - 35 og 65 øre Haakon - Oslo Frim III 2.1.56. (325.-).Unsold
110477NK 439/400 - Regjeringsjubileum - Oslo 25.11.55 på uadressert konvolutt. (35.-).Unsold
110478NK 441/442 - Martha - Oslo 28.3.56. (85.-).NOK 29,-
110479NK 443/444 - Nordens dag - Oslo-Vika 30.10.56. (40.-).NOK 14,-
110480NK 443/444 - Nordens dag - fireblokker - Oslo-Majorstua 30.10.56 på to konvolutter.NOK 21,-
110481NK 445/447 - Nordkapp V - Nordkapp 6.5.57. (170.-).NOK 82,-
110482NK 448/450 - Geofysisk år - Oslo 1.7.57. (60.-).Unsold
110483NK 451/452 - Haakon VII 85 år - Bryn 3.8.57. (60.-).Unsold
110484NK 458 og 465 - 40 og 65 øre Olav - Oslo 1.4.58. (10.-).NOK 5,-
110485NK 453 - 25 øre Olav - Oslo 6.5.58. (1.050.-).NOK 702,-
110486NK 474 - Asbjørn Kloster - Oslo 2.2.59. (55.-).NOK 20,-
110487NK 467 - 85 øre Olav - Oslo 16.3.59. (825.-).NOK 525,-
110488NK 475/476 - Norges Vel - Bergen-Møhlenpris 26.5.59. (65.-).Unsold
110489NK 455 og 463 - 30 og 55 øre Olav - Oslo 1.9.59. (975.-).NOK 812,-
110490NK 477/478 - Landbrukshøyskole - Oslo 1.10.59. (65.-).Unsold
110491NK 461 og 468 - 50 og 90 øre Olav - Oslo 10.11.59. (925.-).Unsold
110492NK 479/480 - Blomster - Oslo 12.1.60. (95.-).NOK 45,-
110493NK 481/482 - Videnskabsselskabet - Bergen 26.2.60. (50.-).Unsold
110494NK 483/484 - Flyktninghjelp - Oslo 7.4.60. (140.-).Unsold
110495NK 485/489 - Skip - Bergen-Møhlenpris 27.8.60. (120.-).Unsold
110496NK 490 - Europa 1960 - Bergen 19.9.60. (20.-).Unsold
110497NK 491 - SAS - Oslo 24.2.61. (14.-).NOK 10,-
110498NK 492/495 - Idrett - Oslo 15.3.61. (37.-).Unsold
110499NK 496/497 - Håkonshallen - Bergen 25.5.61. (33.-).Unsold
110500NK 497/498 - Universitetet - Oslo 2.9.1961. (33.-).Unsold
110501NK 500/501 - Nansen - Oslo 10.10.61. (27.-).NOK 11,-
110502NK 502/503 - Sydpoljubileum - Oslo 10.11.61. (27.-).Unsold
110503NK 504/505 - Nobel - Oslo 9.12.61. (22.-).NOK 10,-
110504NK 506/507 - Bjerknes - Oslo 14.3.62. (22.-).Unsold
110505NK 508 - Flyjubileum - Oslo 1.6.62. (27.-).NOK 10,-
110506NK 454, 457 og 462 - 25, 35 og 50 øre Olav - Oslo 2.7.62. (1.350.-).NOK 901,-
110507NK 511/512 - Europa 1962 - Oslo 17.9.62. (22.-).NOK 8,-
110508NK 513/516 og 522 - Øremerker ståltrykk - Oslo 5.12.62. (27.-).NOK 11,-
110509NK 530/531 - Collett - Oslo 23.1.63. (16.-).Unsold
110510NK 532/535. F.A.O. - Oslo 21.3.63. (28.-).NOK 10,-
110511NK 517, 521 og 529 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 22.4.63. (20.-).NOK 22,-
110512NK 536/537 - Nord-Norge - Oslo 20.5.63. (35.-).NOK 13,-
110513NK 520 og 524 - 35 og 60 øre ståltrykk - Oslo 14.6.63. (15.-).NOK 6,-
110514NK 538/529 - Aasen - Oslo 5.8.63. (16.-).Unsold
110515NK 540/541 - Europa 1963 - Oslo 14.9.63. (22.-).NOK 8,-
110516NK 542/544 - Tekstil - Oslo 24.9.63. (21.-).NOK 17,-
110517NK 518, 523 og 526/528 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 5.11.63. (55.-).Unsold
110518NK 549/550 - Arbeidersamfund - Oslo 17.2.64. (10.-).NOK 4,-
110519NK 551/552 - Guldberg og Waage - Oslo 11.3.64. (22.-).Unsold
110520NK 553/554 - Grunnlovsjubileum - Oslo 11.5.64. (19.-).Unsold
110521NK 555/556 - Sjømannsmisjon - Oslo 17.8.64. (23.-).Unsold
110522NK 557 - Europa 1964 - Oslo 14.9.64. (30.-).NOK 11,-
110523NK 558/559 - Folkehøyskole - Oslo 31.10.64. (25.-).NOK 9,-
110524NK 519 og 525 - 30 og 60 øre Ståltrykk - Oslo 9.11.64. (525.-).NOK 311,-
110525NK 560/561 - U.I.T. - Oslo 1.4.65. (17.-).NOK 7,-
110526NK 562/563 - Frigjøringen - Oslo 8.5.65. (13.-).NOK 6,-
110527NK 564/565 - Røde Kors - Oslo 4.6.65. (35.-).NOK 13,-
110528NK 566/567 - Europa 1965 - Oslo 25.9.65. (17.-).NOK 7,-
110529NK 568/569 - Harmonien - Bergen 25.20.65. (17.-).NOK 7,-