Sportelmerker og Stempelmerker på gamle dokumenter.

Stopped 29/08-13
Obj.DescriptionPrice
1094198 skilling Sportelmerke annullert 20/6-74 på medtatt tosidig dokument.NOK 26,-
1094208 skilling Sportelmerke annullert 20/6-74 på medtatt firesidig dokument.NOK 52,-
10942112 skilling og 48 skilling Sportelmerker annullert 20/6-74 på innsiden av firesideig dokument.NOK 346,-
10942216 skilling og 48 skilling Sportelmerker annullert 21/8-75 dokument i a5 format.NOK 26,-
109423180 skilling Sportelmerke annullert 26/6-75 på forsiden av firesideig panteobligasjon. På side 3 forefinnes 24 skilling og 72 skilling Sportelmerker annullert 8/9-75.NOK 295,-
10942412 kroner Stempelmerke annullert 26/3-1898 på skjøte.NOK 75,-
1094252.00 kr, 4.00 kr og 8 kroner (3) stempelmerker annullert 13/2-19 på skjøte.NOK 390,-
10942620 øre og 3.00 kr provisorie Stempelmerker stemplet Ytre Sogn Sorenskriveri 8 JUL 1935 på utskrift av Skyldsætningsforretning fra 1865.NOK 47,-
10942710 øre stempelmerke på veksel datert Bankeryd 23 aapril 1925.Unsold
10942820 øre stempelmerke på veksel datert Oslo 13 august 1925.Unsold
10942930 øre stempelmerke på veksel datert Oslo 1 mars 1932.Unsold
10943040 øre stempelmerke på veksel datert Kristiania 25 november 1924.Unsold