Telegramblanketter

Stopped 15/08-13
Obj.DescriptionPrice
109103TELEGRAFVERKET Lx.1 - Dreyer-Trykk.Unsold
109104TELEGRAFVERKET Lx.1 - Dreyer, Stavanger.Unsold
109105TELEGRAFVERKET Lx.1 - Dreyers Grafiske Anstalt, Stavanger.Unsold
109106TELEGRAFVERKET Lx.2 - Dreyer-Trykk.Unsold
109107TELEGRAFVERKET Lx.3 - Grøndahl & Søn, Oslo.NOK 10,-
109108TELEGRAFVERKET Lx.4 - Grøndahl & Søn, Oslo.NOK 10,-
109109TELEGRAFVERKET Lx.5 - Dreyer-Trykk.NOK 8,-
109110TELEGRAFVERKET Lx.5 - Dreyer, Stavanger.Unsold
109111TELEGRAFVERKET Lx.5 - Dreyers Grafiske Anstalt, Stavanger.Unsold
109112TELEGRAFVERKET Lx.6 - Dreyer-Trykk.Unsold
109113TELEGRAFVERKET Lx.6 - Dreyer, Stavanger.Unsold
109114TELEGRAFVERKET Lx.6 - Dreyer Grafiske Anstalt, Stavanger.NOK 6,-
109115TELEGRAFVERKET Lx.7 - Dreyer-Trykk.NOK 8,-
109116TELEGRAFVERKET Lx.7 - Dreyer, Stavanger.NOK 6,-
109117TELEGRAFVERKET Lx.7 - Dreyers Grafiske Anstalt, Stavanger.NOK 7,-
109118TELEGRAFVERKET Lx.9 - Grøndahl & Søn, Oslo.Unsold
109119TELEGRAFVERKET Lx.10 - Emil Mostue A.S. - Oslo.Unsold
109120TELEGRAFVERKET Lx.11 - Grøndahl & Søn, Oslo.Unsold
109121TELEGRAFVERKET Lx.12 - Dreyer-Trykk.Unsold
109122TELEGRAFVERKET Lx.12 (nummer til venstre) - Dreyertrykk. Unsold
109123TELEGRAFVERKET Lx.12 - Dreyers Grafiske Anstalt, Stavanger.Unsold
109124TELEGRAFVERKET Lx.13 - Dreyer-Trykk.Unsold
109125TELEGRAFVERKET Lx.13 - Dreyer, Stavanger.NOK 10,-
109126TELEGRAFVERKET Lx.13 - Dreyers Grafiske Anstalt, Stavanger.NOK 10,-
109127TELEGRAFVERKET Lx.14 - Grøndahl & Søn, Oslo.Unsold
109128TELEGRAFVERKET Lx.15 - Grøndahl & Søn, Oslo.Unsold
109129TELEGRAFVERKET Lx.15 - Lit. Hagen & Kornmann, Oslo.Unsold
109130TELEGRAFVERKET Lx.16 - Dreyer-Trykk.Unsold
109131TELEGRAFVERKET Lx.16 - Dreyer, Stavanger.Unsold
109132TELEGRAFVERKET Lx.16 - Dreyers Grafiske Anstalt, Stavanger.Unsold
109133TELEGRAFVERKET Lx.17 - Grøndahl & Søn, Oslo.Unsold
109134TELEGRAFVERKET Lx.19 - Dreyer, Stavanger.NOK 6,-
109135TELEGRAFVERKET Lx.21 - Grøndahl & Søn, Oslo.Unsold
109136TELEGRAFVERKET Lx.25 - Grøndahl & Søn, Oslo.Unsold
109137TELEGRAFVERKET Lx.52 - Grøndahl & Søn, Oslo.NOK 20,-
109138NORGES STATSBANER Lx.16 - Dreyer, Stavanger.NOK 10,-
109139GRATULASJONSBYRÅET BERGEN - Nr. 175 - IB J.H.K. 46.NOK 10,-
109140TELEGRAFVERKET Lx.18 - Dreyers Grafiske Anstalt, Stavanger.Unsold