Merkater og oblater - Cinderellas (18)

Stopped 14/08-13
Obj.DescriptionPrice
108852PAX Norge - (*).NOK 2,-
108853NORSKE SJØMÆNDS UNDERSTØTTELSESFOND - 3 øre rød 1904. (**).NOK 22,-
108854NORSKE SJØMÆNDS UNDERSTØTTELSESFOND - 5 øre blå 1904. (**).NOK 2,-
108855NORSKE SJØMÆNDS UNDERSTØTTELSESFOND - 5 øre lys blå. (*).NOK 19,-
108856NORSKE SJØMÆNDS UNDERSTØTTELSESFOND - 10 øre mørk blå 1932. (**).NOK 2,-
108857NORSKE SJØMÆNDS UNDERSTØTTELSESFOND - 10 øre blå 1932. (**).NOK 26,-
108858HJÆLP FOR FATTIGE OG ARBEIDSLØSE - 1904. (**).NOK 11,-
108859HJELP TIL ARBEIDE - 1904. (*).NOK 30,-
108860DEN NORSKE HANDELSSTANDS UNDERSTØTTELSESFORENING - 1906 (*).NOK 4,-
108861HJÆLP FOR FATTIGE OG ARBEIDSLØSE - 1906. (**).NOK 25,-
108862BERGENSUTSTILLINGEN 1910 - tysk tekst. (!).NOK 28,-
108863BERGENSUTSTILLINGEN 1910 - Statsporten. (*).NOK 11,-
108864BERGENSUTSTILLINGEN 1910 - Håkonshallen. (!).NOK 11,-
108865BERGENSUTSTILLINGEN 1910 - Mariakirken. (!).NOK 5,-
108866BERGENSUTSTILLINGEN 1910 - Bryggen. (*).NOK 5,-
108867BORT MED RUSDRIKKENE - Asbjørn Kloster 1910. (*).NOK 75,-
108868ALT FOR NORGE - BRUG NORSKE VARER. (*).NOK 25,-
108869N.T.U.S. - 1911. (**).NOK 3,-
108870PLEIESTIFTELSEN FOR SMAABØRN - 1912. (*).NOK 10,-
108871DE NORSKE BOGHANDLERES UNDERSTØTTELSESFOND - 1913. (*).NOK 51,-
108872ALDERSFONDET H.F.C. - 10 øre grønn 1914. (**).NOK 26,-
108873NED MED MILITARISMEN - LEVE SOCIALISMEN - 1914. (**).NOK 75,-
108874NORGE 1914 - LEVE SOCIALISMEN - CENSUR - 1914. (**).NOK 22,-
108875NORGE 1814-1914 - Jeg vil værge mit land. (**).NOK 10,-
108876Til indtægt for socialt arbeide i Christiania. (**).NOK 3,-
108877NORGES JUBILÆUMSUTSTILLING KRISTIANIA - 1914. (**).NOK 4,-
108878NORGES JUBILÆUMSUTSTILLING KRISTIANIA - 1914. (*).NOK 5,-
108879NORWEGENS HUNDERTJAHR AUSSTELLUNG KRISTIANIA - 1914. (*).NOK 5,-
108880EXPOSITION DU CENTENAIRE EN NORVEGE KRISTIANIA - 1914. (*).NOK 16,-
108881CENTENARY EXHIBITION OF NORWAY KRISTIANIA - 1914. (*).NOK 5,-
108882DEN NORSKE UKE - 1914. (**).NOK 21,-
108883NORSK HOTELLFORENING - Strynsvandet ved Hjelle - rød (**)..NOK 30,-
108884NORSK HOTELLFORENING - Nordkap - blå - 1916. (**).NOK 27,-
108885NORSK HOTELLFORENING - Bergen Valkendorfstaarn - brun 1916. (**).NOK 24,-
108886NORSK HOTELLFORENING - Christiania Akershus - grønn 1916. (**).NOK 24,-
108887NORSK HOTELLFORENING - Stavanger Domkirke - brun 1916. (*).NOK 20,-
108888NORSK HOTELLFORENING - Skjeggedalsfos Hardanger - blå 1916. (*).NOK 34,-
108889NORSK HOTELLFORENING - Romsdalshorn - fiolett 1916. (**).NOK 25,-
108890NORSK HOTELLFORENING - Hitterdals Kirke - grønn 1916. (**).NOK 20,-
108891NORSK HOTELLFORENING - Trondhjem Domkirke - fiolett 1916. (**).NOK 16,-
108892NORSK HOTELLFORENING - Mesnafossen - rød 1916. (**).NOK 15,-
108893VERN OM DYRENE - 1916. (**).NOK 3,-
108894VERN OM DYRENE (bokstaver i hjørnene) - 1916. (!).NOK 2,-
108895KARMA OG REINKARNATION LEGION - Reinkarnation og Karma - fiolett 1917. (*).NOK 9,-
108896KARMA OG REINKARNATION LEGION - Reinkarnation - fiolett 1917. (**).NOK 13,-
108897KARMA OG REINKARNATION LEGION - At tjene - grønn 1917. (**).NOK 13,-
108898KARMA OG REINKARNATION LEGION - Reinkarnation betyr... - blå 1917. (*).NOK 3,-
108899KARMA OG REINKARNATION LEGION - Sjælen utvikles - fiolett 1917. (**).NOK 13,-
108900KARMA OG REINKARNATION LEGION - Synd - fiolett 1917. (**).NOK 9,-
108901KARMA OG REINKARNATION LEGION - Guds Tanke - fiolett 1917. (*).NOK 5,-
108902KRA. FILATELIST-KLUB UTSTILLING 1918. (**).NOK 9,-
108903I kjærleik varm og mild me legg vår vilje til - 1930. (*).NOK 2,-
108904I.O.G.T. - grønnblå. (**).NOK 4,-
108905NORGES VANFØRELAG - 2 øre. (**).NOK 4,-
108906NORGES VANFØRELAG - 2 øre. (o).NOK 4,-
108907NASJONALHJELPEN. (**).NOK 3,-
108908NORWEX 1955. (**).NOK 3,-
108909DE-NO-FIL Oslo 1951. (**).NOK 4,-
108910DEN NORSKE LEGION - 1940. (**).NOK 12,-
108911DIAKONFORBUNDET. (!).NOK 6,-
108912POSTGIRO - Den idelle betalingsform. (**).NOK 45,-
108913TELEGRAFVERKET 100 år 1955 (o).NOK 2,-
108914AVHOLDSFOLKETS PRESSEFOND. (!).NOK 4,-
108915DEN BEDSTE JULEGAVE ER BØKER (!).NOK 12,-
108916DEN BEDSTE JULEGAVE ER BØKER (!).NOK 36,-
108917OL 1956 - brun (**).NOK 27,-
108918OL 1956 - rød (o).NOK 27,-
108919OL 1956 - blå (o).NOK 27,-
108920NJF (**).NOK 4,-
108921NORSK DELTAGELSE - Innsbruck Tokio 1964 (**).NOK 52,-
108922BØKER ER DEN BESTE JULEGAVE (**).NOK 36,-
108923VI HAR POSTGIROKONTO (*).NOK 5,-
108924NORDISK BYGNINGSDAG 1938 - grønn (**).NOK 65,-
108925NORDISK BYGNINGSDAG 1938 - gul (**).NOK 29,-
108926NORDISK BYGNINGSDAG 1938 - hvit (**).NOK 52,-
108927NORDISK BYGNINGSDAG 1938 - rød (**).NOK 27,-
108928NORDISK BYGNINGSDAG 1938 - blå (**).NOK 52,-
108929NORDISK BYGNINGSDAG 1938 - grønn (**).NOK 52,-
108930NORDISK BYGNINGSDAG 1938 - rød (**).NOK 52,-
108931NORDISK BYGNINGSDAG 1938 - blå (**).NOK 26,-
108932GJENREISNINGSFONDET Norsk Finnemisjonsselskap (!).NOK 4,-
108933UNGDOMSHJELPEN - 5 øre. (**).NOK 16,-
108934NORSKE UNGDOMSHERBERGER - 25 øre (**).NOK 16,-
108935FN Fredens venn (*).NOK 4,-
108936EN VERDEN (!).NOK 2,-
108937EN VERDEN (!).NOK 12,-
108938DE VI. OLYMPISKE VINTERLEKER OSLO 1952 (!).NOK 52,-
108939DNT 1859-1959 (**).NOK 13,-
108940NIDAROS 1930 (*). Tynnhet.NOK 9,-
108941DEN SAMISKE UNGDOMSSKOLE (!).NOK 27,-
108942HJELP OSS TIL RADIOTELEFON I REDNINGSSKØITENE - 10 øre (**).NOK 27,-
108943NORSK FOLKEHJELP - 5 øre for Finland (!).NOK 2,-
108944HJELP FINSKE BARN (!).NOK 4,-
108945UNGDOMSMISJONEN. (!).NOK 2,-
108946ÅLESUND HAR SØLV I BUNN. (**).NOK 11,-
108947TRONDHEIM 1681-1981 (**).NOK 11,-
108948TRONDHEIM 1681-1981 (**).NOK 12,-
108949N.K.F. fra 1-1-75. (**).NOK 7,-
108950NORSK MÅLDYRKNINGSLAG - Hulda Garborg (**).NOK 7,-
108951NORSK MÅLDYRKNINGSLAG - Anne Grimdalen (**).NOK 3,-
108952NORSK MÅLDYRKNINGSLAG - Jørgen Løvland (**).NOK 8,-
108953NORSK MÅLDYRKNINGSLAG - Vinje (**).NOK 12,-
108954NORSK MÅLDYRKNINGSLAG - Anders Hovden (**).NOK 8,-
108955NORSK MÅLDYRKNINGSLAG - Anders Hovden - brukt som frimerke i 1961 på brevkort. (Brev).NOK 16,-
108956NORSKE KVINNERS FRIVILLIGE VERNEPLIKT (!).NOK 9,-
108957NORGES IDRETTS og TURISTMUSEUM - blå/grønn (**).NOK 13,-
108958NORGES IDRETTS og TURISTMUSEUM - brun/grønn (**).NOK 18,-
108959TØNSBERG OG OMEGNS AUTOMOBILKOMPANI - 10 øre rødlig. (**).NOK 7,-
108960V Viktoia (**).NOK 4,-
108961DET NORSKE LUTHERSKE Indremisjonsselskap 100 år (!).NOK 6,-
108962ED.B. GIERTSEN 1848-1948 (!).NOK 27,-
108963KRYSTO - frisk og leskende. (!).NOK 34,-
108964A/S TØNSBERGS PAPIRINDUSTRI - orange (!).NOK 63,-
108965STØTT BLÅ KORS (**).NOK 4,-
108966BEDRE VEGER BEDRE ØKONOMI (o).NOK 42,-
108967NY SKØITE fra 11te distrikt (**).NOK 12,-
108968NORSK FLAGG og TRE (**).NOK 8,-
108969HAUGESUND 1854-1954 (!).NOK 27,-
108970HAUGESUND 1854-1954 (!).NOK 15,-
108971ØSTFOLDUTSTILLINGEN 1930 (!).NOK 12,-
108972OSLO 1624-1924 (**).NOK 5,-
108973NORDMANDS-FORBUNDET (**).NOK 53,-
108974LARVIKSMERKET 1985 (**).NOK 4,-
108975NORGES TEKNISK MUSEUMS BYGGEFOND - stemplet på klipp.NOK 2,-
108976FOLKESANATORIUM for NERVØSE (**).NOK 6,-
108977NORGES IDRETTSFORBUND 1861-1961 (o).NOK 37,-
108978MOROKULUEN (o).NOK 7,-
108979INNKOMA GJENG TIL VOSSEKYRKJA (o). Tynnheter.NOK 62,-
108980VELKOMMEN TIL STAVERN (**).NOK 12,-
108981FN DAGEN 24 Oktober (**).NOK 5,-
108982ESPERANTO OSLO 1952 (**).NOK 14,-
108983VI VIL VÆRGE VORT SPROG - Riksmaalsvernet Riksmaalsforbundet (!).NOK 6,-
108984VÆR GOD MOT ALLE DYR (**).NOK 10,-
108985VÆR GOD MOT ALLE DYR (**).NOK 13,-
108986VÆR GOD MOT ALLE DYR - rød (**).NOK 17,-
108987VÆR GOD MOT ALLE DYR - blå (**).NOK 3,-
108988DYREBESKYTTELSEN I NORGE (**).NOK 3,-
108989FOR NORSK IDRETT (!).NOK 32,-
108990TIL ARBEID MOT TUBERKULOSEN Bruk festtelegram-blankett (!).NOK 10,-
108991LORENZ A. LOSSIUS Kristiansund N. Bacalao Superior - på baksiden av brev til Cubs 1946.NOK 36,-