Postfriske tjenestemerker

Stopped 18/04-13
Obj.DescriptionPrice
107233TM 1 a - 5 øre Tjenestemerke. (60.-).Unsold
107234TM 1 b - 5 øre Tjenestemerke. (20.-).Unsold
107235TM 2 - 10 øre Tjenestemerke. (5.-).NOK 2,-
107236TM 3 - 15 øre Tjenestemerke. (35.-).NOK 16,-
107237TM 4 - 20 øre Tjenestemerke. (6.-).NOK 3,-
107238TM 5 - 30 øre Tjenestemerke. (50.-).NOK 18,-
107240TM 6 c - 40 øre Tjenestemerke. (70.-).NOK 65,-
107241TM 7 - 60 øre Tjenestemerke. (75.-).NOK 28,-
107242TM 8 a - 2 på 5 øre Tjenestemerke. (50.-).Unsold
107243TM 8 b - 2 på 5 øre Tjenestemerke. (10.-).NOK 8,-
107244TM 9 - 2 øre Offset. (5.-).NOK 5,-
107245TM 10 - 5 øre Offset. (120.-).NOK 63,-
107246TM 11 - 7 øre Offset. (80.-).NOK 32,-
107247TM 12 - 10 øre Offset. (925.-).NOK 425,-
107248TM 13 - 15 øre Offset. (20.-).NOK 12,-
107249TM 14 - 20 øre Offset. (750.-).NOK 335,-
107250TM 15 - 25 øre Offset. (20.-).Unsold
107251TM 16 - 30 øre Offset. (20.-).NOK 10,-
107252TM 17 - 40 øre Offset. (1000.-).NOK 550,-
107253TM 18 - 60 øre Offset. (625.-).NOK 300,-
107254TM 19 - 70 øre Offset. (20.-).NOK 12,-
107255TM 20 - 100 øre Offset. (50.-).NOK 27,-
107256TM 21 - 5 øre Boktrykk. (45.-).NOK 35,-
107257TM 22 - 7 øre Boktrykk. (150.-).Unsold
107258TM 23 - 10 øre Boktrykk. (15.-).NOK 10,-
107259TM 24 - 15 øre Boktrykk. (70.-).NOK 76,-
107260TM 25 - 20 øre Boktrykk. (25.-).NOK 14,-
107261TM 26 - 35 øre Boktrykk. (15.-).NOK 70,-
107262TM 27 - 40 øre Boktrykk. (35.-).Unsold
107263TM 28 - 60 øre Boktrykk. (35.-).NOK 22,-
107264TM 29 - 5 øre - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke. (18.-).NOK 10,-
107265TM 30 - 7 øre - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke. (22.-).Unsold
107266TM 31 - 10 øre - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke. (7.-).Unsold
107267TM 32 a - 15 øre - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke. (8.-).NOK 34,-
107268TM 32 b - 15 øre - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke. (40.-).NOK 28,-
107269TM 33 - 20 øre - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke. (45.-).Unsold
107270TM 34 - 25 øre - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke. (15.-).Unsold
107271TM 35 - 30 øre - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke. (10.-).Unsold
107272TM 36 - 35 øre - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke. (37.-).NOK 16,-
107273TM 37 - 40 øre - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke. (22.-).Unsold
107274TM 38 - 60 øre - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke. (25.-).Unsold
107275TM 39 - 100 øre - Offentlig sak dyptrykk med vannmerke. (32.-).Unsold
107276TM 40/47 - Offentlig sak dyptrykk uten vannmerke - komplett serie. (121.-).Unsold
107277TM 48/58 - Solkors - komplett serie. (184.-).NOK 61,-
107278TM 59/67 - Offentlig sak 1945/1949 - komplett serie. (225.-).Unsold
107279TM 68/74 - O.S. - komplett serie. (83.-).NOK 28,-
107280TM 75/97 - Off.Sak vanlig papir - komplett serie. (711.-).Unsold
107281TM 98/116 - Off.Sak fosforpapir - komplett serie inkludert TM 101 a/b. (474.-).Unsold
107282TM 117/137 - Off.Sak offset - komplett serie inkludert TM 129 a/b. (437.-).Unsold