Norske Førstedagsbrev (1932-1965)

Stopped 09/01-13
Obj.DescriptionPrice
105682NK 185/188 - Bjørnson - Drammen 8.XII.32. (2.200.-).NOK 1600,-
105683NK 225/228 - Dronning Maud - Oslo 24.7.39. (500.-).NOK 420,-
105684NK 233/236 - Nansen II - Oslo 21.10.40. (450.-).NOK 230,-
105685NK 254 - Hålogaland - Oslo 16.5.41. (50.-).Unsold
105686NK 254 - Hålogaland - Hålogaland utstilling 16.5.41. (75.-).NOK 47,-
105687NK 255/258 - Redningsselskapet - Oslo 9.7.41. (110.-).NOK 47,-
105688NK 259 - Legion - Oslo 1.8.41. (750.-).NOK 487,-
105689NK 260 - Universitetet - Oslo 2.9.41. (500.-).Unsold
105690NK 294, 297 og 299 - 10, 30 og 60 øre Snorre - Oslo 23.9.41. (90.-).Unsold
105691NK 295, 296 og 298 - 15, 20 og 50 øre Snorre - Oslo 23.10.41. (90.-).Unsold
105692NK 300/301 - Quisling - Oslo 1.2.42. (400.-).Unsold
105693NK 302/305 - Nordraak - Oslo 12.6.42. (50.-).NOK 35,-
105694NK 306 - Rikstinget - Oslo 26.9.42. (55.-).NOK 32,-
105695NK 307/308 - Wessel - Oslo 6.10.42. (15.-).NOK 20,-
105696NK 309/310 - Postforening - Oslo 12.10.42. (35.-).Unsold
105697NK 313/316 - Nordkapp III - Oslo 1.4.43. (170.-).Unsold
105698NK 314/317 - Grieg - Oslo 15.6.43. (20.-).NOK 25,-
105699NK 314/317 - Grieg - Bergen 15.6.43. (30.-).NOK 23,-
105700NK 318 - Frontkjemper - Sannidal 2.8.43. (55.-).NOK 19,-
105701NK 319/321 - Landshjelp I - Oslo 10.11.43. (180.-).NOK 175,-
105702NK 322/324 - Krigsforlis - Sandnes 20.V.44 på sensurert kort sendt til Danmark. (260.-).NOK 161,-
105703NK 325 - Gran - Kristiansad S 30.7.44. (40.-).Unsold
105704NK 326/329 - Landshjelp II - Oslo 1.12.44. (260.-).NOK 235,-
105705NK 330 - Hertugkrone - Langesund 15.2.45 på uadressert konvolutt. (650.-).NOK 340,-
105706NK 331/338 - Londonserien - Bergen 5.7.45 (Sør-Norge). (300.-).NOK 227,-
105707NK 339/341 - Wergeland - Oslo Bko. 12.7.1945. (150.-).Unsold
105708NK 342 - Røde Kors - Kristiansand S. 22.9.45. (150.-).Unsold
105709NK 343/344 - Folkemuseum - Sandnes 19.12.45. (200.-).NOK 370,-
105710NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - Sandnes 4.3.46. (180.-).NOK 120,-
105711NK 349 - Little Norway - Kristiansand S 28.3.46. (180.-).Unsold
105712NK 357/358 - 55 og 80 øre Løve - Oslo Elisenberg 4.11.46. (850.-).NOK 1000,-
105713NK 359/369 - Postjubileum - Postmuseet Oslo 15.4.47 på stor spesialkonvolutt. (400.-).NOK 270,-
105714NK 370 - Petter Dass - Stranda 1.7.47. (150.-).Unsold
105715NK 371 - Haakon VII 75 år - Sandefjord 2.8.47. (150.-).Unsold
105716NK 374 - Røde Kors provisorie - Kristiansand S 1.12.48. (260.-).NOK 110,-
105717NK 375 - 25 på 20 øre Løve - Stavanger 15.3.49. (1.000.-).Unsold
105718NK 377/379 - Kielland - Moss 9.5.49. (280.-).NOK 110,-
105719NK 380/382 - UPU - Moss 8.10.49. (225.-).NOK 226,-
105720NK 376 - 45 på 40 øre Løve - Oslo Bko 1.12.49. (2.750.-).NOK 2100,-
105721NK 383/385 - Oslo 900 år - Moss 15.5.50. (175.-).NOK 195,-
105722NK 386/387 - Polio - Jønefoss 15.8.50 på liten konvolutt. (300.-).NOK 110,-
105723NK 404/406 - Garborg - Moss 25.1.51. (260.-).NOK 111,-
105724NK 396 - 30 øre rød Haakon - Oslo 1.10.51. (950.-).NOK 660,-
105725NK 407/409 - OL 1952 - Holmenkollbakken 1.10.51. (150.-).NOK 65,-
105726NK 394 - 25 øre grå Haakon - Oslo 24.10.51. (4.100.-).NOK 3105,-
105727NK 411/412 - Haakon VII 80 år - Oslo 2.8.52. (50.-).NOK 18,-
105728NK 414 - Kreft - Kristiansand S 1.6.53. (130.-).NOK 65,-
105729NK 415/417 - Nordkapp IV - Røa 15.6.53 på tre pene konvolutter. (450.-).Unsold
105730NK 418 - Kirkejubileum - Røa 15.7.53. (300.-).NOK 125,-
105731NK 419/421 - Jernbanejubileum - Røa 30.4.54. (150.-).NOK 150,-
105732NK 422/424 - Telegrafjubileum - Røa 10.12.54. (130.-).NOK 575,-
105733NK 425/427 - Frimerkejubileum - Røa 3.1.55. (30.-).Unsold
105734NK 428/430 - Norwex - Oslo-Norwex 4.6.55. (420.-).Unsold
105735NK 438 - 90 øre Haakon - Julemerket Oslo 1.11.55. (75.-).NOK 30,-
105736NK 439/400 - Regjeringsjubileum - Oslo 25.11.55. (35.-).NOK 40,-
105737NK 441/442 - Martha - Røa 28.3.56. (85.-).NOK 60,-
105738NK 443/444 - Nordens dag - Oslo-Vika 30.10.56. (40.-).NOK 18,-
105739NK 445/447 - Nordkapp V - Bergen 6.5.57. (170.-).NOK 61,-
105740NK 451/452 - Haakon VII 85 år - Oslo 3.8.57. (60.-).NOK 70,-
105741NK 458 og 465 - 40 og 65 øre Olav - Oslo 1.4.58. (10.-).NOK 55,-
105742NK 453 - 25 øre Olav - Oslo 6.5.58. (1.050.-).NOK 1200,-
105743NK 474 - Asbjørn Kloster - Oslo 2.2.59. (55.-).NOK 85,-
105744NK 467 - 85 øre Olav - Oslo 16.3.59. (825.-).NOK 2200,-
105745NK 475/476 - Norges Vel - Oslo 26.5.59. (65.-).NOK 70,-
105746NK 455 og 463 - 30 og 55 øre Olav - Oslo 1.9.59. (975.-).NOK 725,-
105747NK 477/478 - Landbrukshøyskole - Oslo 1.10.59. (65.-).NOK 70,-
105748NK 461 og 468 - 50 og 90 øre Olav - Oslo 10.11.59. (925.-).NOK 777,-
105749NK 481/482 - Videnskabsselskabet - Oslo 26.2.60. (50.-).NOK 27,-
105750NK 483/484 - Flyktninghjelp - Oslo 7.4.60. (140.-).NOK 54,-
105751NK 485/489 - Skip - Oslo 27.8.60. (120.-).NOK 110,-
105752NK 490 - Europa 1960 - Oslo 19.9.60. (20.-).NOK 30,-
105753NK 491 - SAS - Oslo 24.2.61. (14.-).NOK 12,-
105754NK 492/495 - Idrett - Oslo 15.3.61. (37.-).NOK 20,-
105755NK 496/497 - Håkonshallen - Bergen 25.5.61. (33.-).NOK 39,-
105756NK 497/498 - Universitetet - Oslo 2.9.1961. (33.-).NOK 19,-
105757NK 500/501 - Nansen - Oslo 10.10.61. (27.-).NOK 31,-
105758NK 502/503 - Sydpoljubileum - Oslo 10.11.61. (27.-).NOK 35,-
105759NK 504/505 - Nobel - Oslo 9.12.61. (22.-).NOK 70,-
105760NK 506/507 - Bjerknes - Oslo 14.3.62. (22.-).NOK 12,-
105761NK 508 - Flyjubileum - Oslo 1.6.62. (27.-).NOK 36,-
105762NK 509/510 - Skogadministrasjon - Oslo 15.6.62. (22.-).NOK 50,-
105763NK 454, 457 og 462 - 25, 35 og 50 øre Olav - Oslo 2.7.62. (1.350.-).NOK 1200,-
105764NK 511/512 - Europa 1962 - Oslo 17.9.62. (22.-).NOK 10,-
105765NK 459 og 464 - 40 og 60 øre Olav - Oslo 12.11.62. (1.000.-).NOK 640,-
105766NK 513/516 og 522 - Øremerker ståltrykk - Oslo 5.12.62. (27.-).NOK 20,-
105767NK 530/531 - Collett - Oslo 23.1.63. (16.-).Unsold
105768NK 532/535. F.A.O. - Oslo 21.3.63. (28.-).Unsold
105769NK 517, 521 og 529 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 22.4.63. (20.-).Unsold
105770NK 536/537 - Nord-Norge - Oslo 20.5.63. (35.-).NOK 370,-
105771NK 520 og 524 - 35 og 60 øre ståltrykk - Oslo 14.6.63. (15.-).NOK 480,-
105772NK 538/529 - Aasen - Oslo 5.8.63. (16.-).NOK 330,-
105773NK 540/541 - Europa 1963 - Oslo 14.9.63. (22.-).NOK 118,-
105774NK 542/544 - Tekstil - Oslo 24.9.63. (21.-).NOK 105,-
105775NK 518, 523 og 526/528 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 5.11.63. (55.-).NOK 480,-
105776NK 545/548 - Munch - Oslo 12.12.63. (25.-).NOK 10,-
105777NK 549/550 - Arbeidersamfund - Oslo 17.2.64. (10.-).NOK 130,-
105778NK 551/552 - Guldberg og Waage - Oslo 11.3.64. (22.-).NOK 120,-
105779NK 553/554 - Grunnlovsjubileum - Oslo 11.5.64. (19.-).NOK 40,-
105780NK 555/556 - Sjømannsmisjon - Oslo 17.8.64. (23.-).NOK 22,-
105781NK 557 - Europa 1964 - Oslo 14.9.64. (30.-).Unsold
105782NK 558/559 - Folkehøyskole - Oslo 31.10.64. (25.-).NOK 28,-
105783NK 519 og 525 - 30 og 60 øre Ståltrykk - Oslo 9.11.64. (525.-).NOK 385,-
105784NK 560/561 - U.I.T. - Oslo 1.4.65. (17.-).NOK 25,-
105785NK 562/563 - Frigjøringen - Oslo 8.5.65. (13.-).NOK 111,-
105786NK 564/565 - Røde Kors - Oslo 4.6.65. (35.-).NOK 111,-
105787NK 566/567 - Europa 1965 - Oslo 25.9.65. (17.-).NOK 40,-
105788NK 568/569 - Harmonien - Bergen 25.20.65. (17.-).NOK 111,-
105789NK 570 - Rondane - Oslo 29.11.65. (13.-).NOK 520,-