Propagandamerker sluppet over Bergen under krigen.

Stopped 12/09-12
Obj.DescriptionPrice
104424Nr. 1 - 15 øre - Alt for Tyskland ! - enkeltmerke med uten lim.NOK 350,-
104425Nr. 2 - 30 øre - Wir fahren gegen Engelland ! - enkeltmerke uten lim.NOK 310,-
104426Nr. 3 - 20+20 øre - Lofoten 4 mars 1941. Bidrag til mulkten - stort merke med tekst. Vannrette brekker og skade oppe. Uten lim.Unsold
104427Nr. 3 - 20+20 øre - Lofoten 4 mars 1941. Bidrag til mulkten - enkeltmerke uten lim.NOK 245,-
104428Nr. 4 - 30 stk sølv. Vanære og forakt har Quislings faerd ham bragt - stort merke med tekst. Vannrette brekker. Uten lim.NOK 375,-
104429Nr. 4 - 30 stk sølv. Vanære og forakt har Quislings faerd ham bragt - enkeltmerke uten lim.NOK 330,-