Skillingsmerker med feil (NK 1-20)

Stopped 22/08-12
Obj.DescriptionPrice
103990NK 1 - 4 skilling 1855 - rift. (1.300.-).NOK 82,-
103991NK 2 - 2 skilling Oscar - tagge-anmerkninger. (1.000.-).NOK 36,-
103992NK 3 - 3 skilling Oscar - tagge-anmerkninger. (600.-).NOK 86,-
103993NK 4 a - 4 skilling Oscar - rundt hjørne. (120.-).Unsold
103994NK 4 b - 4 skilling Oscar - rift. (130.-).NOK 22,-
103995NK 4 c - 4 skilling Oscar - melkeblå - rundt hjørne. (550.-).Unsold
103996NK 5 - 8 skilling Oscar - rundt hjørne. (325.-).Unsold
103997NK 6 - 2 skilling 1863 - rundt hjørne. (1.800.-).NOK 88,-
103998NK 7 - 3 skilling 1863 - omtagget. (4.000.-).NOK 25,-
103999NK 8 - 4 skilling 1863 - tagge-anmerkninger. (125.-).Unsold
104000NK 9 - 8 skilling 1863 - tagge-anmerkninger. (475.-).Unsold
104001NK 10 - 24 skilling 1863 - tagge-anmerkninger. (950.-).NOK 70,-
104002NK 11 - 1 skilling 1867 - tagge-anmerkninger. (400.-).NOK 50,-
104003NK 12 - 2 skilling 1867 - postfrisk med flekker i limet og småbrekker. Tagge-anmerkninger. (2.500.-).NOK 52,-
104004NK 12 - 2 skilling 1867 - tagge-anmerkninger. (1.800.-).NOK 33,-
104005NK 13 a - 3 skilling 1867 - tagge-anmerkninger. (1.800.-).NOK 33,-
104006NK 13 b - 3 skilling 1867 - rift. (1.250.-).Unsold
104007NK 14 x - 4 skilling 1867 - brekk. (90.-).Unsold
104008NK 14 y - 4 skilling 1867 - brekk. (100.-)NOK 42,-
104009NK 15 b - 8 skilling 1867 - tagge-anmerkninger. (375.-).NOK 25,-
104010NK 16 I b - 1 skilling Posthorn - tagge-anmerkninger. (550.-).NOK 23,-
104011NK 16 II a - 1 skilling Posthorn - tagge-anmerkninger. (300.-).NOK 24,-
104012NK 17 a - 2 skilling Posthorn - tagge-anmerkninger. (1.600.-).NOK 85,-
104013NK 17 c - 2 skilling Posthorn - rundt hjørne. (650.-).NOK 22,-
104014NK 18 b - 3 skilling Posthorn - tagge-anmerkninger. (100.-).NOK 10,-
104015NK 19 I a - 4 skilling Posthorn - rundt hjørne. (1.100.-).NOK 61,-
104016NK 19 I b - 4 skilling Posthorn - tagge-anmerkninger. (1.400.-).NOK 23,-
104017NK 19 I d - 4 skilling Posthorn - omtagget. (500.-).NOK 18,-
104018NK 20 - 6 skilling Posthorn - tagge-anmerkninger. (550.-).NOK 23,-
104019NK 21 - 7 skilling Posthorn - rift. (625.-).NOK 41,-