Oblater og merkater - Cinderellas (17)

Stopped 22/08-12
Obj.DescriptionPrice
104020PAX Norge - (*).NOK 6,-
104021SELSKABET FOR SKIBBRUDNES REDNING - 5 øre rød 1904. (!).NOK 22,-
104022NORSKE SJØMÆNDS UNDERSTØTTELSESFOND - 3 øre rød 1904. (**).NOK 12,-
104023NORSKE SJØMÆNDS UNDERSTØTTELSESFOND - 5 øre blå 1904. (**).NOK 15,-
104024NORSKE SJØMÆNDS UNDERSTØTTELSESFOND - 5 øre lys blå. (**).NOK 15,-
104025NORSKE SJØMÆNDS UNDERSTØTTELSESFOND - 10 øre mørk blå 1932. (**).NOK 16,-
104026NORSKE SJØMÆNDS UNDERSTØTTELSESFOND - 10 øre blå 1932. (**).NOK 16,-
104027HJÆLP FOR FATTIGE OG ARBEIDSLØSE - 1904. (**).NOK 18,-
104028HJELP TIL ARBEIDE - 1904. (*).NOK 10,-
104029DEN NORSKE HANDELSSTANDS UNDERSTØTTELSESFORENING - 1906 (*).NOK 18,-
104030HJÆLP FOR FATTIGE OG ARBEIDSLØSE - 1906. (**).NOK 13,-
104031BERGENSUTSTILLINGEN 1910 - tysk tekst. (!).NOK 17,-
104032BERGENSUTSTILLINGEN 1910 - Statsporten. (*).NOK 20,-
104033BERGENSUTSTILLINGEN 1910 - Håkonshallen. (!).NOK 12,-
104034BERGENSUTSTILLINGEN 1910 - Mariakirken. (*).NOK 20,-
104035BERGENSUTSTILLINGEN 1910 - Bryggen. (*).NOK 24,-
104036BORT MED RUSDRIKKENE - Asbjørn Kloster 1910. (*).NOK 46,-
104037ALT FOR NORGE - BRUG NORSKE VARER. (*).NOK 56,-
104038N.T.U.S. - 1911. (**).NOK 6,-
104039PLEIESTIFTELSEN FOR SMAABØRN - 1912. (*).NOK 14,-
104040DE NORSKE BOGHANDLERES UNDERSTØTTELSESFOND - 1913. (*).NOK 23,-
104041ALDERSFONDET H.F.C. - 10 øre grønn 1914. (**).NOK 72,-
104042NED MED MILITARISMEN - LEVE SOCIALISMEN - 1914. (**).NOK 62,-
104043NORGE 1914 - LEVE SOCIALISMEN - CENSUR - 1914. (**).NOK 72,-
104044NORGE 1814-1914 - Jeg vil værge mit land. (**).NOK 32,-
104045Til indtægt for socialt arbeide i Christiania. (**).NOK 12,-
104046NORGES JUBILÆUMSUTSTILLING KRISTIANIA - 1914. (**).NOK 47,-
104047NORGES JUBILÆUMSUTSTILLING KRISTIANIA - 1914. (*).NOK 42,-
104048NORWEGENS HUNDERTJAHR AUSSTELLUNG KRISTIANIA - 1914. (*).NOK 34,-
104049EXPOSITION DU CENTENAIRE EN NORVEGE KRISTIANIA - 1914. (*).NOK 34,-
104050CENTENARY EXHIBITION OF NORWAY KRISTIANIA - 1914. (*).NOK 27,-
104051DEN NORSKE UKE - 1914. (**).NOK 44,-
104052NORSK HOTELLFORENING - Strynsvandet ved Hjelle - brun (**)..NOK 111,-
104053NORSK HOTELLFORENING - Nordkap - grønn - 1916. (**).NOK 38,-
104054NORSK HOTELLFORENING - Bergen Valkendorfstaarn - grønn 1916. (**).NOK 37,-
104055NORSK HOTELLFORENING - Christiania Akershus - fiolett 1916. (**).NOK 18,-
104056NORSK HOTELLFORENING - Stavanger Domkirke - fiolett 1916. (*).NOK 17,-
104057NORSK HOTELLFORENING - Skjeggedalsfos Hardanger - fiolett 1916. (*).NOK 5,-
104058NORSK HOTELLFORENING - Romsdalshorn - rød 1916. (**).NOK 10,-
104059NORSK HOTELLFORENING - Hitterdals Kirke - rød 1916. (**).NOK 37,-
104060NORSK HOTELLFORENING - Trondhjem Domkirke - brun 1916. (**).NOK 91,-
104061NORSK HOTELLFORENING - Mesnafossen - grønn 1916. (**).NOK 17,-
104062VERN OM DYRENE - 1916. (**).NOK 2,-
104063KARMA OG REINKARNATION LEGION - Reinkarnation og Karma - fiolett 1917. (**).NOK 111,-
104064KARMA OG REINKARNATION LEGION - Reinkarnation - blå 1917. (**).NOK 111,-
104065KARMA OG REINKARNATION LEGION - At tjene - fiolett 1917. (**).NOK 111,-
104066KARMA OG REINKARNATION LEGION - Reinkarnation betyr... - fiolett 1917. (**).NOK 111,-
104067KARMA OG REINKARNATION LEGION - Sjælen utvikles - blå 1917. (*).NOK 111,-
104068KARMA OG REINKARNATION LEGION - Synd - grønn 1917. (*).NOK 75,-
104069KARMA OG REINKARNATION LEGION - Guds Tanke - grønn 1917. (*).NOK 111,-
104070KRA. FILATELIST-KLUB UTSTILLING 1918. (*).NOK 12,-
104071N.K.U.F. - 1930. (!).NOK 16,-
104072I kjærleik varm og mild me legg vår vilje til - 1930. (!).NOK 44,-
104073I.O.G.T. - grønnblå. (**).NOK 10,-
104074I.O.G.T. - blå. (o).NOK 10,-
104075NORGES VANFØRELAG - 2 øre. (**).NOK 2,-
104076NORGES VANFØRELAG - 2 øre. (o).Unsold
104077NASJONALHJELPEN. (!).NOK 2,-
104078NORWEX 1955. (**).NOK 2,-
104079DE-NO-FIL Oslo 1951. (**).NOK 2,-
104080DEN NORSKE LEGION - 1940. (**).NOK 24,-
104081DIAKONFORBUNDET. (!).NOK 12,-
104082DIAKONFORBUNDET. (**).NOK 3,-
104083POSTGIRO - Den idelle betalingsform. (**).NOK 6,-
104084VI HAR POSTGIROKONTO (**).NOK 52,-
104085BETAL HELST TIL POSTGIROKONTO.. (**).NOK 100,-
104086TELEGRAFVERKET 100 år 1955 (!).NOK 3,-
104087TØNSBERG 1100 år i 1971 (!).NOK 122,-
104088NIDAROS 1930 (!).NOK 105,-
104089AVHOLDSFOLKETS PRESSEFOND. (!).NOK 18,-
104090OL 1956 - brun (**).NOK 12,-
104091OL 1956 - rød (!).NOK 3,-
104092OL 1956 - blå (o).NOK 12,-
104093NORSK DELTAGELSE - Innsbruck Tokio 1964 (**).NOK 52,-
104094NJF (**).NOK 13,-
104095BØKER ER DEN BESTE JULEGAVE (**).NOK 31,-
104096NORDISK BYGNINGSDAG 1938 - grønn (**).NOK 160,-
104097NORDISK BYGNINGSDAG 1938 - gul (**).NOK 61,-
104098NORDISK BYGNINGSDAG 1938 - hvit (**).NOK 42,-
104099NORDISK BYGNINGSDAG 1938 - rød (**).NOK 81,-
104100NORDISK BYGNINGSDAG 1938 - blå (**).NOK 171,-
104101NORDISK BYGNINGSDAG 1938 - gul (**).NOK 42,-
104102UNGDOMSHJELPEN - 5 øre. (**).NOK 29,-
104103ÅLESUND HAR SØLV I BUNN. (**).NOK 51,-
104104DEN BEDSTE JULEGAVE ER BØKER (!).NOK 635,-
104105DEN BEDSTE JULEGAVE ER BØKER (!).NOK 29,-
104106DEN BEDSTE JULEGAVE ER BØKER (!).NOK 61,-
104107DEN BEDSTE JULEGAVE ER BØKER (!).NOK 161,-
104108HJELP OSS TIL RADIOTELEFON I REDNINGSSKØITENE - 10 øre (**).NOK 111,-
104109HJELP FINSKE BARN (!).NOK 61,-
104110DNT 1859-1959 (**).NOK 56,-
104111FN Fredens venn (*).NOK 3,-
104112UNGDOMSMISJONEN. (!).NOK 3,-
1041135 ØRE TIL KVINNENES NYBROTTSFOND (!).NOK 12,-
104114ANDØY (!).NOK 66,-
104115DEN NORSKE FORFATTERFORENING - Lesesirkelavgift. (!).NOK 52,-
104116NKF fra 1-1-75 (**).Unsold
104117NORSK MÅLDYRKINGSLAG - Godt norsk mål. (**).NOK 31,-
104118K.N.T. Avgift betalt til. (**).NOK 63,-
104119STEINKJER 100 år (!).NOK 111,-
104120H.M. KONG OLAV (!). (Merkatbyrået 11010).NOK 13,-
104121VÆR SNILL MOT ALLE DYR ! (o). (Merkatbyrået 13039).NOK 3,-
104122VÅR-MESSEN-OSLO 1986. Ubrukt klistemerke.NOK 2,-
104123HAMAR-DAGEN 1953 (!).NOK 19,-
104124NORWAY FIGHTS ON (!).NOK 326,-
104125SANDAR SPAREBANK (klipp).NOK 653,-
104126DET NORSKE LUTHERSKE Indremisjonsselskap 100 år (**).NOK 7,-
1041270.25 Lite avgiftsmerke fra krigstiden (**).NOK 68,-
104128TIL ARBEID MOT TUBERKULOSEN - Bruk Fest-telegramblankett. (**).NOK 2,-
104129RIKTIG MAT SUNNERE SLEKTER (!).NOK 22,-
104130PER FOSS: Av nød ti seir - Kr. 8.00 (!).NOK 111,-
104131GJENREISNINGSFONDET Norges Finnemisjonsselskap (*).NOK 12,-
104132V Viktoia (**).NOK 16,-
104133VINMONOPOLET - pantelapp for 1/1 flaske. (!).NOK 57,-
104134BYGGEVAREUTSTILLINGEN Bygg reis deg 1954 (!).NOK 111,-
104135KRYSTO - frisk og leskende. (!).NOK 43,-
104136WINA Varm Mild Kold (o). (Merkatbyrået 7975).NOK 35,-
104137NORSKE UNGDOMSHERBERGER - 25 øre (**).NOK 27,-
104138ØSTFOLDUTSTILLINGEN 1930 (!).NOK 40,-
104139VI VI VÆRGE VORT SPROG - Riksmaalsvernet Riksmaalsforbundet (!).NOK 31,-
104140ESPERANTO EN OSLO 1952. (**).NOK 22,-
104141TØNSBERG OG OMEGNS AUTOMOBILKOMPANI - 10 øre rødlig. (**).NOK 61,-
104142NY SKØITE FRA 11TE DISTRIKT. (**).NOK 27,-
104143DE BØR BRUKE VIKING STOPP om vinteren. (!) (Merkatbyrået 7806).NOK 61,-
104144FREDR. HVEDING 75 ÅR (!) (Merkatbyrået 7982).NOK 14,-
104145FREDHØIS (!) (Merkatbyrået 130).NOK 17,-
104146A/S TØNSBERGS PAPIRINDUSTRI - orange (!).NOK 450,-
104147A/S TØNSBERGS PAPIRINDUSTRI - rød (!).NOK 420,-
104148DRAMMENS JERNSTØPERI & MEK. VERKSTED (!). Diameter: 8 cm.NOK 3,-
104149NORGE Til vern om folkehelsen (!).NOK 3,-