Stemplete krigsmerker (1940-1945)

Stopped 15/05-12
Obj.DescriptionPrice
102228NK 213 - 1.00 kr Haakon 1937.NOK 14,-
102229NK 214 - 1.50 kr Haakon 1937.NOK 47,-
102230NK 215 - 2.00 kr Haakon 1937.NOK 35,-
102231NK 216 - 5.00 kr Haakon 1937.NOK 45,-
102232NK 225 - 10 øre Dronning Maud.NOK 51,-
102233NK 226 - 15 øre Dronning Maud.NOK 70,-
102234NK 227 - 20 øre Dronning Maud.NOK 75,-
102235NK 228 - 30 øre Dronning Maud.NOK 75,-
102236NK 233 - 10 øre Nansen II.NOK 52,-
102237NK 235 - 20 øre Nansen II.NOK 10,-
102238NK 254 - 15 øre Hålogaland.NOK 70,-
102239NK 257 - 20 øre Redningsselskapet.NOK 105,-
102240NK 259 - 20 øre Legion - med del av førstedagsstempel.NOK 306,-
102241NK 260 - 1.00 kr Universitetet - med del av førstedagsstempel.NOK 171,-
102242NK 261 - 1 øre V-merke med vannmerke.NOK 95,-
102243NK 262 - 2 øre V-merke med vannmerke.NOK 92,-
102244NK 263 - 3 øre V-merke med vannmerke.NOK 433,-
102245NK 264 - 5 øre V-merke med vannmerke.NOK 110,-
102246NK 265 - 7 øre V-merke med vannmerke.NOK 37,-
102247NK 266 - 10 øre V-merke med vannmerke - med del maskinstempel V med ekeløv..NOK 55,-
102248NK 267 - 14 øre V-merke med vannmerke.NOK 88,-
102249NK 268 a - 15 øre V-merke med vannmerke.NOK 18,-
102250NK 268 b - 15 øre V-merke med vannmerke.NOK 91,-
102251NK 269 - 30 øre V-merke med vannmerke.NOK 110,-
102252NK 270 - 35 øre V-merke med vannmerke.NOK 12,-
102253NK 271 - 40 øre V-merke med vannmerke.NOK 71,-
102254NK 272 - 50 øre V-merke med vannmerke med del maskinstempel V med ekeløv. Attest : F.C. Moldenhauer.NOK 1924,-
102255NK 273 - 60 øre V-merke med vannmerke.NOK 90,-
102256NK 274 - 1 øre V-merke.NOK 98,-
102257NK 275 - 2 øre V-merke.NOK 34,-
102258NK 276 - 3 øre V-merke.NOK 45,-
102259NK 277 - 5 øre V-merke.NOK 82,-
102260NK 278 - 7 øre V-merke.NOK 63,-
102261NK 279 - 10 øre V-merke.NOK 78,-
102262NK 280 - 12 øre V-merke.NOK 156,-
102263NK 281 - 15 øre V-merke.NOK 150,-
102264NK 282 - 20 øre V-merke.NOK 12,-
102265NK 283 - 25 øre V-merke.NOK 12,-
102266NK 284 - 30 øre V-merke.NOK 212,-
102267NK 285 - 35 øre V-merke.NOK 72,-
102268NK 286 - 40 øre V-merke.NOK 12,-
102269NK 287 - 50 øre V-merke.NOK 37,-
102270NK 288 - 60 øre V-merke.NOK 73,-
102271NK 289 - 1.00 kr V-merke.NOK 33,-
102272NK 290 - 1.50 kr V-merke.NOK 42,-
102273NK 291 - 2.00 kr V-merke.NOK 86,-
102274NK 292 - 5.00 kr V-merke.NOK 377,-
102275NK 293 - 10 øre Hvit V.NOK 23,-
102276NK 300 - 20 øre Quisling.NOK 52,-
102277NK 301 - 20 øre Quisling 1.2.42.NOK 76,-
102278NK 302 - 10 øre Nordraak.NOK 77,-
102279NK 303 - 15 øre Nordraak.NOK 96,-
102280NK 305 - 30 øre Nordraak.NOK 161,-
102281NK 306 - 20 øre Rikstinget.NOK 56,-
102282NK 309 - 20 øre Postforening.NOK 62,-
102283NK 310 - 30 øre Postforening.NOK 90,-
102284NK 318 - 20 øre Frontkjemper.NOK 90,-
102285NK 319 - 10 øre Landshjelp I.NOK 28,-
102286NK 320 - 20 øre Landshjelp I.NOK 32,-
102287NK 321 - 40 øre Landshjelp I.NOK 55,-
102288NK 322 - 10 øre Krigsforlis.NOK 31,-
102289NK 323 - 15 øre Krigsforlis.NOK 50,-
102290NK 324 - 20 øre Krigsforlis.NOK 50,-
102291NK 325 - 40 øre Gran.NOK 52,-
102292NK 326 - 5 øre Landshjelp II.NOK 22,-
102293NK 327 - 10 øre Landshjelp II.NOK 51,-
102294NK 328 - 15 øre Landshjelp II.NOK 52,-
102295NK 329 - 20 øre Landshjelp II.NOK 145,-
102296TM 48 - 5 øre Solkors.NOK 260,-
102297TM 49 - 7 øre Solkors.NOK 28,-
102298TM 50 - 10 øre Solkors.NOK 12,-
102299TM 51 - 15 øre Solkors.NOK 44,-
102300TM 52 - 20 øre Solkors.NOK 33,-
102301TM 53 - 25 øre Solkors.NOK 135,-
102302TM 54 - 30 øre Solkors.NOK 116,-
102303TM 55 - 35 øre Solkors.NOK 25,-
102304TM 56 - 40 øre Solkors.NOK 50,-
102305TM 57 - 60 øre Solkors.NOK 330,-
102306TM 58 - 1 Kr Solkors.NOK 399,-