Norske Førstedagsbrev (1929-1997)

Stopped 03/05-12
Obj.DescriptionPrice
101783NK 172/175 - Abel - Oslo Homansby 6.IV.29 på rekommandert konvolutt sendt til Paris. Bretter i konvolutten. (4.500.-).Unsold
101784NK 185/188 - Bjørnson - Notodden 8.12.32. (2.200.-).NOK 1001,-
101785NK 225/228 - Dronning Maud - Oslo 24.7.39. (500.-).NOK 290,-
101786NK 233/236 - Nansen II - Oslo 21.10.40. (450.-).Unsold
101787NK 254 - Hålogaland - Oslo 16.5.41 på uadressert konvolutt. (50.-).NOK 25,-
101788NK 254 - Hålogaland - Hålogaland utstilling 16.5.41 på konvolutt oppfrankert til riktig porto. (75.-).Unsold
101789NK 255/258 - Redningsselskapet - Oslo 9.7.41 på sensurert konvolutt. (110.-).NOK 42,-
101790NK 259 - Legion - Oslo 1.8.41 på uadressert konvolutt. (750.-).NOK 498,-
101791NK 260 - Universitetet - Oslo 2.9.41 på uadressert konvolutt. (500.-).Unsold
101792NK 279, 281/282 og 284 - V-merker - Oslo 14.8.41. (1.000.-).NOK 853,-
101793NK 293 - Hvit V - Oslo 18.8.41. Oppfrankert med 10 øre V-merke for å komme opp i korrekt porto. (2.700.-).NOK 1960,-
101794NK 294, 297 og 299 - 10, 30 og 60 øre Snorre - Oslo 23.9.41. (90.-).Unsold
101795NK 295, 296 og 298 - 15, 20 og 50 øre Snorre - Oslo 23.10.41. (90.-).Unsold
101796NK 300/301 - Quisling - Oslo 1.2.42 på uadressert konvolutt. (400.-).Unsold
101797NK 302/305 - Nordraak - Oslo 12.6.42 på sensurert konvolutt. (50.-).NOK 33,-
101798NK 306 - Rikstinget - Langesund 26.9.42. (55.-).Unsold
101799NK 307/308 - Wessel - Oslo 6.10.42. (15.-).Unsold
101800NK 309/310 - Postforening - Oslo 12.10.42. (35.-).Unsold
101801NK 314/317 - Grieg - Oslo 15.6.43 på sensurert konvolutt. (20.-).NOK 12,-
101802NK 314/317 - Grieg - Bergen 15.6.43. (30.-).Unsold
101803NK 318 - Frontkjemper - Oslo 2.8.43. (55.-).Unsold
101804NK 319/321 - Landshjelp I - Oslo 10.11.43. (180.-).Unsold
101805NK 322/324 - Krigsforlis - Oslo Moløkka 20.V.44 på uadressert konvolutt. (260.-).Unsold
101806NK 325 - Gran - Fredrikstad 30.7.44 på uadressert konvolutt. (40.-).Unsold
101807NK 326/329 - Landshjelp II - Mandal 1.12.44. (260.-).Unsold
101808NK 339/341 - Wergeland - Bygdø 12.VII.1945. (150.-).Unsold
101809NK 342 - Røde Kors - Oslo 22.9.45. (150.-).Unsold
101810NK 343/344 - Folkemuseum - Oslo Rodeløkka 19.12.45. (200.-).NOK 85,-
101811NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - Egersund 4.3.46. (180.-).Unsold
101812NK 349 - Little Norway - Stranda 28.3.46 på uadressert konvolutt. (180.-).Unsold
101813NK 357/358 - 55 og 80 øre Løve - Oslo Elisenberg 4.11.46. (850.-).Unsold
101814NK 359/369 - Postjubileum - Bestun 15.4.47 på stor spesialkonvolutt. (400.-).Unsold
101815NK 370 - Petter Dass - Borkenes 1.7.47. (150.-).Unsold
101816NK 371 - Haakon VII 75 år - Borkenes 2.8.47. (150.-).Unsold
101817NK 372/373 - Skogselskap - Skøyen 15.6.48. (280.-).Unsold
101818NK 374 - Røde Kors provisorie - Askim 1.12.48. (260.-).Unsold
101819NK 375 - 25 på 20 øre Løve - Oslo 15.3.49. (1.000.-).NOK 752,-
101820NK 377/379 - Kielland - Ørstavik 9.5.49 på liten rekommandert konvolutt. (280.-).Unsold
101821NK 380/382 - UPU - Oslo 8.10.49. (225.-).Unsold
101822NK 383/385 - Oslo 900 år - Akershus Slott 15.5.50. (175.-).NOK 65,-
101823NK 386/387 - Polio - Hønefoss 15.8.50 på liten konvolutt. (300.-).Unsold
101824NK 404/406 - Garborg - Øverland Stasjon 25.1.51. (260.-).NOK 131,-
101825NK 391 og 403 - 20 øre Posthorn og 80 øre Haakon - Oslo 10.3.51. (1.500.-).NOK 1200,-
101826NK 402 - 60 øre Haakon - Nordisk Frimerkeutstilling Oslo 25.8.51. (100.-).NOK 150,-
101827NK 407/409 - OL 1952 - Holmenkollbakken 1.10.51. (150.-).Unsold
101828NK 410 - 30 øre på 25 øre Haakon - Oslo 7.12.51 (1.400.-).NOK 1102,-
101829NK 411/412 - Haakon VII 80 år - Oslo 2.8.52. (50.-).NOK 20,-
101830NK 414 - Kreft - Oslo 1.6.53. (130.-).Unsold
101831NK 415/417 - Nordkapp IV - Nordkapp 15.6.53. (450.-).Unsold
101832NK 418 - Kirkejubileum - Oslo 15.7.53. (300.-).Unsold
101833NK 419/421 - Jernbanejubileum - Oslo 30.4.54. (150.-).NOK 81,-
101834NK 422/424 - Telegrafjubileum - Gjøvik 10.12.54 på uadressert konvolutt. (130.-).Unsold
101835NK 425/427 - Frimerkejubileum - Oslo 3.1.55. (30.-).NOK 18,-
101836NK 428/430 - Norwex - Oslo-Norwex 4.6.55. (420.-).NOK 226,-
101837NK 438 - 90 øre Haakon - Julemerket Oslo 1.11.55. (75.-).Unsold
101838NK 439/400 - Regjeringsjubileum - Oslo 25.11.55. (35.-).NOK 13,-
101839NK 432 og 435 - 35 og 65 øre Haakon - Åsgårdstrand 2.1.56. (325.-).Unsold
101840NK 431 - 25 øre grønn Haakon - Oslo 16.2.56. (1.600.-).NOK 1322,-
101841NK 436 - 70 øre Haakon - Oslo 25.2.56. (1.300.-).NOK 1360,-
101842NK 441/442 - Martha - Oslo 28.3.56. (85.-).Unsold
101843NK 443/444 - Nordens dag - Oslo 30.10.56. (40.-).Unsold
101844NK 445/447 - Nordkapp V - Nordkapp 6.5.57. (170.-).NOK 56,-
101845NK 448/450 - Geofysisk år - Oslo Vika 1.7.57. (60.-).NOK 21,-
101846NK 451/452 - Haakon VII 85 år - Oslo 3.8.57. (60.-).NOK 21,-
101847NK 458 og 465 - 40 og 65 øre Olav - Oslo 1.4.58. (10.-).NOK 5,-
101848NK 458 og 465 - 40 og 65 øre Olav - Smestad 1.4.58 på to konvolutter med 9 merker av hver. (10.-).NOK 6,-
101849NK 453 - 25 øre Olav - Oslo 6.5.58. (1.050.-).NOK 1000,-
101850NK 474 - Asbjørn Kloster - Stavanger 2.2.59. (55.-).NOK 21,-
101851NK 475/476 - Norges Vel - Oslo 26.5.59. (65.-).NOK 26,-
101852NK 455 og 463 - 30 og 55 øre Olav - Oslo 1.9.59. (975.-).NOK 703,-
101853NK 477/478 - Landbrukshøyskole - Oslo Majorstua 1.10.59. (65.-).Unsold
101854NK 479/480 - Blomster - Oslo 12.1.60. (95.-).NOK 43,-
101855NK 481/482 - Videnskabsselskabet - Stavanger 26.2.60. (50.-).NOK 18,-
101856NK 483/484 - Flyktninghjelp - Oslo 7.4.60. (140.-).NOK 48,-
101857NK 485/489 - Skip - Oslo 27.8.60. (120.-).Unsold
101858NK 490 - Europa 1960 - Oslo 19.9.60. (20.-).NOK 9,-
101859NK 491 - SAS - Bergen 24.2.61. (14.-).NOK 6,-
101860NK 496/497 - Håkonshallen - Bergen 25.5.61. (33.-).Unsold
101861NK 497/498 - Universitetet - Oslo 2.9.1961. (33.-).NOK 13,-
101862NK 500/501 - Nansen - Oslo 10.10.61. (27.-).Unsold
101863NK 502/503 - Sydpoljubileum - Oslo 10.11.61. (27.-).NOK 12,-
101864NK 504/505 - Nobel - Oslo 9.12.61. (22.-).Unsold
101865NK 506/507 - Bjerknes - Oslo 14.3.62. (22.-).NOK 8,-
101866NK 508 - Flyjubileum - Oslo 1.6.62. (27.-).NOK 21,-
101867NK 454, 457 og 462 - 25, 35 og 50 øre Olav - Oslo 2.7.62. (1.350.-).NOK 1254,-
101868NK 511/512 - Europa 1962 - Oslo 17.9.62. (22.-).NOK 10,-
101869NK 459 og 464 - 40 og 60 øre Olav - Oslo 12.11.62. (1.000.-).NOK 601,-
101870NK 519 og 525 - 30 og 60 øre Ståltrykk - Oslo 9.11.64. (525.-).NOK 545,-
1018711973 - Komplett årgang FDC - 9 konvolutter. (123.-).Unsold
1018721974 - Komplett årgang FDC - 8 konvolutter. (131.-).Unsold
1018731975 - Komplett årgang FDC - 10 konvolutter. (120.-).Unsold
1018741976 - Komplett årgang FDC - 9 konvolutter. (123.-).Unsold
1018751977 - Komplett årgang FDC - 8 konvolutter. (127.-).Unsold
1018761978 - Komplett årgang FDC - 9 konvolutter. (158.-).Unsold
1018771979 - Komplett årgang FDC - 7 konvolutter. (123.-).Unsold
1018781980 - Komplett årgang FDC - 7 konvolutter. (90.-).Unsold
1018791981 - Komplett årgang FDC - 10 konvolutter. (110.-).Unsold
1018801982 - Komplett årgang FDC - 12 konvolutter. (138.-).Unsold
1018811983 - Komplett årgang FDC - 11 konvolutter. (214.-).Unsold
1018821984 - Komplett årgang FDC - 10 konvolutter. (161.-).Unsold
1018831985 - Komplett årgang FDC - 11 konvolutter. (229.-).Unsold
1018841986 - Komplett årgang FDC - 9 konvolutter. (254.-).Unsold
1018851987 - Komplett årgang FDC - 12 konvolutter. (284.-).Unsold
1018861988 - Komplett årgang FDC - 10 konvolutter. (284.-).Unsold
1018871989 - Komplett årgang FDC - 12 konvolutter. (295.-).Unsold
1018881990 - Komplett årgang FDC - 11 konvolutter. (300.-).Unsold
1018891991 - Komplett årgang FDC - 10 konvolutter. (304.-).Unsold
1018901992 - Komplett årgang FDC - 11 konvolutter. (334.-).Unsold
1018911993 - Komplett årgang FDC - 12 konvolutter. (339.-).Unsold
1018921994 - Komplett årgang FDC - 13 konvolutter. (367.-).Unsold
1018931995 - Komplett årgang FDC - 11 konvolutter. (364.-).Unsold
1018941996 - Komplett årgang FDC - 10 konvolutter. (375.-).Unsold
1018951997 - Komplett årgang FDC - 13 konvolutter. (399.-).Unsold