Private helsaker

Stopped 29/03-12
Obj.DescriptionPrice
101196NK 76 - konvolutt fra Karl A. Jensen - 1902.NOK 753,-
101197NK 79 - konvolutt fra Karl A. Jensen - 1903.NOK 1101,-
101198NK 127 - Vinduskonvolutt fra Ingwald Nielsen, Kristiania - ubrukt.NOK 125,-
101199NK 145 - konvolutt fra Namdals Privatbank - 1927.NOK 76,-
101200NK 240 - brevkort fra Oslo Filatelistklubb - ubrukt.NOK 42,-
101201NK 240 - brevkort fra Oslo Filatelistklubb - 1946.NOK 42,-
101202NK 240 oppfrankert med NK 240 - brevkort fra Oslo Filatelistklubb - 1946.NOK 26,-
101203NK 240 og 242 dobbeltkort fra Oslo Lysverker - 1942.NOK 26,-
101204NK 240 og 242 dobbeltkort fra Oslo Lysverker - 1945.NOK 36,-
101205NK 242 - brevkort fra Oslo Filatelistklubb - 1948.NOK 42,-
101206NK 388 - brevkort fra Oslo Filatelistklubb - 1952.NOK 42,-
101207NK 388 oppfrankert med NK 240 - brevkort fra Oslo Filatelistklubb - 1954.NOK 42,-
101208NK 390 - brevkort fra Oslo Filatelistklubb - ubrukt.NOK 42,-
101209NK 390 - brevkort fra Oslo Filatelistklubb - 1955.NOK 42,-
101210NK 390 oppfrankert med NK 240 - brevkort fra Oslo Filatelistklubb - 1958.NOK 42,-
101211NK 390 - vinduskonvolutt fra Oslo Adressebok - 1957.NOK 30,-
101212NK 392 - vinduskonvolutt fra Oslo Adressebok - 1957.Unsold
101213NK 392 - konvolutt til Oslo Adressebok - ubrukt.NOK 26,-
101214NK 392 - konvolutt til Oslo Adressebok - ubrukt.NOK 26,-
101215NK 392 - brevkort fra Glitne - 1956.NOK 30,-
101216NK 392 - vinduskonvolutt fra Esso - 1960 (Liten logo).NOK 75,-
101217NK 392 - vinduskonvolutt fra Esso - 1961 (Stor logo).NOK 35,-
101218NK 396 - konvolutt til Oslo Trygdekasse - ubrukt.Unsold
101219NK 396 og 240 - konvolutt til Oslo Trygdekasse - ubrukt.Unsold
101220NK 432 - konvolutt til Oslo Trygdekasse - ubrukt.Unsold
101221NK 453 - vinduskonvolutt fra Oslo Adressebok - 1964.Unsold
101222NK 453 og 240 - vinduskonvolutt fra Oslo Adressebok - 1964.Unsold
101223NK 457 - strømregning fra Hadelands Elektrisitetsverk - 1963.NOK 65,-
101224NK 457 oppfrankert med NK 240 - strømregning fra Hadelands Elektrisitetsverk - 1964.NOK 46,-
101225NK 462 og 388 - konvolutt til Oslo Trygdekasse - ubrukt.NOK 28,-
101226NK 521 - strømregning fra Hadelands Elektrisitetsverk - 1965.NOK 88,-
101227NK 704 (stilisert) - Jernbanedagene 77 - 1977.NOK 14,-
101228NK 784 - Drafnia 76 - ubrukt.NOK 14,-
101229NK 784 - Drafnia 76 - 1976.NOK 14,-
101230NK 904 - Frefil 84 - 1984.NOK 11,-
101231NK 924 - vinduskonvolutt fra Forsvarets Sanitet - 1984.NOK 38,-
101232NK 966 - Nordisk mineralmesse 1985 - ubrukt.NOK 14,-
101233NK 982 - Tønsberg Filatelistklubb 60 år 1985 - ubrukt.NOK 14,-
101234NK 987 - Tyfex 85 Trondheim - ubrukt.NOK 14,-
101235NK 987 - Tyfex 85 Trondheim - 1985.NOK 14,-
101236NK 1002 oppfrankert med NK 808 - Bergens Filatelist-klub - 1990.NOK 14,-
101237NK 1166 - Fredrikstad Filatelistklubb - ubrukt.NOK 14,-
101238NK 1166 - Fredrikstad Filatelistklubb - 1993.NOK 14,-
101239NK 1176 - Troms Filatelistklubb - ubrukt.NOK 14,-
1012405 kroner Grunnlovsjubileum - ubrukt.NOK 52,-
101241TM 42 - konvolutt til Luftvernkonsulenten - ubrukt.NOK 526,-
101242TM 43 - konvolutt til Det Norske Meteorologiske Institutt - 1943.NOK 55,-
101243TM 61 - vinduskonvolutt fra forsvaret (Mob.Skj. F 5) - 1951.Unsold
101244TM 70 - brevkort fra Sivilforsvaret - 1957.NOK 75,-
101245TM 71 - vinduskonvolutt fra forsvaret (Mob.skj. F 5) - 1953.NOK 26,-
101246TM 71 oppfrankert med TM 91 - vinduskonvolutt fra forsvaret sendt rekommandert (Mob.skj. F 5) - 1957.Unsold
101247TM 71 med tiltrykk TM 75 og 76 oppfrankert med TM 75 - vinduskonvolutt fra forsvaret (Mob.skj. F 5) - 1964.NOK 81,-
101248TM 71 - vinduskonvolutt fra forsvaret (Mobskjema 5) - ubrukt.NOK 35,-
101249TM 71 - vinduskonvolutt fra forsvaret (Mobskjema 5) - 1955.Unsold
101250TM 71 oppfrankert med TM 68 - vinduskonvolutt fra forsvaret (Mobskjema 5) - 1956.Unsold
101251TM 71 med tiltrykk TM 75 - vinduskonvolutt fra forsvaret (Mobskjema 5) - 1957.Unsold
101252TM 71 oppfrankert med TM 75 og 79 - vinduskonvolutt fra forsvaret (Mobskjema 5) - 1965.Unsold
101253TM 78 - brevkort fra Helsedirektoratet Sykepleierregisteret - 1958. Liten rift i høyre side.NOK 42,-
101254TM 78 - konvolutt fra Fylkesmannen i Rogaland - 1962.NOK 70,-
101255TM 79 - KTK svarkort - 1965.NOK 35,-
101256TM 79 - KTK svarkort - ubrukt.Unsold
101257TM 79 (merket overtrykt) - KTK svarkort - ubrukt.Unsold
101258TM 79 - vinduskonvolutt fra Statens Skjermbildefotografering - 1963.NOK 75,-
101259TM 80 - vinduskonvolutt fra forsvaret oppfrankert med TM 68 - 1956.Unsold
101260TM 80 - vinduskonvolutt fra forsvaret oppfrankert med TM 75 - 1956.Unsold
101261TM 80 med tiltrykk NK 75 - vinduskonvolutt fra forsvaret - ubrukt.NOK 26,-
101262TM 80 med tiltrykk NK 75 - vinduskonvolutt fra forsvaret oppfrankert med TM 75 - 1958.Unsold
101263TM 82 - vinduskonvolutt fra forsvaret oppfrankert med TM 79 - 1965.Unsold
101264TM 85 - vinduskonvolutt fra forsvaret - 1961.NOK 42,-
101265TM 85 - vinduskonvolutt fra forsvaret oppfrankert med TM 85 - 1959.Unsold
101266TM 85 - vinduskonvolutt fra forsvaret oppfrankert med TM 75 og 83 - 1959.Unsold
101267TM 85 - giroblankett fra Avgiftsdirektoratet - 1959.NOK 27,-
101268TM 85 - vinduskonvolutt fra Avgiftsdirektoratet (blått trykk) - 1961.Unsold
101269TM 85 - vinduskonvolutt fra Avgiftsdirektoratet (grått trykk) - 1961.NOK 28,-
101270TM 85 med tiltrykk NK 75 - vinduskonvolutt fra Avgiftsdirektoratet (grått trykk) - 1962.Unsold
101271TM 87 - vinduskonvolutt fra Sjøforsvarskommando Østlandet oppfrankert med TM 76 - 1967.Unsold
101272TM 87 - vinduskonvolutt fra forsvaret oppfrankert 10 øre frankeringsavtrykk - 1966.NOK 28,-
101273TM 87 - vinduskonvolutt fra Avgiftsdirektoratet - 1964.Unsold
101274TM 87 med tiltrykk NK 76 - vinduskonvolutt fra Avgiftsdirektoratet - 1965.NOK 28,-
101275TM 89 - vinduskonvolutt fra Luftkommando Nord-Norge - 1968.NOK 28,-
101276TM 89 - vinduskonvolutt fra Avgiftsdirektoratet - 1964.Unsold
101277TM 90 - vinduskonvolutt fra Sambandsregimentet - 1969.NOK 51,-
101278TM 90 - vinduskonvolutt fra Avgiftsdirektoratet - 1969.Unsold
101279TM 107 - vinduskonvolutt fra Luftkommando Nord-Norge - 1971.NOK 42,-
101280TM 107 - konvolutt fra Kommunrerevisjonen. Oppfrankert - 1985.Unsold
101281TM 109 - vinduskonvolutt fra Bodø Flystasjon - 1973.NOK 46,-
101282TM 109 med tiltrykk TM 101 - konvolutt fra Kommunrerevisjonen- ubrukt.NOK 39,-
101283TM 113 - vinduskonvolutt fra Bodø Flystasjon - 1975.NOK 37,-
101284TM 129 - konvolutt fra Kommunrerevisjonen - ubrukt.NOK 35,-
101285TM 129 - konvolutt fra Kommunrerevisjonen oppfrankert med TM 121 - 1985.Unsold
101286TM 129 - vinduskonvolutt fra Bodø Flystasjon - 1975.NOK 37,-
101287TM 129 - vinduskonvolutt fra Forsvarets overkommando/SST - 1981.NOK 26,-