Norske Førstedagsbrev (1938-1973)

Stopped 01/02-12
Obj.DescriptionPrice
100080NK 217/219 - Turistmerker med vannmerke - Oslo 20.4.38. (1.000.-).NOK 606,-
100081NK 223/224 - Nordkapp II - Oslo 20.6.38. (1.600.-).NOK 1050,-
100082NK 225/228 - Dronning Maud - Oslo 24.7.39. (500.-).NOK 270,-
100083NK 233/236 - Nansen II - Oslo 21.10.40. (450.-).NOK 226,-
100084NK 254 - Hålogaland - Oslo 16.5.41. (50.-).NOK 19,-
100085NK 255/258 - Redningsselskapet - Oslo 9.7.41. (110.-).NOK 36,-
100086NK 259 - Legion - Oslo 1.8.41. (750.-).Unsold
100087NK 279, 281/282 og 284 - 10, 15, 20 og 30 øre V-merker - Oslo 14.8.41. (1.000.-).Unsold
100088NK 260 - Universitetet - Oslo 2.9.41. (500.-).Unsold
100089NK 294, 297 og 299 - 10, 30 og 60 øre Snorre - Oslo 23.9.41. (90.-).NOK 31,-
100090NK 295, 296 og 298 - 15, 20 og 50 øre Snorre - Oslo 23.10.41. (90.-).NOK 31,-
100091NK 300/301 - Quisling - Oslo 1.2.42. (400.-).NOK 165,-
100092NK 302/305 - Nordraak - Oslo 12.6.42. (50.-).NOK 18,-
100093NK 306 - Rikstinget - Oslo Bko. 26.9.42. (55.-).NOK 19,-
100094NK 307/308 - Wessel - Oslo 6.10.42. (15.-).NOK 6,-
100095NK 309/310 - Postforening - Oslo 12.10.42. (35.-).NOK 13,-
100096NK 333/338 - Londonserien (eksil) - Norsk Skipspost Handelsflåten 1 JAN 1943. (1.200.-).Unsold
100097NK 313/316 - Nordkapp III - Oslo 1.4.43. (170.-).NOK 126,-
100098NK 314/317 - Grieg - Oslo 15.6.43. (20.-).Unsold
100099NK 314/317 - Grieg - Bergen 15.6.43. (30.-).NOK 11,-
100100NK 318 - Frontkjemper - Oslo 2.8.43. (55.-).Unsold
100101NK 319/321 - Landshjelp I - Oslo 10.11.43. (180.-).NOK 61,-
100102NK 322/324 - Krigsforlis - Oslo Moløkka 20.V.44. (260.-).NOK 91,-
100103NK 325 - Gran - Bergen 30.7.44. (40.-).NOK 15,-
100104NK 326/329 - Landshjelp II - Oslo St.Hanshaugen 1.12.44. (260.-).Unsold
100105NK 330 - Hertugkrone - Oslo 15.2.45. (650.-).Unsold
100106NK 339/341 - Wergeland - Oslo 12.7.1945. (150.-).NOK 110,-
100107NK 342 - Røde Kors - Oslo. 22.9.45. (150.-).NOK 96,-
100108NK 343/344 - Folkemuseum - Sandnes 19.12.45. (200.-).NOK 66,-
100109NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - Grimstad 4.3.46. (180.-).NOK 61,-
100110NK 349 - Little Norway - Oslo 28.3.46. (180.-).NOK 102,-
100111NK 354 og 356 - 25 og 40 øre Løve - Oslo 1.10.46. (2.000.-).Unsold
100112NK 359/369 - Postjubileum - Bergen P.P. 15.4.47 på uadressert konvolutt. (400.-).NOK 151,-
100113NK 370 - Petter Dass - Stranda 1.7.47 på uadressert konvolutt. (150.-).NOK 56,-
100114NK 371 - Haakon VII 75 år - Oslo 2.8.47. (150.-).NOK 51,-
100115NK 372/373 - Skogselskap - Oslo 15.6.48. (280.-).NOK 91,-
100116NK 374 - Røde Kors provisorie - Oslo 1.12.48. (260.-).NOK 87,-
100117NK 377/379 - Kielland - Oslo 9.5.49. (280.-).Unsold
100118NK 380/382 - UPU - Oslo Solli 8.10.49. (225.-).Unsold
100119NK 376 - 45 på 40 øre Løve - Oslo 1.12.49. (2.750.-).Unsold
100120NK 383/385 - Oslo 900 år - Trondheim Rosenborg 15.5.50. (175.-).NOK 88,-
100121NK 386/387 - Polio - Oslo Torshov 15.8.50. (300.-).NOK 146,-
100122NK 404/406 - Garborg - Oslo 25.1.51. (260.-).NOK 185,-
100123NK 397/400 - Haakon bruksmerker - Oslo 10.2.51. (1.650.-).NOK 1001,-
100124NK 407/409 - OL 1952 - Drammen Filatelistklubs Utstilling 1.10.51. (150.-).NOK 51,-
100125NK 396 - 30 øre Haakon - Holmenkollbakken 1.10.51. (950.-).NOK 672,-
100126NK 401 - 55 øre Haakon - Oslo 28.1.52. (3.300.-).NOK 2502,-
100127NK 411/412 - Haakon VII 80 år - Oslo 2.8.52. (50.-).Unsold
100128NK 414 - Kreft - Oslo 1.6.53. (130.-).NOK 54,-
100129NK 415/417 - Nordkapp IV - Nordkapp 15.6.53. (450.-).NOK 275,-
100130NK 418 - Kirkejubileum - Oslo 15.7.53. (300.-).Unsold
100131NK 419/421 - Jernbanejubileum - Gjøvik 30.4.54 på uadressert konvolutt. (150.-).NOK 51,-
100132NK 422/424 - Telegrafjubileum - Gjøvik 10.12.54 på uadressert konvolutt. (130.-).NOK 46,-
100133NK 425/427 - Frimerkejubileum - Bergen 3.1.55. (30.-).NOK 25,-
100134NK 428/430 - Norwex - Oslo-Norwex 4.6.55. (420.-).NOK 176,-
100135NK 438 - 90 øre Haakon - Julemerket Oslo 1.11.55. (75.-).NOK 35,-
100136NK 439/400 - Regjeringsjubileum - Stavanger 25.11.55. (35.-).Unsold
100137NK 441/442 - Martha - Oslo 28.3.56. (85.-).NOK 40,-
100138NK 443/444 - Nordens dag - Trondheim 30.10.56. (40.-).NOK 21,-
100139NK 445/447 - Nordkapp V - Oslo 6.5.57. (170.-).NOK 75,-
100140NK 448/450 - Geofysisk år - Oslo Vika 1.7.57. (60.-).NOK 36,-
100141NK 451/452 - Haakon VII 85 år - Oslo Frim 1 3.8.57. (60.-).NOK 37,-
100142NK 458 og 465 - 40 og 65 øre Olav - Gtan 1.4.58 på uadressert konvolutt. (10.-).NOK 4,-
100143NK 460 - 45 øre Olav - Oslo 15.9.58. (950.-).NOK 605,-
100144NK 474 - Asbjørn Kloster - Oslo 2.2.59. (55.-).NOK 20,-
100145NK 475/476 - Norges Vel - Jessnes 26.5.59. (65.-).NOK 23,-
100146NK 477/478 - Landbrukshøyskole - Oslo 1.10.59. (65.-).NOK 23,-
100147NK 461 og 468 - 50 og 90 øre Olav - Oslo 10.11.59. (925.-).NOK 676,-
100148NK 479/480 - Blomster - Oslo 12.1.60. (95.-).NOK 42,-
100150NK 481/482 - Videnskabsselskabet - Smesdtad 26.2.60. (50.-).NOK 20,-
100151NK 483/484 - Flyktninghjelp - Oslo 7.4.60. (140.-).Unsold
100152NK 485/489 - Skip - Oslo 27.8.60. (120.-).NOK 41,-
100153NK 456 - 35 øre Olav - Oslo 27.10.60. (825.-).NOK 513,-
100154NK 641/645 - Olav Kronemerker ståltrykk - Oslo 10.2.70. (110.-).NOK 40,-
100155NK 646/648 - 70, 80 og 100 øre ståltrykk - Oslo 16.3.70. (20.-).NOK 9,-
100156NK 649/652 - Naturvernåret - Oslo 10.4.70. (45.-).NOK 16,-
100157NK 653/654 - Frigjøring - Oslo 8.5.70. (18.-).NOK 7,-
100158NK 655/657 - Bergen 900 år - Bergen 23.6.70. (30.-).NOK 11,-
100159NK 658/659 - F.N. 25 år - Oslo 15.9.70. (19.-).Unsold
100160NK 660/663 - Vitenskapsmenn - Oslo 15.10.70. (35.-).NOK 14,-
100161NK 664/665 - Fysisk fostring - Oslo 17.11.70. (10.-).NOK 5,-
100162NK 666/667 - Tønsberg 1100 år - Tønsberg 20.1.71. (12.-).NOK 5,-
100163NK 668/669 - Stortinget - Oslo 23.2.71. (12.-).NOK 5,-
100164NK 670/671 - Flyktning 71 - Oslo 26.3.71. (10.-).Unsold
100165NK 674/675 - Oslo Bispedømme - Oslo 21.5.71. (15.-).NOK 7,-
100166NK 676 - Antarktistraktaten - Oslo 23.6.71. (20.-).Unsold
100167NK 677/679 - Eventyr I - Oslo 17.11.71. (10.-).NOK 5,-
100168NK 680/681 - 80 og 120 øre ståltrykk - Oslo 23.2.72. (10.-).NOK 5,-
100169NK 682/683 - Sparebankene - Oslo 10.4.72. (12.-).NOK 5,-
100170NK 684/685 - Posthornet 100 år - Oslo 6.5.72. (10.-).NOK 6,-
100171NK 686 - Posthornet 100 år (Blokk 1) - Oslo 6.5.72. (60.-).Unsold
100172NK 691/692 - Haakon VII 100 år - Oslo 3.8.72. (15.-).NOK 7,-
100173NK 693/694 - Ungdom og Fritid - Oslo 15.8.72. (14.-).NOK 7,-
100174NK 695/696 - Interjunex - Kristiansand 25.8.72. (50.-).NOK 21,-
100175NK 697/699 - Polarskuter - Oslo 20.9.72. (26.-).NOK 11,-
100176NK 700/702 - Eventyr II - Oslo 15.11.72. (12.-).NOK 6,-
100177NK 703/705 - Bruksmerker Ståltrykk - Oslo 15.2.73. (10.-).NOK 8,-
100178NK 706/707 - Leprabasillen - Oslo 28.2.73. (15.-).NOK 7,-
100179NK 708/709 - Europa 1973 - Oslo 30.4.73. (15.-).Unsold
100180NK 710/711 - Nordens Hus - Oslo 15.2.73. (13.-).Unsold
100181NK 712/713 - Kong Olav 70 år - Oslo 2.7.73. (13.-).NOK 7,-
100182NK 714/715 - Jacob Aall - Oslo 22.8.73. (13.-).NOK 5,-
100183NK 716/718 - Samisk håndverk - Oslo 15.2.73. (17.-).NOK 7,-
100184NK 719/721 - Blomster II - Oslo 15.11.73. (12.-).NOK 5,-