Oblater og merkater - Cinderellas (16)

Stopped 11/01-12
Obj.DescriptionPrice
99951PAX Norge - (*).NOK 5,-
99952AGENTENES FORENING 1902. (!).NOK 123,-
99953SELSKABET FOR SKIBBRUDNES REDNING - 5 øre rød 1904. (!).NOK 33,-
99954NORSKE SJØMÆNDS UNDERSTØTTELSESFOND - 3 øre rød 1904. (**).NOK 26,-
99955NORSKE SJØMÆNDS UNDERSTØTTELSESFOND - 5 øre blå 1904. (**).NOK 8,-
99956NORSKE SJØMÆNDS UNDERSTØTTELSESFOND - 5 øre lys blå. (**).NOK 8,-
99957NORSKE SJØMÆNDS UNDERSTØTTELSESFOND - 10 øre mørk blå 1932. (**).NOK 9,-
99958NORSKE SJØMÆNDS UNDERSTØTTELSESFOND - 10 øre blå 1932. (**).NOK 8,-
99959HJÆLP FOR FATTIGE OG ARBEIDSLØSE - 1904. (**).NOK 12,-
99960HJELP TIL ARBEIDE - 1904. (*).NOK 6,-
99961DEN NORSKE HANDELSSTANDS UNDERSTØTTELSESFORENING - 1906 (*)..NOK 9,-
99962HJÆLP FOR FATTIGE OG ARBEIDSLØSE - 1906. (**).NOK 13,-
99963BERGENSUTSTILLINGEN 1910 - tysk tekst. (*).NOK 26,-
99964BERGENSUTSTILLINGEN 1910 - Statsporten. (*).NOK 18,-
99965BERGENSUTSTILLINGEN 1910 - Håkonshallen. (!).NOK 14,-
99966BERGENSUTSTILLINGEN 1910 - Mariakirken. (*).NOK 14,-
99967BERGENSUTSTILLINGEN 1910 - Bryggen. (**).NOK 38,-
99968BORT MED RUSDRIKKENE - Asbjørn Kloster 1910. (*).NOK 23,-
99969ALT FOR NORGE - BRUG NORSKE VARER. (*).NOK 42,-
99970N.T.U.S. - 1911. (**).NOK 13,-
99971PLEIESTIFTELSEN FOR SMAABØRN - 1912. (**).NOK 14,-
99972DE NORSKE BOGHANDLERES UNDERSTØTTELSESFOND - 1913. (*).NOK 36,-
99973ALDERSFONDET H.F.C. - 10 øre grønn 1914. (**).NOK 24,-
99974NED MED MILITARISMEN - LEVE SOCIALISMEN - 1914. (**).NOK 47,-
99975NORGE 1914 - LEVE SOCIALISMEN - CENSUR - 1914. (**).NOK 23,-
99976NORGE 1814-1914 - Jeg vil værge mit land. (**).NOK 11,-
99977Til indtægt for socialt arbeide i Christiania. (**).NOK 7,-
99978NORGES JUBILÆUMSUTSTILLING KRISTIANIA - 1914. (**).NOK 37,-
99979NORGES JUBILÆUMSUTSTILLING KRISTIANIA - 1914. (*).NOK 5,-
99980NORWEGENS HUNDERTJAHR AUSSTELLUNG KRISTIANIA - 1914. (*).NOK 9,-
99981EXPOSITION DU CENTENAIRE EN NORVEGE KRISTIANIA - 1914. (*).NOK 17,-
99982CENTENARY EXHIBITION OF NORWAY KRISTIANIA - 1914. (*).NOK 5,-
99983DEN NORSKE UKE - 1914. (**).NOK 4,-
99984NORSK HOTELLFORENING - Strynsvandet ved Hjelle - grønn 1916 (**)..NOK 37,-
99985NORSK HOTELLFORENING - Nordkap - brun - 1916. (**).NOK 26,-
99986NORSK HOTELLFORENING - Bergen Valkendorfstaarn - blå 1916. (**).NOK 36,-
99987NORSK HOTELLFORENING - Christiania Akershus - rød 1916. (**).NOK 37,-
99988NORSK HOTELLFORENING - Stavanger Domkirke - fiolett 1916. (**).NOK 21,-
99989NORSK HOTELLFORENING - Skjeggedalsfos Hardanger - rød 1916. (**).NOK 36,-
99990NORSK HOTELLFORENING - Romsdalshorn - grønn 1916. (**).NOK 37,-
99991NORSK HOTELLFORENING - Hitterdals Kirke - rød 1916. (**).NOK 55,-
99992NORSK HOTELLFORENING - Trondhjem Domkirke - fiolett 1916. (**).NOK 37,-
99993NORSK HOTELLFORENING - Mesnafossen - blå 1916. (**).NOK 24,-
99994VERN OM DYRENE - 1916. (**).NOK 11,-
99995KARMA OG REINKARNATION LEGION - Reinkarnation og Karma - blå 1917. (**).NOK 4,-
99996KARMA OG REINKARNATION LEGION - Reinkarnation - fiolett 1917. (*).NOK 9,-
99997KARMA OG REINKARNATION LEGION - At tjene - grønn 1917. (*).NOK 5,-
99998KARMA OG REINKARNATION LEGION - Reinkarnation betyr... - blå 1917. (**).NOK 37,-
99999KARMA OG REINKARNATION LEGION - Sjælen utvikles - fiolett 1917. (*).NOK 2,-
100000KARMA OG REINKARNATION LEGION - Synd - fiolett 1917. (*).NOK 2,-
100001KARMA OG REINKARNATION LEGION - Guds Tanke - grønn 1917. (**).NOK 11,-
100002KRA. FILATELIST-KLUB UTSTILLING 1918. (*).NOK 7,-
100003N.K.U.F. - 1930. (!).NOK 2,-
100004I kjærleik varm og mild me legg vår vilje til - 1930. (!).NOK 33,-
100005I.O.G.T. - grønnblå. (**).NOK 4,-
100006I.O.G.T. - blå. (o).Unsold
100007NORGES VANFØRELAG - 2 øre. (**).NOK 2,-
100008NORGES VANFØRELAG - 2 øre. (**).NOK 2,-
100009NASJONALHJELPEN. (o).NOK 21,-
100010NORWEX 1955. (**).NOK 2,-
100011DE-NO-FIL Oslo 1951. (**).NOK 2,-
100012DEN NORSKE LEGION - 1940. (**).NOK 9,-
100013DIAKONFORBUNDET. (**).NOK 3,-
100014DIAKONFORBUNDET. (**).NOK 7,-
100015AVHOLDSFOLKETS PRESSEFOND. (!).NOK 8,-
100016OL 1956 - brun (**).NOK 26,-
100017OL 1956 - rød (!).NOK 2,-
100018OL 1956 - blå (o).Unsold
100019NORSK DELTAGELSE - Innsbruck Tokio 1964 (**).NOK 15,-
100020NJF (**).NOK 2,-
100021BØKER ER DEN BESTE JULEGAVE (**).NOK 35,-
100022NORDISK BYGNINGSDAG 1938 - hvit (**).NOK 201,-
100023NORDISK BYGNINGSDAG 1938 - rød (**).NOK 120,-
100024NORDISK BYGNINGSDAG 1938 - blå (**).NOK 91,-
100025NORDISK BYGNINGSDAG 1938 - grønn (**).NOK 91,-
100026NORDISK BYGNINGSDAG 1938 - gul (**).NOK 91,-
100027OSLO 1624-1924 - engelsk (o).NOK 3,-
100028UNGDOMSHJELPEN - 5 øre. (!).NOK 11,-
100029ÅLESUND HAR SØLV I BUNN. (**).NOK 21,-
100030DEN BEDSTE JULEGAVE ER BØKER (!).NOK 34,-
100031DEN BEDSTE JULEGAVE ER BØKER (!).NOK 575,-
100032HJELP OSS TIL RADIOTELEFON I REDNINGSSKØITENE - 10 øre (**).NOK 42,-
100033NOREG VART FUNNE OG NOREG VART BYGT. (!).NOK 22,-
100034SAMEBARNS VEL. (!).NOK 22,-
100035HATETS KNYTTNEVE skal den befri Norge for Nordmenn ? (!).NOK 285,-
100036C.B & K Innlegg nr. 405. (!).NOK 2,-
100037UNGDOMSMISJONEN. (!).NOK 7,-
100038TIL ARBEID MOT TUBERKULOSEN - Bruk Fest-telegramblankett. (**).NOK 2,-
100039NORSK MÅLDYRKINGSLAG - Anders Hovden. (**).NOK 33,-
100040NORSK MÅLDYRKINGSLAG - Vinje. (**).NOK 33,-
100041NORSK MÅLDYRKINGSLAG - Jørgen Løvland. (**).NOK 48,-
100042NORSK MÅLDYRKINGSLAG - Anne Grimdalen. (**).NOK 38,-
100043NORSK MÅLDYRKINGSLAG - Arne Garborg. (!).NOK 42,-
100044NORSK MÅLDYRKINGSLAG - Per Sivle. (*).NOK 8,-
100045NORSK MÅLDYRKINGSLAG - Olav Aukrust. (!).NOK 25,-
100046NORSK MÅLDYRKINGSLAG - Hulda Garborg. (**).NOK 47,-
100047N.K.F. fra 1-1-75. (**).NOK 12,-
100048VINMONOPOLET - pantelapp for 1/1 flaske. (!).NOK 350,-
100049ULLENSVANG HANDELSLAG 1870 1945. (!).NOK 185,-
100050HUSK INDUSTRILOTTERIET SKIEN - grønn. (!).NOK 226,-
100051HUSK INDUSTRILOTTERIET SKIEN - fiolett. (!).NOK 285,-
100052NORGE til vern om folkehelsen. (!).Unsold
100053NORGES IDRETTSFORBUND 1861-1961. (o).Unsold
100054NORSKE UNGDOMSHERBERGER - 25 øre (**).NOK 21,-
100055HILSEN FRA TRONDHJEM (1930). (!).NOK 196,-
100056NORSK GARTNERFORENING understøttelsesfondet. (!).NOK 266,-
100057PAX Internasjonal dugnad. (o).NOK 22,-
100058ØSTFOLDUTSTILLINGEN 1930 (!).NOK 6,-
100059VI VI VÆRGE VORT SPROG - Riksmaalsvernet Riksmaalsforbundet (!).NOK 2,-
100060NORSK ORNITOLOGISK FORENING - FOSSEKALLEN. (*).NOK 16,-
100061ESPERANTO EN OSLO 1952. (**).NOK 170,-
100062FRA KRIG TIL FREDViking. (!).NOK 44,-
100063FOR NORSK IDRETT. (!).NOK 11,-
100064GINA KROG 1847-1947. (!).NOK 2,-
100065NORSKE KVINNERS FRIVILLIGE VERNEPLIKT. (!).NOK 34,-
10006625 ØRE TIL RADIUMFONDET. (!).NOK 52,-
100067HAUGESUND 1854-1954. (!).NOK 34,-
100068VÆR MED I KAMP MOT ALKOHOLEN. (!).NOK 2,-
100069KVAMMA-UTSTILLINGA 1960. (o).NOK 190,-
100070NORGES IDRETTS og TURISTMUSEUM - grønn/brun (!).NOK 27,-
100071NORGES IDRETTS og TURISTMUSEUM - grønn/blå (**).NOK 6,-
100072TØNSBERG OG OMEGNS AUTOMOBILKOMPANI - 10 øre rødlig. (**).NOK 12,-
100073NY SKØITE FRA 11TE DISTRIKT. (**).NOK 41,-
100074FREDHØIS. (!).NOK 226,-
100075TRYGG TRAFIKK UTEN DRIKK. (!).NOK 20,-
100076KRYSTO - frisk og leskende. (!).NOK 220,-
100077PENOL fyllepennblekk. (!).NOK 160,-
100078DU BØR BRUKE VIKING STOPP om vinteren. (!).NOK 51,-
100079TØNSBERG 1100 år 1971. (!).NOK 65,-