Norske Førstedagsbrev (1930-1964)

Stopped 18/08-11
Obj.DescriptionPrice
97881MK 177/180 - Hellig Olav - Oslo 1.IV.30. En skade i konvoluttrns øvre venstre hjørne er pent reparert. (6.000.-).NOK 3500,-
97882NK 217/219 - Turistmerker med vannmerke - Oslo 20.4.38. (1.000.-).NOK 601,-
97883NK 223/224 - Nordkapp II - Oslo 20.6.38. (1.600.-).Unsold
97884NK 225/228 - Dronning Maud - Oslo 24.7.39. (500.-).Unsold
97885NK 233/236 - Nansen II - Oslo 21.10.40. (450.-).Unsold
97886NK 254 - Hålogaland - Oslo 16.5.41. (50.-).NOK 32,-
97887NK 254 - Hålogaland - Hålogaland utstilling 16.5.41 på uadressert konvolutt. (75.-).NOK 26,-
97888NK 255/258 - Redningsselskapet - Oslo 9.7.41. (110.-).NOK 36,-
97889NK 259 - Legion - Oslo 1.8.41 på uadressert konvolutt. (750.-).NOK 455,-
97890NK 261/263, 267, 272/273, 277/278, 280, 283 og 285/286 - V-merker (50 øre med vammnerke) - Oslo 15.8.41. (6.000.-).NOK 3800,-
97891NK 293 - Hvit V - Oslo 16.8.41. (1.600).NOK 1212,-
97892NK 260 - Universitetet - Oslo 2.9.41. (500.-).Unsold
97893NK 294, 297 og 299 - 10, 30 og 60 øre Snorre - Oslo 23.9.41 på spesialkort. (90.-).NOK 48,-
97894NK 295, 296 og 298 - 15, 20 og 50 øre Snorre - Oslo 23.10.41. (90.-).NOK 60,-
97895NK 300/301 - Quisling - Oslo 1.2.42. (400.-).NOK 136,-
97896NK 302/305 - Nordraak - Oslo 12.6.42. (50.-).NOK 18,-
97897NK 306 - Rikstinget - Oslo 26.9.42. (55.-).NOK 19,-
97898NK 307/308 - Wessel - Oslo 6.10.42. (15.-).NOK 8,-
97899NK 309/310 - Postforening - Oslo 12.10.42. (35.-).NOK 13,-
97900NK 333/338 - Londonserien (eksil) - Norsk Skipspost Handelsflåten 1 JAN 1943. (1.200.-).NOK 701,-
97901NK 311/313 - Nordkapp III - Oslo 1.4.43. (170.-).NOK 87,-
97902NK 314/317 - Grieg - Oslo 15.6.43. (20.-).NOK 8,-
97903NK 314/317 - Grieg - Bergen 15.6.43 på uadressert konvolutt. (30.-).NOK 18,-
97904NK 318 - Frontkjemper - Oslo 2.8.43. (55.-).NOK 19,-
97905NK 319/321 - Landshjelp I - Oslo 10.11.43. (180.-).NOK 61,-
97906NK 322/324 - Krigsforlis - Ålesund 20.V.44. (260.-).NOK 92,-
97907NK 325 - Gran - Oslo 30.7.44. (40.-).NOK 15,-
97908NK 326/329 - Landshjelp II - Oslo 1.12.44. (260.-).NOK 101,-
97909NK 330 - Hertugkrone - Oslo 15.2.45. (650.-).NOK 375,-
97910NK 339/341 - Wergeland - Oslo 12.7.1945. (150.-).Unsold
97911NK 342 - Røde Kors - Oslo 22.9.45. (150.-).NOK 150,-
97912NK 343/344 - Folkemuseum - Oslo 19.12.45. (200.-).NOK 77,-
97913NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - Askim 4.3.46. (180.-).Unsold
97914NK 349 - Little Norway - Sarpsborg 28.3.46. (180.-).NOK 160,-
97915NK 357/358 - 55 og 80 øre Løve - Drammen 4.11.46. (850.-).NOK 501,-
97916NK 359/369 - Postjubileum - Ålesund Verdi 15.4.47. (400.-).NOK 625,-
97917NK 370 - Petter Dass - Borkenes 1.7.47. (150.-).Unsold
97918NK 371 - Haakon VII 75 år - Borkenes 2.8.47. (150.-).Unsold
97919NK 372/373 - Skogselskap - Borkenes 15.6.48. (280.-).Unsold
97920NK 374 - Røde Kors provisorie - Borkenes 1.12.48. (260.-).Unsold
97922NK 377/379 - Kielland - Oslo 9.5.49. (280.-).NOK 276,-
97923NK 380/382 - UPU - Oslo 8.10.49. (225.-).Unsold
97924NK 383/385 - Oslo 900 år - Akershus Slott Oslo 15.5.50. (175.-).Unsold
97925NK 386/387 - Polio - Oslo Majorstua 15.8.50. (300.-).Unsold
97926NK 404/406 - Garborg - Halden 25.1.51. (260.-).Unsold
97927NK 391 og 403 - 20 øre Posthorn og 80 øre Haakon - Oslo 10.3.51. (1.500.-).NOK 926,-
97928NK 402 - 60 øre Haakon - Nordisk Frimerkeutstilling Oslo 25.8.51. (100.-).Unsold
97929NK 407/409 - OL 1952 - Oslo Br. maskinstempel VI Olympiske Vinterleker 1.10.51. (150.-).NOK 51,-
97930NK 411/412 - Haakon VII 80 år - Oslo Vika 2.8.52. (50.-).NOK 18,-
97931NK 413 - 20 øre på 15 øre Posthorn - Oslo 18.11.52. (1.000.-).NOK 884,-
97932NK 414 - Kreft - Oslo 1.6.53. (130.-).NOK 47,-
97933NK 415/417 - Nordkapp IV - Nordkapp 15.6.53. (450.-).NOK 326,-
97934NK 418 - Kirkejubileum - Oslo 15.7.53. (300.-).Unsold
97935NK 419/421 - Jernbanejubileum - Oslo 30.4.54. (150.-).NOK 76,-
97936NK 422/424 - Telegrafjubileum - Oslo Vika P.P. 10.12.54. (130.-).NOK 46,-
97937NK 425/427 - Frimerkejubileum - Oslo 3.1.55. (30.-).NOK 22,-
97938NK 428/430 - Norwex - Oslo-Norwex 4.6.55. (420.-).Unsold
97939NK 433 - 40 øre Haakon - Oslo 6.9.55. (3.100.-).NOK 2401,-
97940NK 438 - 90 øre Haakon - Julemerket Oslo 1.11.55. (75.-).Unsold
97941NK 432 og 435 - 35 og 65 øre Haakon - Oslo 2.1.56. (325.-).NOK 172,-
97942NK 439/400 - Regjeringsjubileum - Langesund 25.11.55. (35.-).NOK 17,-
97943NK 441/442 - Martha - Ullevål Hageby 28.3.56. (85.-).Unsold
97944NK 443/444 - Nordens dag - Oslo 30.10.56. (40.-).NOK 23,-
97945NK 445/447 - Nordkapp V - Nordkapp 6.5.57. (170.-).NOK 56,-
97946NK 448/450 - Geofysisk år - Oslo 1.7.57. (60.-).NOK 46,-
97947NK 451/452 - Haakon VII 85 år - Oslo 3.8.57. (60.-).NOK 21,-
97948NK 458 og 465 - 40 og 65 øre Olav - Lambertseter 1.4.58. (10.-).NOK 6,-
97949NK 474 - Asbjørn Kloster - Hillevåg 2.2.59. (55.-).NOK 20,-
97950NK 475/476 - Norges Vel - Oslo 26.5.59. (65.-).NOK 23,-
97951NK 477/478 - Landbrukshøyskole - Oslo-Torshov 1.10.59. (65.-).NOK 23,-
97952NK 479/480 - Blomster - Oslo 12.1.60. (95.-).Unsold
97953NK 481/482 - Videnskabsselskabet - Trondheim 26.2.60. (50.-).NOK 18,-
97954NK 483/484 - Flyktninghjelp - Oslo 7.4.60. (140.-).NOK 48,-
97955NK 485/489 - Skip - Oslo 27.8.60. (120.-).NOK 70,-
97956NK 490 - Europa 1960 - Oslo 19.9.60. (20.-).NOK 8,-
97957NK 491 - SAS - Oslo 24.2.61. (14.-).NOK 6,-
97958NK 492/495 - Idrett - Oslo 15.3.61. (37.-).Unsold
97959NK 496/497 - Håkonshallen - Bergen 25.5.61. (33.-).Unsold
97960NK 497/498 - Universitetet - Oslo 2.9.1961. (33.-).NOK 12,-
97961NK 500/501 - Nansen - Oslo 10.10.61. (27.-).NOK 14,-
97962NK 502/503 - Sydpoljubileum - Oslo 10.11.61. (27.-).NOK 16,-
97963NK 504/505 - Nobel - Oslo 9.12.61. (22.-).NOK 8,-
97964NK 506/507 - Bjerknes - Oslo 14.3.62. (22.-).NOK 8,-
97965NK 508 - Flyjubileum - Oslo 1.6.62. (27.-).NOK 10,-
97966NK 509/510 - Skogadministrasjon - Oslo 15.6.62. (22.-).NOK 8,-
97967NK 511/512 - Europa 1962 - Oslo 17.9.62. (22.-).NOK 8,-
97968NK 513/516 og 522 - Øremerker ståltrykk - Oslo 5.12.62. (27.-).NOK 10,-
97969NK 532/535. F.A.O. - Oslo 21.3.63. (28.-).Unsold
97970NK 517, 521 og 529 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 22.4.63. (20.-).NOK 8,-
97971NK 536/537 - Nord-Norge - Oslo 20.5.63. (35.-).Unsold
97972NK 520 og 524 - 35 og 60 øre ståltrykk - Oslo 14.6.63. (15.-).NOK 6,-
97973NK 538/529 - Aasen - Oslo 5.8.63. (16.-).NOK 6,-
97974NK 540/541 - Europa 1963 - Oslo 14.9.63. (22.-).Unsold
97975NK 542/544 - Tekstil - Oslo 24.9.63. (21.-).NOK 12,-
97976NK 518, 523 og 526/528 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 5.11.63. (55.-).NOK 26,-
97977NK 545/548 - Munch - Oslo 12.12.63. (25.-).NOK 9,-
97978NK 549/550 - Arbeidersamfund - Oslo 17.2.64. (10.-).NOK 11,-
97979NK 551/552 - Guldberg og Waage - Oslo 11.3.64. (22.-).Unsold
97980NK 553/554 - Grunnlovsjubileum - Oslo 11.5.64. (19.-).NOK 7,-
97981NK 555/556 - Sjømannsmisjon - Oslo 17.8.64. (23.-).NOK 33,-
97982NK 557 - Europa 1964 - Oslo 14.9.64. (30.-).NOK 11,-