Norge - Postens Śrssett 1970-2002

Stopped 06/07-11
Obj.DescriptionPrice
96977Postens Śrssett 1970. (2000.-).Unsold
96978Postens Śrssett 1971. (1800.-).Unsold
96979Postens Śrssett 1972. (1200.-).Unsold
96980Postens Śrssett 1973. (650.-).Unsold
96981Postens Śrssett 1974. (210.-).NOK 106,-
96982Postens Śrssett 1975. (160.-).NOK 41,-
96983Postens Śrssett 1976. (175.-).NOK 46,-
96984Postens Śrssett 1977. (140.-).NOK 36,-
96985Postens Śrssett 1978. (155.-).NOK 50,-
96986Postens Śrssett 1979. (115.-).NOK 36,-
96987Postens Śrssett 1980. (60.-).NOK 30,-
96988Postens Śrssett 1981. (150.-).NOK 46,-
96989Postens Śrssett 1982. (210.-).Unsold
96990Postens Śrssett 1983. (340.-).NOK 115,-
96991Postens Śrssett 1984. (250.-).Unsold
96992Postens Śrssett 1985. (270.-).Unsold
96993Postens Śrssett 1986. (355.-).NOK 86,-
96994Postens Śrssett 1987. (395.-).NOK 96,-
96995Postens Śrssett 1988. (420.-).NOK 175,-
96996Postens Śrssett 1989. (435.-).Unsold
96997Postens Śrssett 1990. (440.-).NOK 155,-
96998Postens Śrssett 1991. (450.-).Unsold
96999Postens Śrssett 1992. (435.-).Unsold
97000Postens Śrssett 1993. (420.-).Unsold
97001Postens Śrssett 1994. (450.-).Unsold
97002Postens Śrssett 1995. (530.-).Unsold
97003Postens Śrssett 1996. (510.-).Unsold
97004Postens Śrssett 1997. (560.-).NOK 285,-
97005Postens Śrssett 1998. (530.-).Unsold
97006Postens Śrssett 1999. (630.-).NOK 270,-
97007Postens Śrssett 2000. (580.-).NOK 290,-
97008Postens Śrssett 2001. (720.-).NOK 380,-
97009Postens Śrssett 2002. (745.-).Unsold