KURIOSA - et nytt utvalg fra vår store skuff med det rare i.

Stopped 08/06-11
Obj.DescriptionPrice
96249DEN ALLIERTE OVERKOMMANDO - opprop til mannskapene - norsk med tysk tekst på baksiden.NOK 250,-
96250FERIEBOK - 1973-1974. Med tre merker - 1, 5, og 10 kr Feriefondet.NOK 401,-
96251LEGITIMASJONSKORT - Tønsberg Politikammer 1941.Unsold
96252VÅR KAMP - Medlemsblad for F.O. 12 av N.S. - 18 mars 1941 - 6 sider.NOK 195,-
96253DET NORSKE PENGELOTTERI - Halvlodd fra 54 trekning 1922.NOK 200,-
96254DET NORSKE PENGELOTTERI - Halvlodd fra 100 trekning 1926.NOK 150,-
96255DET NORSKE PENGELOTTERI - Halvlodd fra 109 trekning 1927.NOK 146,-
96256PENGELOTTERIET - 4 lodd fra 839, 840, 843 og 866 trekning.NOK 19,-
96257DEN NORSKE STATS Premieobligasjonslån - 1985.NOK 20,-
96258SPAREBOK - 5 øres - Bergens Skillingsbank 1905. Inneholder 25 merker.NOK 275,-
96259OVERFØRINGSEMBLEMER - Riksvåpenet - til hjelm. 5 stk, 30 x 55 mm.NOK 111,-
96260BANKBOK - Skudeneshavns Sparebank 1939.Unsold
96261NORSKE FORENEDE - kvittering 1926.NOK 7,-
96262KRINGKASTINGSKORT 1954.NOK 32,-
96263TØNSBERG INDUSTRI og SJØFARTSBANK AS - kort med 3 sparemerker. Antageligvis 1966.NOK 1255,-
96264MEDLEMSBOK - Norsk Jern og metallarbeiderforbund 1925-1932. Innheholder drøyt 300 merker.NOK 75,-
96265MEDLEMSKORT - NS-MEDLEM nr. 91 - 193.NOK 160,-
96266SVENNEBREV - utstedt den 9. april 1842 til smedsvenn. 47x35 cm. Bildet viser utsnitt.NOK 670,-
96267ADGANGSKORT - De Sandvigske Samlinger 1925-1926-1927 .NOK 27,-
96268REISEPASS - Mai 1844.NOK 1211,-
96269LEGITIMASJON for aaret 1927.NOK 165,-
96270KJØRETILLATELSE - juli 1945.NOK 47,-
96271DER FÜHRER und die jugend - lite 36 siders propagandahefte med en menge bilder og propagandatekst. Format: 35 x 50 mm.NOK 47,-
96272DER FÜHRER in den Bergen - lite 36 siders propagandahefte med en menge bilder og propagandatekst. Format: 35 x 50 mm.NOK 32,-
96273DER FÜHRER und die Bewegung - lite 36 siders propagandahefte med en menge bilder og propagandatekst. Format: 35 x 50 mm.NOK 32,-
96274DER FÜHRER macht Geshichte - lite 36 siders propagandahefte med en menge bilder og propagandatekst. Format: 35 x 50 mm.NOK 74,-
96275DER FÜHRERS kampf in Belgien - lite 36 siders propagandahefte med en menge bilder og propagandatekst. Format: 35 x 50 mm.Unsold
96276DER FÜHRERS kampf in Norwegen - lite 36 siders propagandahefte med end menge bilder og propagandatekst. Format: 35 x 50 mm.NOK 186,-
96277NORDISK REISEKORT - Bergens Politikammer 1937. Revet i to.Unsold
96278REGLEMENT for RIKSHIRDEN - 48 sider. (Nasjonal Samlings Rikstrykkeri).NOK 245,-
96279PROGRAM FOR NASJONAL SAMLING NS - 1934.NOK 250,-
96280TILLATELSE for TRANSPORT AV RADIOAPPARAT - mai 1945.NOK 146,-
96281KJØRETILLATELSE - 1941.NOK 39,-
96282GRUNDBREV - 8 sider er brukt - 2 stempelmerker.NOK 12,-
96283FYRSTIKK-ETIKETTER - 20 forskjellige.NOK 451,-
96284VISENS VENNER - annen samling - 64 sider - 1950. Inhholdsfortegnelse innfelt.NOK 76,-
96285WITH COMPLIMENTS of THE BERGEN MUNICIPALTY - hefte med brevmerker. 4 av opprinnelig 24 merker er fjernet.NOK 285,-
96286PAPIRDUKKE MED KLÆR - se bilde.NOK 12,-
962878 HÅNDVERKER-LANDSSANGERSTEVNE i STAVANGER 1961. Porogram (52 sider), 2 menyer samt diverse sanger og papirer.Unsold
96288OM DIÆTISK THEAPI AF KRONISK OBSTIPATION - 4 sider.Unsold
96289DEN NORSKE TELEGRAF - Blankett LxV - brukt i 1925.NOK 12,-
96290DEN NORSKE TELEGRAF - Blankett LxIV - brukt i 1925.Unsold
96291HENTESEDDEL for FOTOGRAFIER - Fotograf Bøbak, Bergen.NOK 65,-
96292HENTESEDDEL for FOTOGRAFIER - Fotograf Bøbak, Bergen.Unsold
96293BELLEVUE - Meny - 17. mai 1936.Unsold
96294MEDLEMSBOK - Norges Handels- og Kontorfunksjonærers Forbund - Inneholder 118 merker inkl. 19 FRIMERKER.NOK 470,-
96295SKOTØYKORT for voksne - Tysnes Forsyningsnemnd (333) - komplett.Unsold
96296SKOTØYKORT for voksne - Bergen Forsyningsnemnd (737) - komplett.Unsold
96297BRENSELSKORT - Bergen Forsyningsnemnd (737) - komplett.NOK 13,-
96298KJØPEKORT for GRØNNSAKER - Jondal Forsyningsnemnd (369) - komplett.NOK 13,-
96299ANVISNING på kjøp av matpoteter i hele sekker a 50 kg. - Mandal Forsyningsnemnd (727).NOK 14,-
96300TRONDHJEMS HAANDVERK- og INDUSTRI-LOTTERI - 1926.NOK 47,-
96301VERDENS-ATLAS med statistikker for 1938 - format 85x120 mm - 32 sider.Unsold
96302TILLFÄLLIGT PASSERKORT - Kriminalpolisen i Gøteborg 1945.NOK 17,-
96303VERDIKART - Fortegnelse over de med Posten fra.. - stemplet Chra-Chrssand 26.8.1869.NOK 165,-
96304NORGES POSTSPAREBANK - Innskuddsbok med 2 merker.NOK 17,-
96305NORGES POSTSPAREBANK - Innskuddsbok med 14 merker. Både 500 og 1000 kroner.NOK 46,-
96306SMØREOLJEKORT - Fana Lensmannskontor.NOK 17,-
96307PROPAGANDAMERKER - blokk med fire merker a 10.5 x 6.5 cm. Delvis lim på baksiden. Propagandaseddel medfølger.NOK 535,-
96308DET NORSKE POSTVESENET - Jubileumsfrimerker 1947 - 6 siders folder med informasjon om merkene.NOK 23,-
96309GAMLE BERGEN - takkebrev og invitasjon til åpningen. Konvolutt medfølger.Unsold
96310SLUTTSEDDEL - Bergens Privatbank 1969 - med stempelmerke.NOK 42,-
96311SLUTTSEDDEL - Andresens Bank 1976 - tre stempelmerker på baksiden.NOK 480,-
96312VEKSLER - bunke 19 veksler fra 1954/1955 og 1971/1972 - alle med stempelmerker.NOK 2110,-
96313PROGRAM for Festlighederne i Bergen 17de Mai 1899. 32 sider. Inneholder også Norges Grundlov.NOK 115,-
96314PROGRAM for Festlighederne i Bergen 17de Mai 1904. 16 sider.NOK 52,-
96315NORSK HOVEDJERNBANE - konvolutt med innhold fra 1889.NOK 27,-
96316DE LØYERLIGE FAMILIER - kortspill. Komplett med 48 kort i meget god kvalitet samt spilleregler.NOK 20,-
96317MENY - Bergens Håndverks og Industruforening 1938. Trykk på blikk fra B.B.B.Unsold
96318INDHALINGSSPIL for GARN - andre produkter reklameres på baksiden. 24x32 cm.Unsold
96319PANTOBLIGASJON - 1892. Innfridd i 1939.Unsold
96320UTSKRIFT av Brandtakstprotokollen - 1928.Unsold
96321SALMIAKLAKRITS - eske fra Apotheket Nordstjernen. 52 mm i diameter, 15 mm høy.NOK 31,-
96322ALBUM for Mærker af Danmarks Herreds- Birks- og Byvaaben. Inneholder totalt 247 merker - en komplett samling.NOK 181,-
96323SKIBSFØRER CERTIFIKAT - utsedt i 1920. Innholder mønstringer fra 1920 til 1949. Ganske medtatt.NOK 10,-
96324SVARTEPER - 25 spillkort (komplett) og spileregler. Ingen eske.NOK 66,-