Stemplete skillingsmerker

Stopped 24/05-11
Obj.DescriptionPrice
95879NK 1 - 4 skilling 1855 - 11-strek rist-stemplel på merke med gode marger.NOK 511,-
95880NK 1 - 4 skilling 1855 - bredrandet merker med del av nummerstempel.Unsold
95881NK 1 - 4 skilling 1855 - merke med del av Hammerfest.NOK 205,-
95882NK 2 - 2 skilling Oscar - lettstemplet merke. (1.000.-).NOK 327,-
95883NK 3 - 3 skilling Oscar - med del av Christiania. (500.-).NOK 173,-
95884NK 4 a - 4 skilling Oscar - lettstemplet merke. (120.-).NOK 41,-
95885NK 4 b - 4 skilling Oscar - lettstemplet merke. (130.-).NOK 41,-
95886NK 4 c - 4 skilling Oscar - melkeblå - med del av Langesund 6.11.1861. (575.-).NOK 425,-
95887NK 5 - 8 skilling Oscar - nær fullstemplet Christiania 19.2.1860. (325.-).NOK 136,-
95888NK 6 - 2 skilling 1863 - med del av Christiania. (1.750.-).NOK 551,-
95889NK 7 - 3 skilling 1863 - normalmerke med god farge. (4.000.-).NOK 1301,-
95890NK 8 I a - 4 skilling 1863 - nær fullstemplet Christiania 8.10.1864. (120.-).NOK 181,-
95891NK 8 II b - 4 skilling 1863 - lettstemplet merke. (130.-).NOK 73,-
95892NK 9 - 8 skilling 1863 - lettstemplet merke. (475.-).NOK 190,-
95893NK 10 - 24 skilling 1863 - med del av Christiania 12.11.1863. (950.-).NOK 310,-
95894NK 11 - 1 skilling 1867 - lettstemplet merke. (400.-).Unsold
95895NK 12 - 2 skilling 1867 - med del av Arendal. (375.-).Unsold
95896NK 12 - 2 skilling 1867 - merke med torings-stempel. (160.-).NOK 57,-
95897NK 13 a - 3 skilling 1867 - lettstemplet merke. (1.800.-).NOK 601,-
95898NK 13 b - 3 skilling 1867 - med del av Christiania. (1.200.-).Unsold
95899NK 14 x - 4 skilling 1867 - med stor del av Christianssand. (90.-).Unsold
95900NK 14 y - 4 skilling 1867 - stemplet Aalesund 4.7.1870. (100.-)NOK 33,-
95901NK 15 a - 8 skilling 1867 - omvendt fullstemplet Bergen 8.10.1868. (3.000.-).Unsold
95902NK 15 b - 8 skilling 1867 - lettstemplet pent merke. (375.-).NOK 152,-
95903NK 16 I a - 1 skilling Posthorn - fullstemplet Christiania. (800.-).NOK 442,-
95904NK 16 I b - 1 skilling Posthorn - sidevendt fullstemplet Christiania 13.9.1873. (525.-).NOK 176,-
95905NK 16 II a - 1 skilling Posthorn - med del av Christiania. (300.-).NOK 101,-
95906NK 16 II a - 1 skilling Posthorn - merke med torings-stempel. (80.-).NOK 27,-
95907NK 17 aX - 2 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (1.600.-).Unsold
95908NK 17 cX - 2 skilling Posthorn - nær fullstemplet Bergen 10.9.1875. (625.-).NOK 320,-
95909NK 18 a - 3 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (210.-).NOK 75,-
95910NK 18 b - 3 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (100.-).NOK 46,-
95911NK 19 I b - 4 skilling Posthorn - med deler av Christiania. (1.400.-).NOK 510,-
95912NK 19 II - 4 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (500.-).NOK 230,-
95913NK 20 - 6 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (550.-).NOK 252,-
95914NK 21 - 7 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (625.-).NOK 247,-