Postkort - Bergen

Stopped 18/05-11
Obj.DescriptionPrice
95778Bergen - 1920. (KK 300).NOK 20,-
95779Bergen Centrum. (KK 3088).Unsold
95780Bergen fra Fløiveien - u. (Mittet 41).NOK 11,-
95781Bergen fra Fløien 1750 F.o.h. - u. (KK 3358).NOK 11,-
95782Bergen - u. (KK 139).Unsold
95783Bergen - u. (KK 1509).NOK 11,-
95784Bergen - Havnen - u. (KK 2926).NOK 11,-
95785Bergenhus - 1912. (Brundtland 56).NOK 11,-
95786Bergenhus - Voldport - u. (F.M.W.III).NOK 11,-
95787Bergenhus - festningsmuren - 1905.NOK 11,-
95788Bergenhus Fæstning - 1946. (Lystryk 142).NOK 11,-
95789Bergens Museum - u. (KK 147).Unsold
95790Byparken - 1923. (Mangler et hjørne). (Erichsen 37?).NOK 11,-
95791Byparken - Edvard Griegs statue - 1934. (Mittet 68).NOK 11,-
95792Byparken - u. (KK 2823).Unsold
95793Byporten med Handelsgymnasiet - u. (Kuenholdt 1718).Unsold
95794Byporten - u. (Mittet 28).Unsold
95795City of Bergen - fargekort 1911. Frimerke fjernet. (Peterson, Borston).NOK 12,-
95796Den Permanente Udstilling - fargekort 1907. (Alstrup 1800).NOK 11,-
95797Den Permanente Udstillingsbygning - u. (Svanøe 56).NOK 11,-
95798Den nye Sømandsskole - u. (Svanøe 95).NOK 11,-
95799Det nye Theater - u. (139394).NOK 11,-
95800Domkirken og Katedralskolen - u. (Kuenholdt 1769).NOK 14,-
95801Edvard Grieg Statuen - 1938. Loddrett brekk. (Mittet 075).NOK 11,-
95802Fantoft Stavkirke - u. (KK 2201).NOK 11,-
95803Fantoft Kirke - u. (KK 11).Unsold
95804Festningen - kort med 4 motiver - 1906. (Alstrup 1827).NOK 11,-
95805Fjeldveien - parti fra - 1903. (Svanøe 97).NOK 12,-
95806Fløistuen - u. (KK).NOK 11,-
95807Fløibanen (og Bryggen) - u. (KK 1762).NOK 11,-
95808Fløibanestationen - u. (Liten rift nede). (23073).NOK 11,-
95809Fløien - 1907. (Meyer 1907).Unsold
95810Fløien - Udsigt fra - u. (KK).NOK 11,-
95811Fløien 1937. (Privat).Unsold
95812Fløien 1937. (Privat).Unsold
95813Fløiretaurant - den nye - 1927. (Oppi 364).NOK 11,-
95814Fløistuen - 1917. (C.A.E.15).NOK 11,-
95815Fløistuen - 1903. (Mittet 2028).NOK 11,-
95816Fløistuen - u. (KK).NOK 11,-
95817Fra Fløyen - 1914. (KK 2).NOK 11,-
95818Fæstningskaien - u. (KK 790).NOK 25,-
95819Haakonshallen - Interiør - u. (F.M.W.1).NOK 11,-
95820Haakonshallen - 1921. (Erichsen 87).NOK 11,-
95821Haakonshallen og Walkendorfstaarnet - 1903. (Fredriksson).NOK 11,-
95822Haakonshallen, Walkendorfstaarn - u. (KK 2058).NOK 11,-
95823Haakonshallen, Komandantboligen, Walkendorfs Taarn - 1909. (Erichsen 2).NOK 11,-
95824Haakonshallen - u. (KK 2056).NOK 11,-
95825Haakonshallen - u. (K.B.).Unsold
95826Hilsen fra Bergen - frimerke fjernet.NOK 11,-
95827Holberg Statuen - u. (C.A.E.K.).NOK 11,-
95828Håkonshallen - 1945. (KK 2552).NOK 11,-
95829Håkonshallen og Walkendorfstårnet - 4 motiver - 1908. (Alstrup 1927).NOK 11,-
95830Håkonshallen - u. (KK 2552).NOK 11,-
95831Håkonshallen - u. (Mittet 18).NOK 11,-
95832Johanneskirken - 1910. (A.J.K.785).NOK 11,-
95833Johannseskirken - u. (Mittet 1909).NOK 11,-
95834Kalfaret - u. (Erichsen 396).NOK 11,-
95835Kalfaret - u. (Mittet 346).NOK 11,-
95836Maria Kirken - 1919. Små merker etter oppliming på baksiden. (Abel 95).NOK 11,-
95837Mariakirken - 1933. (Mittet F34).NOK 11,-
95838Muren - 1933. (KK 2793).NOK 11,-
95839Muren - u. (KK).NOK 11,-
95840Museet - u. (Karlsen).NOK 11,-
95841Museet - u. (Mittet 5).NOK 11,-
95842Museet - u. (Monsen 13071).NOK 11,-
95843Museet - fargekort - frimerke fjernet. (Mittet 27).NOK 11,-
95844Nordnæsparken - fra - 1907. (Svanøe 164).NOK 11,-
95845Nordnæsparken - 1908. (Letty Hougen 121).NOK 11,-
95846Nygaarsparken - 1908. (Letty Hougen 116).NOK 11,-
95847Nygaarsparken - 1906. (Svanøe 188).NOK 11,-
95848Ole Bull - 1916. (Kull 104).NOK 11,-
95849Ole Bull Statuen . 1915. (Erichsen 290).NOK 11,-
95850Ole Bulls statue - 1920.NOK 11,-
95851Ole Bulls Statue - 1915. (Erichsen 51).NOK 11,-
95852Ole Bullstatuen - fargekort 1908. (Letty Hougen 128).NOK 11,-
95853Ole Bullstøtten - fargekort 1907. (Alstrup 1840).NOK 11,-
95854Sjømandskolen - 1911. (K.N.153).NOK 11,-
95855Sjømandsskolen - 1911. (1697).NOK 11,-
95856St.Mariakirken - u. (KK).NOK 11,-
95857Stadsporten - 1903. (Svanøe 86).NOK 11,-
95858Stadsporten. (KK 2198).NOK 11,-
95859Stiftgaard - den gamle - 1907. (A.J.K.803).NOK 11,-
95860Stiftsgaarden - 1913. (194).Unsold
95861Stiftsgaarden - u. (C.A.E.K.194).NOK 11,-
95862Stiftsgaarden - u. (Limrester på baksiden). (Oppi 189).NOK 11,-
95863Teatret - u. (Mittet O21).NOK 11,-
95864Theatret - fargekort 1910. (Chromo 103).NOK 12,-
95865Toldboden - u. (KK 818).NOK 11,-
95866Tyskebryggen - u. (Svanøe 99).NOK 12,-
95867Utsikt fra Fløyen - u. (Mittet).NOK 11,-
95868Valkendorfs Taarn - 1910. (Erichsen 37).NOK 11,-
95869Valkendorfs Taarn - 1910. (Schønberg).NOK 11,-
95870Valkendorfstaarn - frimerke fjernet. (Meyer).NOK 11,-
95871Vetrlidsalmenning - u. Brekk. (KK 1680).NOK 27,-
95872Walkendorfs Taarn - 1911. (Mittet 20).Unsold
95873Walkendorfs Taarn - u. (Erichsen 298).NOK 11,-
95874Walkendorfs Taarn - u. (Mittet 0146).NOK 11,-
95875Walkendorfstaarn - u.NOK 11,-
95876Walkendorfstaarn og Kommandantboligen - u. (Oppi 156).NOK 11,-
95877Walkendorfstaarn. (KK 743).NOK 11,-
95878Walkendorfstaarn - 1920. (KK).NOK 11,-