Norske Førstedagsbrev (1925-1978)

Stopped 26/04-11
Obj.DescriptionPrice
95265NK 130/136 - Polmerker - Bergen 1.IV.25 på rekommandert konvolutt sendt til Leipzig. Oppfrankert med en ekstra 15 øre til korrekt porto 45 øre + rek-avgift 45 øre = 90 øre. Et uvanlig bruks-FDC. (6.000.-).NOK 6100,-
95266NK 223/224 - Nordkapp II - Bekkelagshøgda 20.VI.38 på uadressert konvolutt. (1.600.-).NOK 1100,-
95267NK 225/228 - Dronning Maud - Oslo 24.7.39. (500.-).NOK 251,-
95268NK 233/236 - Nansen II - Oslo 21.10.40. (450.-).NOK 226,-
95269NK 254 - Hålogaland - Oslo 16.5.41. (50.-).NOK 19,-
95270NK 254 - Hålogaland - Hålogaland utstilling 16.5.41. (75.-).NOK 61,-
95271NK 255/258 - Redningsselskapet - Oslo 9.7.41. (110.-).Unsold
95272NK 259 - Legion - Oslo 1.8.41. (750.-).NOK 436,-
95273NK 260 - Universitetet - Oslo 2.9.41 på uadressert konvolutt. (500.-).Unsold
95274NK 279, 281, 282 og 294 - V-merker - Oslo 14.8.41 på fire uadresserte konvolutter. (1.000.-).NOK 715,-
95275NK 294, 297 og 299 - 10, 30 og 60 øre Snorre - Oslo 23.9.41 på uadressert konvolutt. (90.-).NOK 31,-
95276NK 295, 296 og 298 - 15, 20 og 50 øre Snorre - Oslo 23.10.41 på uadressert konvolutt. (90.-).Unsold
95277NK 300/301 - Quisling - Kristiansand S 1.2.42. (400.-).NOK 171,-
95278NK 302/305 - Nordraak - Oslo 12.6.42. (50.-).Unsold
95279NK 306 - Rikstinget - Langesund 26.9.42. (55.-).NOK 24,-
95280NK 307/308 - Wessel - Oslo 6.10.42. (15.-).Unsold
95281NK 309/310 - Postforening - Oslo 12.10.42. (35.-).NOK 20,-
95282NK 333/338 - Londonserien (eksil) - Norsk Skipspost Handelsflåten 1 JAN 1943 på sensurert konvolutt. (1.200.-).NOK 780,-
95283NK 313/316 - Nordkapp III - Oslo 1.4.43. (170.-).Unsold
95284NK 314/317 - Grieg - Oslo 15.6.43. (20.-).Unsold
95285NK 314/317 - Grieg - Bergen 15.6.43. (30.-).NOK 20,-
95286NK 318 - Frontkjemper - Oslo 2.8.43. (55.-).NOK 19,-
95287NK 319/321 - Landshjelp I - Oslo 10.11.43. (180.-).Unsold
95288NK 322/324 - Krigsforlis - Oslo 20.V.44. (260.-).Unsold
95289NK 325 - Gran - Oslo 30.7.44. (40.-).NOK 22,-
95290NK 326/329 - Landshjelp II - Langesund 1.12.44 på uadressert konvolutt. (260.-).NOK 143,-
95291NK 330 - Hertugkrone - Oslo 15.2.45. (650.-).NOK 430,-
95293NK 339/341 - Wergeland - Bygdøy 12.VII.1945. (150.-).NOK 65,-
95294NK 342 - Røde Kors - Kirkenes 22.9.45. (150.-).NOK 100,-
95295NK 343/344 - Folkemuseum - Langesund 19.12.45 på uadressert konvolutt. (200.-).NOK 137,-
95296NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - Askim 4.3.46. (180.-).Unsold
95297NK 349 - Little Norway - Oslo 28.3.46 på uadressert konvolutt. (180.-).NOK 105,-
95298NK 359/369 - Postjubileum - Ullevål Hageby 15.4.47 på stor spesialkonvolutt. (400.-).Unsold
95299NK 371 - Haakon VII 75 år - Gjøvik 2.8.47 på uadressert konvolutt. (150.-).Unsold
95300NK 372/373 - Skogselskap - Langesund 15.6.48 på uadressert konvolutt. (280.-).NOK 214,-
95301NK 374 - Røde Kors provisorie - Hønefoss 1.12.48. (260.-).NOK 150,-
95302NK 377/379 - Kielland - Tønsberg 9.5.49. (280.-).NOK 125,-
95303NK 380/382 - UPU - Oslo 8.10.49. (225.-).NOK 105,-
95304NK 383/385 - Oslo 900 år - Oslo 15.5.50. (175.-).NOK 95,-
95305NK 386/387 - Polio - Hønefoss 15.8.50 på liten konvolutt. (300.-).NOK 165,-
95306NK 388/389 og 393 - 10 og 15 øre Posthorn samt 25 øre Haakon - Oslo 18.12.50. (2.100.-).NOK 1252,-
95307NK 404/406 - Garborg - Bergen 25.1.51. (260.-).Unsold
95308NK 407/409 - OL 1952 - Drammens Filatelistklubs Utstilling 1.10.51 på uadressert konvolutt. (150.-).NOK 75,-
95309NK 411/412 - Haakon VII 80 år - Oslo 2.8.52 på liten konvolutt. (50.-).Unsold
95311NK 414 - Kreft - Oslo 1.6.53. (130.-).Unsold
95312NK 415/417 - Nordkapp IV - Nordkapp 15.6.53. (450.-).NOK 276,-
95313NK 418 - Kirkejubileum - Trondheim 15.7.53 på uadressert postkort. (300.-).NOK 125,-
95314NK 419/421 - Jernbanejubileum - Gjøvik 30.4.54 på uadressert konvolutt. (150.-).Unsold
95315NK 422/424 - Telegrafjubileum -Gjøvik 10.12.54 på uadressert konvolutt. (130.-).Unsold
95316NK 425/427 - Frimerkejubileum - Langesund 3.1.55 på uadressert konvolutt. (30.-).NOK 12,-
95317NK 428/430 - Norwex - Oslo-Norwex 4.6.55 på uadressert konvolutt. (420.-).Unsold
95318NK 438 - 90 øre Haakon - Julemerket Oslo 1.11.55. (75.-).Unsold
95319NK 439/400 - Regjeringsjubileum - Brevik 25.11.55. (35.-).NOK 32,-
95320NK 431 - 25 øre Haakon - Oslo 16.2.56. (1.500.-).NOK 980,-
95321NK 441/442 - Martha - Bodø 28.3.56. (85.-).NOK 50,-
95322NK 443/444 - Nordens dag - Oslo Vika 30.10.56 på uadressert konvolutt. (40.-).Unsold
95323NK 445/447 - Nordkapp V - Oslo 6.5.57. (170.-).NOK 57,-
95324NK 448/450 - Geofysisk år - Askim 1.7.57. (60.-).NOK 22,-
95325NK 451/452 - Haakon VII 85 år - Oslo Vika 3.8.57 på uadressert konvolutt. (60.-).Unsold
95326NK 458 og 465 - 40 og 65 øre Olav - Oslo 1.4.58. (10.-).NOK 5,-
95327NK 460 - 45 øre Olav - Oslo 15.9.58 på uadressert konvolutt. (950.-).Unsold
95328NK 474 - Asbjørn Kloster - Bergen 2.2.59 på uadressert konvolutt. (55.-).Unsold
95329NK 467 - 85 øre Olav - Oslo 16.3.59. (825.-).NOK 600,-
95330NK 475/476 - Norges Vel - Oslo 26.5.59. (65.-).Unsold
95331NK 477/478 - Landbrukshøyskole - Oslo 1.10.59 på uadressert konvolutt. (65.-).NOK 30,-
95332NK 479/480 - Blomster - Oslo 12.1.60 på uadressert konvolutt. (95.-).Unsold
95333NK 466 - 80 øre Olav - Oslo 25.1.60. (1.000.-).NOK 602,-
95334NK 481/482 - Videnskabsselskabet - Oslo 26.2.60. (50.-).NOK 18,-
95335NK 483/484 - Flyktninghjelp - Oslo 7.4.60. (140.-).Unsold
95336NK 456 - 35 øre Olav - Oslo 27.10.60. (825.-).NOK 486,-
95337NK 743/744 - Skisporten - Morgedal 15.1.75. (13.-).NOK 5,-
95339NK 746/747 - Kvinneåret - Oslo 7.2.75. (12.-).NOK 5,-
95340NK 748/750 - Arkitekturvernår - Oslo 17.4.75. (15.-).NOK 6,-
95341NK 751/752 - Mynt og meter - Oslo 20.5.75. (10.-).Unsold
95342NK 753/754 - Speidersaken - Oslo 19.6.75. (14.-).NOK 7,-
95343NK 755/756 - Utvandring - Oslo 4.7.75. (12.-).NOK 5,-
95344NK 757/759 - Svalbard - Oslo 14.8.75. (22.-).NOK 8,-
95345NK 760/761 - NRK 50 år - Oslo 9.10.75. (10.-).NOK 4,-
95346NK 762/765 - Ål Stavkirke - Oslo 14.11.75. (15.-).NOK 6,-
95347NK 766 - 7.50 kr Hylestad Stavkirke - Oslo 20.1.76. (15.-).NOK 6,-
95348NK 767/769 - Folkedans - Oslo 25.2.76. (11.-).NOK 4,-
95349NK 770/771 - Kunstindustrimuseet - Oslo 25.3.76. (12.-).NOK 5,-
95350NK 772/773 - Europa 1976 - Oslo 3.5.76. (13.-).NOK 5,-
95351NK 774/775 - Norsk natur I - Oslo 20.5.76. (30.-).NOK 11,-
95352NK 776/777 - Statistisk sentralbyrå - Oslo 1.7.76. (10.-).NOK 4,-
95353NK 778/779 - Olav Duun - Oslo 10.9.76. (10.-).NOK 4,-
95354NK 780/781 - Malerkunst II - Oslo 8.10.76. (12.-).NOK 5,-
95355NK 782/784 - Baldisholteppet - Oslo 5.11.76. (10.-).NOK 4,-
95356NK 785/786 - Nordisk Råd - Oslo 2.2.77. (11.-).NOK 4,-
95357NK 787/789 - Byggverk - Oslo 24.2.77. (12.-).NOK 5,-
95358NK 790/791 - Europa 1977 - Oslo 2.5.77. (32.-).NOK 13,-
95359NK 792/794 - Norske trær - Oslo 1.6.77. (14.-).NOK 7,-
95360NK 795/798 - Kystskipsfart - Oslo 22.6.77. (26.-).NOK 9,-
95361NK 801/802 - Malerkunst III - Oslo 7.10.77. (12.-).NOK 6,-
95362NK 803/805 - Aslak Bolts bibel - Oslo 10.11.77. (10.-).NOK 4,-
95363NK 806/811 - Bruksmerker Posthorn - Oslo 12.2.78. (10.-).NOK 4,-
95364NK 812/813 - Ibsen - Oslo 10.3.78. (10.-).NOK 4,-
95365NK 814/816 - Byggverk I - Oslo 12.4.78. (10.-).NOK 4,-
95366NK 817/818 - Europa 1978 - Oslo 2.5.78. (12.-).NOK 5,-
95367NK 819/820 - Norsk Natur II - Oslo 1.6.78. (25.-).NOK 9,-
95368NK 821/822 - Olav V 75 år - Oslo 30.6.78. (11.-).NOK 4,-
95369NK 823/830 - Norwex 80 I - Oslo 19.9.78. (50.-).NOK 30,-
95370NK 831/834 - Folkemusikk I - Oslo 6.10.78. (20.-).NOK 7,-
95371NK 835/837 - Leketøy i tre - Oslo 10.11.78. (10.-).NOK 4,-