Stemplete krigsmerker

Stopped 29/12-10
Obj.DescriptionPrice
93105NK 213 - 1.00 kr Haakon 1937.NOK 24,-
93106NK 214 - 1.50 kr Haakon 1937.NOK 39,-
93107NK 215 - 2.00 kr Haakon 1937.NOK 44,-
93108NK 216 - 5.00 kr Haakon 1937.NOK 63,-
93109NK 225 - 10 Ýre Dronning Maud.NOK 60,-
93110NK 226 - 15 Ýre Dronning Maud.NOK 60,-
93111NK 227 - 20 Ýre Dronning Maud.NOK 46,-
93112NK 228 - 30 Ýre Dronning Maud.NOK 86,-
93113NK 235 - 20 Ýre Nansen II.NOK 81,-
93114NK 254 - 15 Ýre HŚlogaland.NOK 37,-
93115NK 259 - 20 Ýre Legion.NOK 215,-
93116NK 260 - 1.00 kr Universitetet.NOK 145,-
93117NK 261 - 1 Ýre V-merke med vannmerke.NOK 66,-
93118NK 262 - 2 Ýre V-merke med vannmerke.NOK 71,-
93119NK 263 - 3 Ýre V-merke med vannmerke.NOK 136,-
93120NK 264 - 5 Ýre V-merke med vannmerke.NOK 47,-
93121NK 265 - 7 Ýre V-merke med vannmerke.NOK 34,-
93122NK 266 - 10 Ýre V-merke med vannmerke.NOK 155,-
93123NK 267 - 14 Ýre V-merke med vannmerke.NOK 121,-
93124NK 268 a - 15 Ýre V-merke med vannmerke.NOK 67,-
93125NK 268 b - 15 Ýre V-merke med vannmerke.NOK 62,-
93126NK 269 - 30 Ýre V-merke med vannmerke.NOK 60,-
93127NK 270 - 35 Ýre V-merke med vannmerke.NOK 10,-
93128NK 271 - 40 Ýre V-merke med vannmerke.NOK 72,-
93129NK 272 - 50 Ýre V-merke med vannmerke. Attest : F.C. Moldenhauer.NOK 1960,-
93130NK 273 - 60 Ýre V-merke med vannmerke.NOK 23,-
93131NK 274 - 1 Ýre V-merke.NOK 26,-
93132NK 275 - 2 Ýre V-merke.NOK 59,-
93133NK 276 - 3 Ýre V-merke.NOK 96,-
93134NK 277 - 5 Ýre V-merke.NOK 47,-
93135NK 278 - 7 Ýre V-merke.NOK 22,-
93136NK 279 - 10 Ýre V-merke.NOK 22,-
93137NK 280 - 12 Ýre V-merke.NOK 71,-
93138NK 281 - 15 Ýre V-merke.NOK 27,-
93139NK 282 - 20 Ýre V-merke.NOK 10,-
93140NK 283 - 25 Ýre V-merke.NOK 11,-
93141NK 284 - 30 Ýre V-merke.NOK 26,-
93142NK 285 - 35 Ýre V-merke.NOK 22,-
93143NK 286 - 40 Ýre V-merke.NOK 10,-
93144NK 287 - 50 Ýre V-merke.NOK 22,-
93145NK 288 - 60 Ýre V-merke.NOK 50,-
93146NK 289 - 1.00 kr V-merke.NOK 10,-
93147NK 290 - 1.50 kr V-merke.NOK 151,-
93148NK 291 - 2.00 kr V-merke.NOK 120,-
93149NK 292 - 5.00 kr V-merke.NOK 501,-
93150NK 293 - 10 Ýre Hvit V.NOK 105,-
93151NK 300 - 20 Ýre Quisling.NOK 142,-
93152NK 301 - 20 Ýre Quisling 1.2.42.NOK 104,-
93153NK 306 - 20 Ýre Rikstinget.NOK 22,-
93154NK 309 - 20 Ýre Postforening.NOK 10,-
93155NK 310 - 30 Ýre Postforening.NOK 55,-
93156NK 318 - 20 Ýre Frontkjemper.NOK 47,-
93157NK 319 - 10 Ýre Landshjelp I.NOK 73,-
93158NK 320 - 20 Ýre Landshjelp I.NOK 27,-
93159NK 321 - 40 Ýre Landshjelp I.NOK 45,-
93160NK 322 - 10 Ýre Krigsforlis.NOK 75,-
93161NK 323 - 15 Ýre Krigsforlis.NOK 75,-
93162NK 324 - 20 Ýre Krigsforlis.NOK 71,-
93163NK 325 - 40 Ýre Gran.NOK 26,-
93164NK 326 - 5 Ýre Landshjelp II.NOK 101,-
93165NK 327 - 10 Ýre Landshjelp II.NOK 37,-
93166NK 328 - 15 Ýre Landshjelp II.NOK 41,-
93167NK 329 - 20 Ýre Landshjelp II.NOK 39,-
93168TM 48 - 5 Ýre Solkors.NOK 11,-
93169TM 49 - 7 Ýre Solkors.NOK 33,-
93170TM 50 - 10 Ýre Solkors.NOK 22,-
93171TM 51 - 15 Ýre Solkors.NOK 177,-
93172TM 52 - 20 Ýre Solkors.NOK 55,-
93173TM 53 - 25 Ýre Solkors.NOK 131,-
93174TM 54 - 30 Ýre Solkors.NOK 141,-
93175TM 55 - 35 Ýre Solkors.NOK 65,-
93176TM 56 - 40 Ýre Solkors.NOK 56,-
93177TM 57 - 60 Ýre Solkors.NOK 89,-
93178TM 58 - 1 Kr Solkors.NOK 119,-