NK 2/259 - Ubrukte norske frimerker med hengslerester.

Stopped 15/09-10
Obj.DescriptionPrice
91385NK 2 - 2 skilling Oscar - uten lim. To tynne flekker. (* = 5.000.-).NOK 240,-
91386NK 3 - 3 skilling Oscar - uten lim. (* = 2.500.-).NOK 240,-
91387NK 8 IIb - 4 skilling Våpen 1863 - uten lim. (* = 1.700.-).NOK 205,-
91388NK 10 - 24 skilling Våpen 1863. (300.-).NOK 101,-
91389NK 12 - 2 skilling Våpen 1867. (150.-).NOK 51,-
91390NK 14 y - 4 skilling Våpen 1867 - uten lim. (* = 1.200.-).NOK 199,-
91391NK 16 II a - 1 skilling Posthorn. (60.-).NOK 28,-
91392NK 17 aX - 2 skilling Posthorn. (70.-).NOK 32,-
91393NK 19 II - 4 skilling Posthorn. (90.-).NOK 71,-
91394NK 21 II - 7 skilling Posthorn. (300.-).NOK 152,-
91395NK 21 III - 7 skilling Posthorn. (325.-).NOK 111,-
91396NK 32 - 1.00 kr Oscar. (200.-).NOK 97,-
91397NK 33 - 1.50 kr Oscar. (400.-).NOK 210,-
91398NK 34 - 2.00 kr Oscar. (300.-).NOK 122,-
91399NK 96/98 og 101 - 1, 2, 3 og 12 øre Posthorn 1909. (15.-).NOK 11,-
91400NK 99 - 5 øre Posthorn 1909. (30.-).NOK 12,-
91401NK 100 - 10 øre Posthorn 1909. (35.-).NOK 14,-
91402NK 102 a - 15 øre Posthorn 1909. (300.-).NOK 102,-
91403NK 102 b - 15 øre Posthorn 1909. (35.-).NOK 15,-
91404NK 103 - 20 øre Posthorn 1909. (45.-).NOK 30,-
91405NK 104 - 25 øre Posthorn 1909. (300.-).NOK 125,-
91406NK 105 - 30 øre Posthorn 1909. (60.-).NOK 32,-
91407NK 106 - 35 øre Posthorn 1909. (60.-).NOK 32,-
91408NK 107 - 40 øre Posthorn 1909. (40.-).NOK 22,-
91409NK 108 - 50 øre Posthorn 1909. (125.-).NOK 56,-
91410NK 109 I - 60 øre Posthorn 1909. (500.-).NOK 191,-
91411NK 109 II - 60 øre Posthorn 1909. (165.-).NOK 85,-
91412NK 110 II a - 1.00 kr Haakon VII 1910. (550.-).Unsold
91413NK 110 II b - 1.00 kr Haakon VII 1910. (4.-).Unsold
91414NK 111 - 1.50 kr Haakon VII 1910. (12.-).Unsold
91415NK 112 - 2.00 kr Haakon VII 1910. (16.-).Unsold
91416NK 113 - 5.00 kr Haakon VII 1910. (35.-).Unsold
91417NK 114 - 5 øre Grunnlovsjubileum. (4.-).NOK 2,-
91418NK 115 - 10 øre Grunnlovsjubileum. (10.-).Unsold
91419NK 116 - 20 øre Grunnlovsjubileum. (65.-).NOK 22,-
91420NK 117, 118 og 119 - 5 øre provisorie samt 5 og 7 øre Porthorn. (13.-).NOK 5,-
91421NK 120 - 10 øre Posthorn 1920. (40.-).NOK 15,-
91422NK 121 - 15 øre Posthorn 1920. (35.-).Unsold
91423NK 122 - 20 øre Posthorn 1920. (40.-).NOK 15,-
91424NK 123 - 25 øre Posthorn 1920. (40.-).Unsold
91425NK 124 - 30 øre Posthorn 1920. (50.-).NOK 18,-
91426NK 125 - 40 øre Posthorn 1920. (160.-).NOK 57,-
91427NK 126 - 10 øre Løve I. (65.-).NOK 24,-
91428NK 127 - 20 øre Løve I. (90.-).NOK 58,-
91429NK 128 - 25 øre Løve I. (180.-).NOK 63,-
91430NK 129 - 45 øre Løve I. (8.-).NOK 4,-
91431NK 130 - 2 øre Polmerke. (15.-).Unsold
91432NK 131 - 3 øre Polmerke. (30.-).Unsold
91433NK 132 - 5 øre Polmerke. (80.-).Unsold
91434NK 133 - 10 øre Polmerke. (100.-).Unsold
91435NK 134 - 15 øre Polmerke. (100.-).Unsold
91436NK 135 - 20 øre Polmerke. (150.-).Unsold
91437NK 136 - 25 øre Polmerke. (35.-).Unsold
91438NK 137 - 10 øre Svalbard. (40.-).Unsold
91439NK 138 - 15 øre Svalbard. (35.-).Unsold
91440NK 139 - 20 øre Svalbard. (40.-).Unsold
91441NK 140 - 45 øre Svalbard. (40.-).Unsold
91442NK 141, 143 og 145 - 10, 15 og 20 øre Løve II. (16.-).Unsold
91443NK 142 - 14 øre Løve II. (10.-).Unsold
91444NK 144 - 20 øre rødfiolett Løve II. (160.-).Unsold
91445NK 146 - 25 øre rød Løve II. (70.-).Unsold
91446NK 147 og 148 - 25 øre brun og 30 øre blå Løve II. (10.-).Unsold
91447NK 149 - 35 øre olivenbrun Løve II. (500.-).NOK 166,-
91448NK 150 - 35 øre fiolett Løve II. (12.-).Unsold
91449NK 151 - 40 øre blå Løve II. (16.-).NOK 6,-
91450NK 152 - 40 øre grå Løve II. (12.-).Unsold
91451NK 153 - 50 øre Løve II. (12.-).Unsold
91452NK 154 - 60 øre Løve II. (12.-).Unsold
91453NK 155 I - 45 øre Luftpost I. (110.-).NOK 36,-
91454NK 155 II - 45 øre Luftpost I. (30.-).NOK 11,-
91455NK 156 - 20 på 25 øre Løve I. (10.-).Unsold
91456NK 157 - 30 på 45 øre Løve I. (75.-).Unsold
91457NK 158 - 30 på 25 øre Svalbard. (25.-).Unsold
91458NK 159 - 10 øre Ibsen. (40.-).Unsold
91459NK 160 - 15 øre Ibsen. (25.-).Unsold
91460NK 161 - 20 øre Ibsen. (20.-).Unsold
91461NK 162 - 30 øre Ibsen. (30.-).Unsold
91462NK 165 - 10 øre Portoprovisorie. (15.-).Unsold
91463NK 166 - 15 øre Portoprovisorie. (20.-).Unsold
91464NK 168 a - 40 øre Portoprovisorie. (70.-).Unsold
91465NK 168 b - 40 øre Portoprovisorie. (12.-).NOK 5,-
91466NK 169 X - 50 øre Portoprovisorie med liggende vannmerke. (60.-).NOK 21,-
91467NK 169 Y - 50 øre Portoprovisorie med stående vannmerke. (100.-).Unsold
91468NK 170 - 100 øre Portoprovisorie. (25.-).Unsold
91469NK 171 - 200 øre Portoprovisorie. (35.-).Unsold
91470NK 173 - 15 øre Abel. (15.-).Unsold
91471NK 174 - 20 øre Abel. (6.-).Unsold
91472NK 175 - 30 øre Abel. (16.-).Unsold
91473NK 176 - 14 øre 14. (25.-).Unsold
91474NK 177 - 10 øre Hellig Olav. (60.-).Unsold
91475NK 178 - 15 øre Hellig Olav. (6.-).Unsold
91476NK 179 - 20 øre Hellig Olav. (6.-).Unsold
91477NK 180 - 30 øre Hellig Olav. (25.-).Unsold
91478NK 181 - 15 øre Nordkapp I. (20.-).Unsold
91479NK 182 - 20 øre Nordkapp I. (300.-).Unsold
91480NK 183 - 30 øre Nordkapp I. (680.-).NOK 226,-
91481NK 184 - Radium. (50.-).NOK 20,-
91482NK 185 - 10 øre Bjørnson. (60.-).Unsold
91483NK 186 - 15 øre Bjørnson. (10.-).Unsold
91484NK 187 - 20 øre Bjørnson. (6.-).Unsold
91485NK 188 - 30 øre Bjørnson. (20.-).Unsold
91486NK 189 - 10 øre Holberg. (10.-).NOK 4,-
91487NK 191 - 20 øre Holberg. (80.-).NOK 30,-
91488NK 192 - 30 øre Holberg. (20.-).Unsold
91489NK 193 - 10 øre Nansen I. (25.-).Unsold
91490NK 194 - 15 øre Nansen I. (70.-).Unsold
91491NK 195 - 20 øre Nansen I. (15.-).Unsold
91492NK 196 - 30 øre Nansen I. (60.-).Unsold
91493NK 259 - Legion.Unsold