Nansen II, Universitetet, Snorre, Postjubileum og Haakon øremerker - fireblokkserier

Stopped 14/09-10
Obj.DescriptionPrice
91380NK 233/236 - Nansen II - fireblokkserie stemplet i 1941. Merkeverdi: 480.-.NOK 380,-
91381NK 260 - Universitetet - fireblokk stemplet Oslo Førstedagsstempel 2.9.41. Merkeverdi: 1.900.-.NOK 975,-
91382NK 294/299 - Snorre - fireblokkserie stemplet i 1942-1944.NOK 81,-
91383NK 359/369 - Postjubileum - fireblokkserie stemplet i 1948-1954.NOK 645,-
91384NK 393/403 - Haakon øremerker - fireblokkserie stemplet i 1951-1957.NOK 182,-