Skillingsmerker (NK 1-21)

Stopped 04/08-10
Obj.DescriptionPrice
90358NK 1 - 4 skilling 1855 - 12-strek rist-stemplel på merke med meget gode marger. (1.200.-).Unsold
90359NK 1 - 4 skilling 1855 - merke med smale marger.Unsold
90360NK 2 - 2 skilling Oscar - lettstemplet merke. (1.000.-).Unsold
90361NK 3 - 3 skilling Oscar - fargefriskt merke med del av Christiania 17.1.1866. (600.-).Unsold
90362NK 4 a - 4 skilling Oscar - med del av Lofoten 30.6.1861. (120.-).NOK 43,-
90363NK 4 b - 4 skilling Oscar - med del av Bergen 23.10.1863. (130.-).NOK 52,-
90364NK 4 c - 4 skilling Oscar - melkeblå - med del av Throndhjem 25.2.1862. (550.-).NOK 300,-
90365NK 5 - 8 skilling Oscar - lett fullstemplet nummer 25 (Bergen). (325.-).Unsold
90366NK 6 - 2 skilling 1863 - lettstemplet pent merke. (1.600.-).NOK 530,-
90367NK 7 - 3 skilling 1863 - pent merke med del av Christiania. (3.700.-).Unsold
90368NK 8 I a - 4 skilling 1863 - lettstemplet merke. (120.-).Unsold
90369NK 8 I b - 4 skilling 1863 - med del av Frederikshald. (190.-).NOK 76,-
90370NK 8 II b - 4 skilling 1863 - normalmerke. (120.-).NOK 41,-
90371NK 9 - 8 skilling 1863 - med del av Moss. (425.-).Unsold
90372NK 10 - 24 skilling 1863 - meget letthengslet merke. (300.-).Unsold
90373NK 10 - 24 skilling 1863 - med del av Christiania 12.11.1863. (950.-).Unsold
90374NK 11 - 1 skilling 1867 - lettstemplet merke. (375.-).NOK 126,-
90375NK 12 - 2 skilling 1867 - med stor del av Christianssand. (350.-).Unsold
90376NK 12 - 2 skilling 1867 - merke med torings-stempel. (150.-).Unsold
90377NK 13 a - 3 skilling 1867 - lettstemplet merke. (1.800.-).Unsold
90378NK 13 b - 3 skilling 1867 - med del av Christiania. (1.000.-).NOK 340,-
90379NK 14 x - 4 skilling 1867 - omvendt fullstemplet Hammerfest. (85.-).Unsold
90380NK 14 y - 4 skilling 1867 - med del av Christiania. (95.-)Unsold
90381NK 15 b - 8 skilling 1867 - lettstemplet pent merke. (350.-).NOK 116,-
90382NK 16 I a - 1 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (775.-).NOK 251,-
90383NK 16 II a - 1 skilling Posthorn - merke med torings-stempel. (80.-).NOK 30,-
90384NK 17 a - 2 skilling Posthorn - merke med torings-stempel. (150.-).Unsold
90385NK 17 c - 2 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (550.-).Unsold
90386NK 17 c - 2 skilling Posthorn - merke med torings-stempel. (150.-).NOK 101,-
90387NK 18 a - 3 skilling Posthorn - med del av Stavanger. (200.-).Unsold
90388NK 18 b - 3 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (95.-).Unsold
90389NK 19 I d - 4 skilling Posthorn - med del av Christiania. (500.-).NOK 170,-
90390NK 20 - 6 skilling Posthorn - lettstemplet pent merke. (450.-).NOK 160,-
90391NK 21 - 7 skilling Posthorn - lettstemplet pent merke. (525.-).Unsold
90392NK 21 - 7 skilling Posthorn - merke med torings-stempel. (300.-).NOK 222,-