Norske Førstedagsbrev (1938-1963)

Stopped 14/07-10
Obj.DescriptionPrice
89831NK 217/219 - Turistmerker med vannmerke - Oslo 20.4.38. (1.000.-).NOK 601,-
89832NK 217 - 15 øre Turistme med vannmerke - Skoppum 20.IV.38 på bruks postkort.NOK 820,-
89833NK 223/224 - Nordkapp II - Oslo 20.6.38. Konvolutten mangler to merker.(1.600.-).NOK 450,-
89834NK 225/228 - Dronning Maud - Oslo 24.7.39. (500.-).Unsold
89835NK 233/236 - Nansen II - Oslo 21.10.40. (350.-).Unsold
89836NK 254 - Hålogaland - Oslo 16.5.41. (50.-).NOK 20,-
89837NK 254 - Hålogaland - par - Hålogaland utstilling 16.5.41 på uadressert konvolutt. (75.-).NOK 42,-
89838NK 255/258 - Redningsselskapet - parserie - Oslo 9.7.41. (110.- + ekstra merkeverdi).NOK 85,-
89839NK 259 - Legion - Oslo 1.8.41. (750.-).Unsold
89840NK 260 - Universitetet - Oslo 2.9.41. (500.-).NOK 251,-
89841NK 294, 297 og 299 - 10, 30 og 60 øre Snorre - parserie Oslo 23.9.41. (90.-).NOK 32,-
89842NK 295, 296 og 298 - 15, 20 og 50 øre Snorre - Oslo 23.10.41. (90.-).NOK 31,-
89843NK 300/301 - Quisling - Oslo 1.2.42 på to pene konvolutter. (400.-).Unsold
89844NK 302/305 - Nordraak - parserie Oslo 12.6.42. (75.- + ekstra merkeverdi).NOK 51,-
89845NK 306 - Rikstinget - Bergen 26.9.42. (55.-).NOK 19,-
89846NK 307/308 - Wessel - Oslo 6.10.42. (15.-).NOK 9,-
89847NK 309/310 - Postforening - Oslo 12.10.42. (35.-).NOK 13,-
89848NK 333/338 - Londonserien (eksil) - Norsk Skipspost Handelsflåten 1 JAN 1943. Sensurert. (1.200.-).Unsold
89849NK 314/317 - Grieg - Oslo Solli 15.6.43 på 4 uadresserte konvolutter. (20.-).Unsold
89850NK 314/317 - Grieg - parserie Oslo Solli 15.6.43 på 4 uadresserte konvolutter. (20.-).Unsold
89851NK 314/317 - Grieg - Bergen 15.6.43. (30.-).NOK 11,-
89852NK 318 - Frontkjemper - par - Oslo 2.8.43. (55.- + ekstra merkeverdi).Unsold
89853NK 319/321 - Landshjelp I - parserie - Oslo 10.11.43. (180.- + ekstra merkeverdi).NOK 101,-
89854NK 322/324 - Krigsforlis - Langesund 20.5.44 på uadressert konvolutt. (250.-).Unsold
89855NK 322/324 - Krigsforlis - parserie - Oslo Moløkka 20.5.44 på tre uadresserte konvolutter. (250.- + ekstra merkeverdi).Unsold
89856NK 325 - Gran - Gjøvik 30.7.44. (40.-).NOK 44,-
89857NK 326/329 - Landshjelp II - Oslo St.Hanshaugen 1.XII.44. (250.-).Unsold
89858NK 326/329 - Landshjelp II - parserie - Oslo Moløkka 1.12.44 på uadressert konvolutt. (250.- + ekstra merkeverdi).Unsold
89859NK 330 - Hertugkrone - Oslo Moløkka 15.2.45 på uadressert følgebrev. (650.-).Unsold
89860NK 339/341 - Wergeland - Brevik 12.7.1945 på uadressert konvolutt. (150.-).NOK 66,-
89861NK 342 - Røde Kors - Gjøvik 22.9.45 på uadressert konvolutt. (150.-).NOK 109,-
89862NK 343/344 - Folkemuseum - Langesund 19.12.45 på uadressert konvolutt. (200.-).Unsold
89863NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - Bergen 4.3.46. (180.-).Unsold
89864NK 349 - Little Norway - Haugesund 28.3.46 på uadressert kort. (180.-).NOK 73,-
89865NK 350/353 - Haakon Kronemerker - Rindal 7.6.46. (1.200.-).NOK 885,-
89866NK 358 - 80 øre Løve - Bestun 4.XI.46 på bruks følgebrev.Unsold
89867NK 359/369 - Postjubileum - Gjøvik 15.4.47 på stor uadressert konvolutt. (400.-).Unsold
89868NK 370 - Petter Dass - Sandefjord 1.7.47. (150.-).Unsold
89869NK 371 - Haakon VII 75 år - Gjøvik 2.8.47 på uadressert konvolutt. (150.-).Unsold
89870NK 372/373 - Skogselskap - Gjøvik 15.6.48 på uadressert konvolutt. (275.-).NOK 106,-
89871NK 374 - Røde Kors provisorie - Gjøvik 1.12.48 på uadressert konvolutt. (250.-).NOK 96,-
89872NK 375 - 25 på 20 øre Løve - 5 merker + NK 360 - Oslo 15.3.49 på stor bruks postoppkrav verdisending. (1.000.-).NOK 655,-
89873NK 377/379 - Kielland - Oslo Br. 9.5.49. (275.-).Unsold
89874NK 380/382 - UPU - Norstrandhøgda 8.10.49 på forretningskonvolutt. (225.-).NOK 80,-
89875NK 383/385 - Oslo 900 år - Gjøvik 15.5.50 på uadressert konvolutt. (175.-).NOK 70,-
89876NK 386/387 - Polio - Langesund 15.8.50 på uadressert konvolutt. (300.-).NOK 110,-
89877NK 404/406 - Garborg - Tønsberg 25.1.51. (250.-).Unsold
89878NK 402 - 60 øre Haakon - Nordisk Frimerkeutstilling Oslo 25.8.51. (100.-).NOK 47,-
89879NK 407/409 - OL 1952 - fireblokk (15 øre) og par (30 og 55 øre) - Verdal 1.X.51 på litt stor uadressert konvolutt. (190.- + ekstra merkeverdi).NOK 101,-
89880NK 411/412 - Haakon VII 80 år - Smestad 2.8.52 på uadressert konvolutt. (50.-).Unsold
89881NK 414 - Kreft - Oslo 1.6.53. (130.-).Unsold
89882NK 415/417 - Nordkapp IV - parserie - Oslo 15.6.53 på litt nedklippet verdisending. (450.- + ekstra merkeverdi).Unsold
89883NK 418 - Kirkejubileum - Oslo 15.7.53. (300.-).Unsold
89884NK 419/421 - Jernbanejubileum - Gjøvik 30.4.54 på uadressert konvolutt. (150.-).NOK 51,-
89885NK 422/424 - Telegrafjubileum - Gjøvik 10.12.54 på tre pene uadresserte konvolutter. (120.-).Unsold
89886NK 425/427 - Frimerkejubileum - Gjøvik 3.1.55 på tre pene uadresserte konvolutter. (30.-).NOK 28,-
89887NK 428/430 - Norwex - Oslo-Norwex 4.6.55. (420.-).Unsold
89888NK 438 - 90 øre Haakon - Julemerket Oslo 1.11.55. (75.-).Unsold
89889NK 439/400 - Regjeringsjubileum - Langesund 25.11.55. (35.-).Unsold
89890NK 439/400 - Regjeringsjubileum - Stavanger 25.11.55 på flott spesialkort. (35.-).NOK 28,-
89891NK 441/442 - Martha - Sarpsborg 28.3.56. (80.-).NOK 28,-
89892NK 443/444 - Nordens dag - Oslo 30.10.56. (40.-).NOK 17,-
89893NK 445/447 - Nordkapp V - Oslo 6.5.57. (170.-).Unsold
89894NK 448/450 - Geofysisk år - Oslo 1.7.57. (60.-).NOK 27,-
89895NK 451/452 - Haakon VII 85 år - Oslo 3.8.57. (60.-).NOK 28,-
89896NK 458 og 465 - 40 og 65 øre Olav - Oslo 1.4.58. (10.-).NOK 11,-
89897NK 469/473 - Olav Kronemerker - Brumunddal 12.1.59. (1.200.-).Unsold
89898NK 474 - Asbjørn Kloster - Oslo 2.2.59. (55.-).NOK 25,-
89900NK 475/476 - Norges Vel - Oslo 26.5.59. (65.-).NOK 24,-
89901NK 477/478 - Landbrukshøyskole - Oslo Majorstua 1.10.59 på uadressert konvolutt. (65.-).Unsold
89902NK 479/480 - Blomster - Oslo 12.1.60. (95.-).Unsold
89903NK 466 - 80 øre Olav - par sammen med 30 øre Olav - Oslo 25.1.60 på oppkravssending. (950.-).NOK 580,-
89904NK 481/482 - Videnskabsselskabet - Trondheim 26.2.60. (50.-).Unsold
89905NK 483/484 - Flyktninghjelp - Oslo i Vestfold 7.4.60. (140.-).Unsold
89906NK 485/489 - Skip - Haugesund 27.8.60. (120.-).Unsold
89907NK 490 - Europa 1960 - Oslo 19.9.60. (20.-).NOK 23,-
89908NK 456 - 35 øre Olav - Oslo 27.10.60. (800.-).Unsold
89909NK 491 - SAS - Oslo 24.2.61. (14.-).Unsold
89910NK 492/495 - Idrett - Oslo-Majorstua 15.3.61. (37.-).Unsold
89911NK 496/497 - Håkonshallen - Bergen 25.5.61. (33.-).NOK 18,-
89912NK 497/498 - Universitetet - Oslo 2.9.1961. (33.-).Unsold
89913NK 500/501 - Nansen - Oslo 10.10.61. (27.-).Unsold
89914NK 502/503 - Sydpoljubileum - Oslo 10.11.61. (27.-).Unsold
89915NK 504/505 - Nobel - Oslo 9.12.61. (22.-).Unsold
89916NK 506/507 - Bjerknes - Oslo 14.3.62. (22.-).Unsold
89917NK 508 - Flyjubileum - Oslo 1.6.62. (27.-).Unsold
89918NK 509/510 - Skogadministrasjon - Oslo 15.6.62. (22.-).Unsold
89919NK 511/512 - Europa 1962 - Oslo 17.9.62. (22.-).Unsold
89920NK 459 og 464 - 40 og 60 øre Olav - Oslo 12.11.62. (1.000.-).Unsold
89921NK 513/516 og 522 - Øremerker ståltrykk - Oslo 5.12.62. (27.-).Unsold
89922NK 530/531 - Collett - Oslo 23.1.63. (16.-).NOK 7,-
89923NK 532/535. F.A.O. - Oslo 21.3.63. (28.-).Unsold
89924NK 517, 521 og 529 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 22.4.63. (20.-).Unsold
89925NK 536/537 - Nord-Norge - Oslo 20.5.63. (35.-).Unsold
89927NK 538/529 - Aasen - Oslo 5.8.63. (16.-).NOK 6,-
89928NK 540/541 - Europa 1963 - Oslo 14.9.63. (22.-).NOK 8,-
89929NK 542/544 - Tekstil - Oslo 24.9.63. (21.-).NOK 8,-
89930NK 518, 523 og 526/528 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 5.11.63. (55.-).NOK 21,-
89931NK 545/548 - Munch - Oslo 12.12.63. (25.-).NOK 13,-