Norske Førstedagsbrev (1932-1971)

Stopped 14/04-10
Obj.DescriptionPrice
87806NK 185/188 - Bjørnson - Kristiansand S 8.XII.32 og 8.12.32 på fire pene konvolutter. (2.200.-).NOK 1125,-
87807NK 225/228 - Dronning Maud - Oslo 24.7.39. (500.-).Unsold
87808NK 233/236 - Nansen II - Oslo 21.10.40. (350.-).Unsold
87809NK 254 - Hålogaland - Oslo 16.5.41. (50.-).NOK 26,-
87810NK 254 - Hålogaland - Hålogaland utstilling 16.5.41. (75.-).NOK 39,-
87811NK 255/258 - Redningsselskapet - Oslo 9.7.41. (110.-).Unsold
87812NK 259 - Legion - Oslo 1.8.41. (750.-).Unsold
87813NK 260 - Universitetet - Oslo 2.9.41. (500.-).NOK 365,-
87814NK 294, 297 og 299 - 10, 30 og 60 øre Snorre - Oslo 23.9.41. (90.-).NOK 38,-
87815NK 295, 296 og 298 - 15, 20 og 50 øre Snorre - Oslo 23.10.41. (90.-).NOK 37,-
87816NK 300/301 - Quisling - Oslo 1.2.42 på uadressert konvolutt. (400.-).NOK 206,-
87817NK 302/305 - Nordraak - Oslo 12.6.42. (75.-).NOK 26,-
87818NK 306 - Rikstinget - Langesund 26.9.42. (55.-).NOK 20,-
87819NK 307/308 - Wessel - Oslo 6.10.42. (15.-).NOK 7,-
87820NK 309/310 - Postforening - Oslo 12.10.42. (35.-).Unsold
87822NK 313/316 - Nordkapp III - Langesund 1.4.43 på uadressert konvolutt. (150.-).NOK 111,-
87823NK 314/317 - Grieg - Oslo 15.6.43. (20.-).NOK 8,-
87824NK 314/317 - Grieg - Bergen 15.6.43. (30.-).NOK 15,-
87825NK 318 - Frontkjemper - Oslo 2.8.43. (55.-).NOK 19,-
87826NK 319/321 - Landshjelp I - Oslo 10.11.43. (180.-).NOK 76,-
87827NK 322/324 - Krigsforlis - Langesund 20.V.44 på uadressert konvolutt. (250.-).Unsold
87828NK 325 - Gran - Langesund 30.7.44. (40.-).NOK 15,-
87829NK 326/329 - Landshjelp II - Oslo St.Hanshaugen 1.XII.44. (250.-).Unsold
87830NK 330 - Hertugkrone - Oslo 15.2.45. (650.-).NOK 326,-
87831NK 331/338 - Londonserien - Langesund 5.7.45 (Sør-Norge). (300.-).NOK 202,-
87832NK 339/341 - Wergeland - Oslo 12.7.1945. (150.-).NOK 53,-
87833NK 342 - Røde Kors - Kristiansand S. 22.9.45. (150.-).Unsold
87834NK 343/344 - Folkemuseum - Langesund 19.12.45 på uadressert konvolutt. (200.-).Unsold
87835NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - Bergen 4.3.46. (180.-).Unsold
87836NK 349 - Little Norway - Porsgrunn 28.3.46 på postkort. (180.-).NOK 63,-
87837NK 350/353 - Haakon Kronemerker - Oslo 7.VI.46. (1.200.-).NOK 1100,-
87838NK 350 - 1 kr Haakon Kronemerke - Oslo 7.VI.46.Unsold
87839NK 357/358 - 55 og 80 øre Løve - Brevik 4.11.46. (800.-).NOK 835,-
87840NK 359/369 - Postjubileum - Osloo 15.4.47. (400.-).Unsold
87841NK 370 - Petter Dass - Brevik 1.7.47. (150.-).NOK 51,-
87842NK 371 - Haakon VII 75 år - Oslo 2.8.47. (150.-).NOK 105,-
87843NK 372/373 - Skogselskap - Langesund 15.6.48 på uadressert konvolutt. (275.-).Unsold
87844NK 374 - Røde Kors provisorie - Langesund 1.12.48. (250.-).NOK 166,-
87845NK 377/379 - Kielland - Tønsberg 9.5.49. (275.-).NOK 91,-
87846NK 380/382 - UPU - Langesund 8.10.49 på uadressert konvolutt. (225.-).Unsold
87847NK 383/385 - Oslo 900 år - Langesund 15.5.50 på uadressert konvolutt. (175.-).Unsold
87848NK 386/387 - Polio - Langesund 15.8.50 på uadressert konvolutt. (300.-).Unsold
87849NK 404/406 - Garborg - Langesund 25.1.51 på uadressert konvolutt. (250.-).NOK 85,-
87850NK 407/409 - OL 1952 - Holmenkollbakken 1.10.51. (190.-).Unsold
87851NK 411/412 - Haakon VII 80 år - Brevik 2.8.52. (50.-).NOK 18,-
87852NK 414 - Kreft - Brevik 1.6.53. (130.-).NOK 76,-
87853NK 415/417 - Nordkapp IV - Nordkapp 15.6.53. (450.-).NOK 277,-
87854NK 418 - Kirkejubileum - Brevik 15.7.53. (300.-).NOK 112,-
87855NK 419/421 - Jernbanejubileum - Langesund 30.4.54 på uadressert konvolutt. (150.-).Unsold
87856NK 422/424 - Telegrafjubileum - Langesund 10.12.54 på uadressert konvolutt. (120.-).Unsold
87857NK 425/427 - Frimerkejubileum - Langesund 3.1.55 på uadressert konvolutt. (30.-).NOK 11,-
87858NK 428/430 - Norwex - Oslo-Norwex 4.6.55. (420.-).NOK 181,-
87859NK 438 - 90 øre Haakon - Julemerket Oslo 1.11.55. (75.-).Unsold
87860NK 432 og 435 - 35 og 65 øre Haakon - Oslo 2.1.56. (325.-).NOK 140,-
87861NK 439/400 - Regjeringsjubileum - Langesund 25.11.55 på uadressert konvolutt. (35.-).NOK 14,-
87862NK 439/400 - Regjeringsjubileum - Langesund 25.11.55 bruksbrev sendt til U.S.A.NOK 11,-
87863NK 441/442 - Martha - Langesund 28.3.56. (80.-).NOK 43,-
87864NK 443/444 - Nordens dag - Oslo 30.10.56. (40.-).NOK 23,-
87865NK 445/447 - Nordkapp V - Nordkapp 6.5.57. (170.-).NOK 68,-
87866NK 448/450 - Geofysisk år - Oslo Israel-utstillingen 1.7.57 på uadressert konvolutt. (60.-).NOK 21,-
87867NK 451/452 - Haakon VII 85 år - Langesund 3.8.57 på uadressert konvolutt. (60.-).Unsold
87868NK 458 og 465 - 40 og 65 øre Olav - Oslo 1.4.58. (10.-).NOK 6,-
87869NK 458 og 465 - 40 og 65 øre Olav - Langesund 1.4.58 på bruksbrev sendt til Curacao.NOK 32,-
87870NK 474 - Asbjørn Kloster - Langesund 2.2.59 på uadressert konvolutt. (55.-).NOK 33,-
87871NK 474 - Asbjørn Kloster - Langesund 2.2.59 på bruksbrev sendt til U.S.A.NOK 26,-
87872NK 467 - 85 øre Olav - Oslo 16.3.59. (800.-).NOK 590,-
87873NK 475/476 - Norges Vel - Oslo 26.5.59. (65.-).Unsold
87874NK 477/478 - Landbrukshøyskole - Oslo Majorstua 1.10.59 på uadressert konvolutt. (65.-).Unsold
87875NK 479/480 - Blomster - Oslo 12.1.60. (95.-).Unsold
87876NK 481/482 - Videnskabsselskabet - Brevik 26.2.60. (50.-).NOK 26,-
87877NK 483/484 - Flyktninghjelp - Oslo 7.4.60. (140.-).Unsold
87878NK 483/484 - Flyktninghjelp - Oslo 7.4.60 på bruksbrev sendt til U.S.A. og returnert.Unsold
87879NK 459 og 464 - 40 og 60 øre Olav - Oslo 12.11.62. (1.000.-).Unsold
87880NK 571/574 - VM på ski - Oslo 8.2.66. (45.-).NOK 30,-
87881NK 575/576 - Bibelselskap - Oslo 20.5.66. (14.-).NOK 9,-
87882NK 577/578 - Norges Bank - Oslo 14.6.66. (10.-).NOK 9,-
87883NK 579/580 - Sverdrup - Oslo 30.7.66. (10.-).NOK 5,-
87884NK 581/582 - Europa 1966 - Oslo 26.9.66. (16.-).NOK 7,-
87885NK 585/586 - EFTA - Oslo 16.1.67. (19.-).NOK 9,-
87886NK 587/588 - Militær utannelse - Oslo 16.2.67. (28.-).NOK 11,-
87887NK 589/590 - Europa 1967 - Oslo 2.5.67. (15.-).NOK 7,-
87888NK 593/594 - Santalmisjon - Oslo 26.9.67. (13.-).Unsold
87889NK 595/598 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 1.12.67. (17.-).Unsold
87890NK 599/601 - Turistforening - Oslo 22.1.68. (25.-).NOK 11,-
87891NK 602/603 - Håndverk - Oslo 30.3.68. (15.-).NOK 7,-
87892NK 604/605 - 45 og 65 øre bruksmerker - Oslo 23.4.68. (10.-).NOK 5,-
87893NK 606/607 - Vinje - Oslo 21.5.68. (10.-).NOK 5,-
87894NK 608/609 - Indremisjon - Oslo 16.9.68. (25.-).NOK 11,-
87895NK 610/612 - 40, 50 og 55 øre bruksmerker - Oslo 7.10.68. (15.-).Unsold
87896NK 613/614 - Sykepleierutdannelse - Oslo 31.10.68. (10.-).NOK 5,-
87897NK 615/616 - Nobel - Oslo 10.12.68. (18.-).NOK 7,-
87898NK 617/621 - Bruksmerker - Oslo 23.1.69. (15.-).NOK 26,-
87899NK 622/623 - Norden - Oslo 28.2.69. (14.-).NOK 13,-
87900NK 624/625 - Rutebok og Trygg trafikk - Oslo 24.3.69. (10.-).NOK 7,-
87901NK 626/627 - Europa 1969 - Oslo 28.4.69. (16.-).NOK 6,-
87902NK 628/629 - Johan Hjort - Oslo 30.5.69. (25.-).NOK 9,-
87903NK 630 - Træna - Oslo 18.6.69. (12.-).NOK 6,-
87904NK 631 - 20 kr Olav - Oslo 14.8.69. (125.-).NOK 42,-
87905NK 632/633 - Vigeland - Oslo 8.9.69. (14.-).NOK 14,-
87906NK 636/638 - Olav kronemerker fosfor - Oslo 3.11.69. (30.-).NOK 16,-
87907NK 639/640 - Maud - Oslo 26.11.69. (13.-).NOK 14,-
87908NK 641/645 - Olav Kronemerker ståltrykk - Oslo 10.2.70. (110.-).NOK 66,-
87909NK 649/652 - Naturvernåret - Oslo 10.4.70. (45.-).NOK 17,-
87910NK 653/654 - Frigjøring - Oslo 8.5.70. (18.-).NOK 11,-
87911NK 655/657 - Bergen 900 år - Bergen 23.6.70. (30.-).NOK 12,-
87912NK 658/659 - F.N. 25 år - Oslo 15.9.70. (19.-).NOK 20,-
87913NK 660/663 - Vitenskapsmenn - Oslo 15.10.70. (35.-).NOK 21,-
87914NK 664/665 - Fysisk fostring - Oslo 17.11.70. (10.-).NOK 16,-
87915NK 666/667 - Tønsberg 1100 år - Tønsberg 20.1.71. (12.-).NOK 7,-
87916NK 668/669 - Stortinget - Oslo 23.2.71. (12.-).NOK 10,-
87917NK 670/671 - Flyktning 71 - Oslo 26.3.71. (10.-).NOK 6,-
87918NK 672/673 - Hans Nielsen Hauge - Oslo 27.4.71. (10.-).NOK 7,-
87919NK 674/675 - Oslo Bispedømme - Oslo 21.5.71. (15.-).NOK 9,-
87920NK 676 - Antarktistraktaten - Oslo 23.6.71. (20.-).NOK 10,-
87921NK 677/679 - Eventyr I - Oslo 17.11.71. (10.-).NOK 7,-
87922NK 941 - 50 kr Olav - Oslo 17.11.83. (75.-).NOK 26,-