Norge - Lagersalg eldre helark (3) - lave utrop.

Stopped 25/02-10
Obj.DescriptionPrice
86807NK 223 - 20 øre Nordkapp II - helark (50). Arket er nesten splittet. Henger kun i margene. (1.750.-).NOK 351,-
86808NK 238 - 2 øre Posthorn dyptrykk - helark (100). (100.-).NOK 43,-
86809NK 275 - 2 øre V-merke - helark (100). (400.-).Unsold
86810NK 298 - 50 øre Snorre - helark (50). (500.-).NOK 101,-
86811NK 307 - 15 øre Wessel - helark (100). (300.-).NOK 61,-
86812NK 314 - 10 øre Grieg - helark (100). (300.-).NOK 66,-
86813NK 326 - 5 øre Landshjelp II - helark (100). (1.000.-).Unsold
86814NK 331 - 5 øre London - helark (100). (200.-).NOK 80,-
86815NK 332 - 7 øre London - helark (100). (300.-).NOK 161,-
86816NK 333 - 10 øre London - helark (100). (200.-).NOK 93,-
86817NK 359 - 5 øre Postjubileum - helark (100). (500.-).NOK 200,-
86818NK 361 - 15 øre Postjubileum - helark (100). (1.000.-).Unsold
86819NK 372 - 25 øre Skogselskap - helark (100). (800.-).Unsold
86820NK 418 - 30 øre Kirkejubileum - helark (100). (1.000.-).NOK 201,-
86821NK 496 - 45 øre Håkonshallen - helark (50). (300.-).Unsold
86822NK 532 - 25 øre Sult - helark (100). (400.-).Unsold
86823NK 533 - 35 øre Sult - helark (100). (600.-).Unsold
86824NK 535 - 90 øre Sult - helark (50). (600.-).Unsold
86825NK 537 - 90 øre Nord-Norge - helark (50). (1.350.-).NOK 271,-
86826NK 548 - 90 øre Munch - helark (50). To merker med flekk i limet. (400.-).NOK 81,-
86827NK 555 - 25 øre Sjømannsmisjonen - helark (50). (250.-).Unsold
86828NK 564 - 60 øre Røde Kors - helark (50). (300.-).NOK 70,-
86829NK 565 - 90 øre Røde Kors - helark (50). (1.500.-).Unsold
86830NK 585 - 60 øre EFTA - helark (50). (200.-).NOK 52,-
86831NK 587 - 60 øre Militær utdannelse - helark (50). (350.-).Unsold
86832NK 606 - 50 øre Vinje - helark (50). (250.-).NOK 55,-
86833NK 612 - 55 øre Fisk og aks - helark (100). (500.-).Unsold
86834NK 616 - 90 øre Nobel - helark (50). (850.-).Unsold
86835NK 623 - 90 øre Nordisk samarbeid - helark (50). (600.-).Unsold
86836NK 624 - 50 øre Rutebok - helark (50). (400.-).Unsold
86837NK 635 - 90 øre Folketelling - helark (50). (550.-).Unsold
86838NK 653 - 70 øre Frigjøring - helark (50). (850.-).Unsold
86839NK 677 - 40 øre Eventyr I - helark (50). (300.-).Unsold
86840NK 678 - 50 øre Eventyr I - helark (50). (300.-).Unsold
86841NK 679 - 70 øre Eventyr I - helark (50). (200.-).Unsold
86842NK 687 - 50 øre Norges samling - helark (50). (250.-).Unsold
86843NK 688 - 60 øre Norges samling - helark (50). (550.-).Unsold
86844NK 689 - 80 øre Norges samling - helark (50). (550.-).Unsold
86845NK 690 - 1.20 kr Norges samling - helark (50). (700.-).Unsold
86846NK 691 - 80 øre Haaakon VII 100 år - helark (50). (1.150.-).NOK 231,-
86847NK 693 - 80 øre Ungdom og Fritid - helark (50). (300.-).Unsold
86848NK 694 - 1.20 kr Ungdom og Fritid - helark (50). (550.-).Unsold
86849NK 695/696 - Interjunex - 25 serier i halvark. (1.000.-).NOK 201,-
86850NK 697 - 60 øre Polarskuter - helark (50). (500.-).Unsold
86851NK 699 - 1.20 kr Polarskuter - helark (50). (750.-).Unsold
86852NK 700 - 50 øre Eventyr II - helark (50). (350.-).Unsold
86853NK 701 - 60 øre Eventyr II - helark (50). Delvis spilltet. (400.-).Unsold
86854NK 707 - 1.40 kr Leprabasillen - helark (50). Splittet over 2 merker. (550.-).Unsold
86855NK 711 - 1.40 kr Nordens hus - helark (50). (550.-).Unsold
86856NK 713 - 1.40 kr Olav V 70 år - helark (50). (550.-).Unsold
86857NK 715 - 1.40 kr Jacob Aall - helark (50). (500.-).Unsold
86858NK 716 - 75 øre Samisk håndverk - helark (50). (250.-).Unsold
86859NK 717 - 1.00 kr Samisk håndverk - helark (50). (350.-).Unsold
86860NK 719 - 65 øre Blomster 1973 - helark (50). (200.-).Unsold
86861NK 720 - 70 øre Blomster 1973 - helark (50). (300.-).Unsold
86862NK 722 - 1.00 kr Geografisk oppmål. - helark (50). (250.-).NOK 75,-
86863NK 727 - 1.00 kr Turistmerker 1974 - helark (50). (450.-).Unsold
86864NK 728 - 1.40 kr Turistmerker 1974 - helark (50). (1.000.-).NOK 221,-
86865NK 729 - 1.00 kr Malerkunst I - helark (50). (200.-).NOK 49,-
86866NK 730 - 1.40 kr Malerkunst I - helark (50). (500.-).NOK 101,-
86867NK 731 - 1.00 kr Magnus Lagabøter - helark (50). (500.-).Unsold
86868NK 733 - 85 øre Arbeidervern - helark (50). (850.-).NOK 171,-
86869NK 735 - 65 øre Geologer - helark (50). (150.-).NOK 39,-
86870NK 736 - 85 øre Geologer - helark (50). (750.-).NOK 151,-
86871NK 737 - 1.00 kr Geologer - helark (50). (300.-).NOK 66,-
86872NK 738 - 1.40 kr Geologer - helark (50). (500.-).Unsold