Stemplete krigsmerker

Stopped 16/02-10
Obj.DescriptionPrice
86438NK 213 - 1.00 kr Haakon 1937.NOK 12,-
86439NK 214 - 1.50 kr Haakon 1937.NOK 100,-
86440NK 215 - 2.00 kr Haakon 1937.NOK 120,-
86441NK 216 - 5.00 kr Haakon 1937.NOK 302,-
86442NK 225 - 10 øre Dronning Maud.NOK 75,-
86443NK 226 - 15 øre Dronning Maud.NOK 75,-
86444NK 227 - 20 øre Dronning Maud.NOK 75,-
86445NK 228 - 30 øre Dronning Maud.NOK 51,-
86446NK 254 - 15 øre Hålogaland.NOK 95,-
86447NK 259 - 20 øre Legion - førstedagsstemplet på klipp.NOK 111,-
86448NK 260 - 1.00 kr Universitetet - med del av førstedagsstempel.NOK 311,-
86449NK 261 - 1 øre V-merke med vannmerke.NOK 56,-
86450NK 262 - 2 øre V-merke med vannmerke.NOK 46,-
86451NK 263 - 3 øre V-merke med vannmerke.NOK 111,-
86452NK 264 - 5 øre V-merke med vannmerke.NOK 31,-
86453NK 265 - 7 øre V-merke med vannmerke.NOK 28,-
86454NK 266 - 10 øre V-merke med vannmerke.NOK 32,-
86455NK 267 - 14 øre V-merke med vannmerke.NOK 96,-
86456NK 268 a - 15 øre V-merke med vannmerke.NOK 52,-
86457NK 268 b - 15 øre V-merke med vannmerke.NOK 42,-
86458NK 269 - 30 øre V-merke med vannmerke.NOK 40,-
86459NK 270 - 35 øre V-merke med vannmerke.NOK 11,-
86460NK 271 - 40 øre V-merke med vannmerke.NOK 47,-
86461NK 272 - 50 øre V-merke med vannmerke. Attest : F.C. Moldenhauer.NOK 1450,-
86462NK 273 - 60 øre V-merke med vannmerke.NOK 38,-
86463NK 274 - 1 øre V-merke.NOK 114,-
86464NK 275 - 2 øre V-merke.NOK 77,-
86465NK 276 - 3 øre V-merke.NOK 74,-
86466NK 277 - 5 øre V-merke.NOK 36,-
86467NK 279 - 10 øre V-merke.NOK 59,-
86468NK 280 - 12 øre V-merke.NOK 94,-
86469NK 281 - 15 øre V-merke.NOK 87,-
86470NK 282 - 20 øre V-merke.NOK 11,-
86471NK 283 - 25 øre V-merke.NOK 11,-
86472NK 284 - 30 øre V-merke.NOK 47,-
86473NK 285 - 35 øre V-merke.NOK 37,-
86474NK 286 - 40 øre V-merke.NOK 22,-
86475NK 287 - 50 øre V-merke.NOK 55,-
86476NK 288 - 60 øre V-merke.NOK 37,-
86477NK 289 - 1.00 kr V-merke.NOK 27,-
86478NK 290 - 1.50 kr V-merke.NOK 110,-
86479NK 291 - 2.00 kr V-merke.NOK 342,-
86480NK 292 - 5.00 kr V-merke.NOK 480,-
86481NK 293 - 10 øre Hvit V.NOK 88,-
86482NK 300 - 20 øre Quisling.NOK 191,-
86483NK 301 - 20 øre Quisling 1.2.42.NOK 195,-
86484NK 306 - 20 øre Rikstinget.NOK 91,-
86485NK 309 - 20 øre Postforening.NOK 52,-
86486NK 310 - 30 øre Postforening.NOK 107,-
86487NK 318 - 20 øre Frontkjemper.NOK 107,-
86488NK 319 - 10 øre Landshjelp I - med del av førstedagsstempel.NOK 38,-
86489NK 320 - 20 øre Landshjelp I - med del av førstedagsstempel.NOK 13,-
86490NK 321 - 40 øre Landshjelp I.NOK 43,-
86491NK 322 - 10 øre Krigsforlis.NOK 47,-
86492NK 323 - 15 øre Krigsforlis.NOK 181,-
86493NK 324 - 20 øre Krigsforlis.NOK 39,-
86494NK 325 - 40 øre Gran.NOK 98,-
86495NK 326 - 5 øre Landshjelp II.NOK 210,-
86496NK 327 - 10 øre Landshjelp II.NOK 51,-
86497NK 328 - 15 øre Landshjelp II.NOK 61,-
86498NK 329 - 20 øre Landshjelp II.NOK 42,-
86499TM 48 - 5 øre Solkors.NOK 26,-
86500TM 49 - 7 øre Solkors.NOK 10,-
86501TM 50 - 10 øre Solkors.NOK 11,-
86502TM 51 - 15 øre Solkors.NOK 145,-
86503TM 52 - 20 øre Solkors.NOK 35,-
86504TM 53 - 25 øre Solkors. En lav tagg.NOK 95,-
86505TM 54 - 30 øre Solkors.NOK 76,-
86506TM 55 - 35 øre Solkors.NOK 61,-
86507TM 56 - 40 øre Solkors.NOK 42,-
86508TM 57 - 60 øre Solkors.NOK 175,-
86509TM 58 - 1 Kr Solkors.NOK 175,-