NK 1-34 - Skilling og øremerker

Stopped 10/02-10
Obj.DescriptionPrice
86398NK 1 - 4 skilling 1855 - riststemplet merke med normale marger.NOK 305,-
86399NK 2 - 2 skilling Oscar - merke med nummerstempel. En lav tagg oppe. (1.000.-).NOK 500,-
86400NK 3 - 3 skilling Oscar - fargefriskt merke med stor del av Bergen 21.11.1862. (600.-).NOK 201,-
86401NK 4 a - 4 skilling Oscar - pent merke med lett nummerstempel. (125.-).NOK 50,-
86402NK 4 b - 4 skilling Oscar - nær fullstemplet Porsgrund 19.5.1862. (130.-).NOK 50,-
86403NK 5 - 8 skilling Oscar - med del av Fredrikshald 23.4.1859. (350.-).NOK 112,-
86404NK 6 - 2 skilling 1863 - merke med deler av Christiania. (1.700.-).NOK 725,-
86405NK 7 - 3 skilling 1863 - nær fullstemplet Bergen 1.7.1867. God farge. (4.000.-).NOK 1525,-
86406NK 8 II b - 4 skilling 1863 - nær fullstemplet Flekkefjord 19.7.1867. (130.-).NOK 47,-
86407NK 9 - 8 skilling 1863 - velsentert lettstemplet merke. (475.-).NOK 142,-
86408NK 10 - 24 skilling 1863 - lettstemplet pent merke. (950.-).NOK 311,-
86409NK 11 - 1 skilling 1867 - lettstemplet pent merke. (400.-).NOK 131,-
86410NK 12 - 2 skilling 1867 - velstentrert lettstemplet merke. (350.-).NOK 121,-
86411NK 12 - 2 skilling 1867 - merke med torings-stempel. (150.-).NOK 51,-
86412NK 13 a - 3 skilling 1867 - lettstemplet fargetypisk merke. (1.800.-).NOK 756,-
86413NK 14 x - 4 skilling 1867 - med stor del av Porsgrund. (90.-).NOK 64,-
86414NK 14 y - 4 skilling 1867 - lett sidevendt fullstemplet Bergen 21.12.1871. (100.-).NOK 70,-
86415NK 15 b - 8 skilling 1867 - pent merke med del av Drammen. (375.-).Unsold
86416NK 16 II a - 1 skilling Posthorn - ustemplet merke. (60.-).NOK 39,-
86417NK 16 II b - 1 skilling Posthorn - lettstemplet merke. Rundt hjørne. (375.-).NOK 91,-
86418NK 17 aX - 2 skilling Posthorn - merke med torings-stempel. (200.-).NOK 95,-
86419NK 17 cX - 2 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (575.-).NOK 191,-
86420NK 18 bX - 3 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (100.-).NOK 31,-
86421NK 19 I b - 4 skilling Posthorn - omtagget merke. (1.400.-).NOK 171,-
86422NK 19 II - 4 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (500.-).NOK 161,-
86423NK 20 - 6 skilling Posthorn - lettstemplet pent merke. (550.-).NOK 185,-
86424NK 21 - 7 skilling Posthorn - lettstemplet merke. (575.-).NOK 191,-
86425NK 22 - 1 øre skravert. (50.-).NOK 20,-
86426NK 23 - 3 øre skravert - fullstemplet Christiania 13.X.82. (250.-).NOK 125,-
86427NK 24 III a - 5 øre skravert - oppgravert klisje. (180.-).NOK 91,-
86428NK 25 II - 10 øre skravert. (90.-).Unsold
86429NK 26 - 12 øre skravert. (150.-).Unsold
86430NK 27 - 20 øre skravert. (75.-).NOK 41,-
86431NK 28 - 25 øre skravert. (1.000.-).NOK 636,-
86432NK 29 b - 35 øre skravert. (90.-).NOK 44,-
86433NK 30 - 50 øre skravert. (80.-).NOK 30,-
86434NK 31 - 60 øre skravert. (65.-).Unsold
86435NK 32 - 1.00 kr Oscar. (90.-).Unsold
86436NK 33 - 1.50 kr Oscar. (325.-).Unsold
86437NK 34 - 2.00 kr Oscar. (185.-).NOK 61,-