Returmerker - stemplet og ustemplet

Stopped 28/01-10
Obj.DescriptionPrice
86166RM 1 y - Som ubesørget rosalilla - letthengslet. (1.500.-).NOK 535,-
86167RM 1 y - Som ubesørget rosalilla - fullstemplet Christiania. Kvalitetsanmerkninger. (3.700.-).NOK 501,-
86168RM 1 y - Som ubesørget rosalilla - merke med blekkstrek. Noen ørsmå tynne flekker. (3.700.-).Unsold
86169RM 2 y - Som uindløst blågrønn - letthengslet. (850.-).NOK 375,-
86170RM 2 y - Som uindløst blågrønn - stemplet Christiania 18.VIII.86. To små tynne flekker. (3.700.-).NOK 905,-
86171RM 2 y v1 - variant Som ubesørget blågrønn - letthengslet. (2.500.-).NOK 875,-