Private helsaker

Stopped 27/01-10
Obj.DescriptionPrice
86076NK 98 - brevkort fra Den norske Creditbank oppfrankert med NK 97 - 1912.NOK 95,-
86077NK 122 - vinduskonvolutt fra Skogbrand - 1922.NOK 75,-
86078NK 145 - konvolutt fra Namdals Privatbank - 1928.NOK 156,-
86079NK 242 - brevkort fra Oslo Filatelistklubb - 1951.NOK 50,-
86080NK 246 - konvolutt til Norges Vassdrags og Elektrisitetsvesen oppfrankert med NK 240 - 1947.NOK 125,-
86081NK 282 - konvolutt til Norges Vassdrags og Elektrisitetsvesen - 1942.NOK 57,-
86082NK 390 - vinduskonvolutt fra Oslo Adressebok - 1956.NOK 55,-
86083NK 390 - konvolutt til Oslo Adressebok - ubrukt.NOK 71,-
86084NK 392 - vinduskonvolutt fra Oslo Adressebok - 1960.NOK 43,-
86085NK 392 - vinduskonvolutt fra Esso - 1951.NOK 43,-
86086NK 392 - konvolutt til Oslo Adressebok - ubrukt.NOK 37,-
86087NK 393 - konvolutt til Oslo Bolig og Sparelag (OBOS) - 1951.NOK 60,-
86088NK 396 - konvolutt til Den norske lægeforening - ubrukt.NOK 75,-
86089NK 396 og 240 - konvolutt til Oslo Trygdekasse - ubrukt.NOK 27,-
86090NK 431 - brevkort fra Strandvik, Fusa og Hålandsdal Kraftlag - 1959.NOK 75,-
86091NK 431 - dobbeltkort fra/til A/s Norske Shell - ubrukt.NOK 120,-
86092NK 432 - konvolutt til Oslo Trygdekasse - 1958.NOK 33,-
86093NK 432 - konvolutt til Oslo Trygdekasse - ubrukt.Unsold
86094NK 453 - brevkort fra Norske oppslagsverker A/S - 1961.NOK 70,-
86095NK 453 og 240 - vinduskonvolutt fra Oslo Adressebok - 1964.NOK 33,-
86096NK 457 - brevkort fea Kragerø Elverk - 1963.NOK 75,-
86097NK 458 - konvolutt til Oslo Trygdekasse - ubrukt.NOK 26,-
86098NK 458 og 240 - konvolutt til Oslo Trygdekasse - ubrukt.NOK 26,-
86099NK 460 - konvolutt til Revisor Britsch-Larsen oppfrankert med NK 240 - 1962.NOK 32,-
86100NK 462 og 388 - konvolutt til Oslo Trygdekasse - ubrukt.NOK 66,-
86101NK 525 - konvolutt til Oslo Trygdekasse - ubrukt.NOK 26,-
86102NK 924 - vinduskonvolutt fra Bodø hovedflystasjon - 1986.NOK 105,-
86103NK 1041 - vinduskonvolutt fra Artilleriregiment nr. 1 - ubrukt.NOK 60,-
86104TM 41 - konvolutt fra Direktoratet for Arbeidsformidling og Arbeidsløshetstrygd - 1942.NOK 155,-
86105TM 43 - konvolutt til Det Norske Meteorologiske Institutt - 1943.NOK 215,-
86106TM 52 - konvolutt til Det Norske Meteorologiske Institutt - 1943.NOK 235,-
86107TM 61 - vinduskonvolutt fra forsvaret - 1952.NOK 60,-
86108TM 71 - vinduskonvolutt fra forsvaret - 1953.NOK 51,-
86109TM 71 - vinduskonvolutt fra forsvaret - ubrukt .NOK 55,-
86110TM 70 - brevkort fra Helsedirektoratet Sykepleierregisteret - 1953.NOK 135,-
86111TM 78 - brevkort fra Helsedirektoratet Sykepleierregisteret - 1959.NOK 130,-
86112TM 78 - dobbeltkort til/fra Helsedirektoratet Sykepleierregisteret. Svarkortet med TM 79 - ubrukt.NOK 35,-
86113TM 80 - vinduskonvolutt fra forsvaret oppfrankert med TM 68 - 1956.Unsold
86114TM 80 og 75 - vinduskonvolutt fra forsvaret - ubrukt.NOK 51,-
86115TM 82 og 76 - vinduskonvolutt fra forsvaret - 1958.NOK 30,-
86116TM 82 - vinduskonvolutt fra forsvaret oppfrankert med TM 79 - 1965.Unsold
86117TM 82 - konvolutt til Luftkommando Østlandet - 1958.NOK 26,-
86118TM 85 - vinduskonvolutt fra forsvaret - 1960.Unsold
86119TM 85 - konvolutt til Det Norske Meteorologiske Institutt - ubrukt.NOK 36,-
86120TM 85 - konvolutt fra Avgiftsdirektoratet (blått trykk) - 1960.NOK 125,-
86121TM 85 - konvolutt fra Avgiftsdirektoratet (grått trykk) - 1961.Unsold
86122TM 85 og 75 - konvolutt fra Avgiftsdirektoratet (blått trykk) - 1962.NOK 81,-
86123TM 85 og 75 - konvolutt fra Kommunrerevisjonen med pålimt TM 76 - ubrukt.NOK 102,-
86124TM 87 - vinduskonvolutt fra forsvaret oppfrankert med TM 76 - 1967.Unsold
86125TM 87 og 76 - konvolutt fra Kommunrerevisjonen - ubrukt.NOK 33,-
86126TM 89 og 75 - konvolutt fra Kommunrerevisjonen - ubrukt.NOK 65,-
86127TM 89 - vinduskonvolutt fra forsvaret - 1968.NOK 33,-
86128TM 90 - konvolutt til Det Norske Meteorologiske Institutt - ubrukt.NOK 56,-
86129TM 107 - konvolutt fra Kommunrerevisjonen. Oppfrankert - 1985.Unsold
86130TM 113 - vinduskonvolutt fra Feltartilleriregiment nr. 1 - ubrukt.NOK 66,-
86131TM 113 - vinduskonvolutt fra Sjøforsvarskommando Sørlandet oppfrankert med TM 120 - 1976.NOK 61,-
86132TM 129 - konvolutt fra Kommunrerevisjonen oppfrankert med TM 121 - 1985.Unsold
86133TM 129 - vinduskonvolutt fra Sambandsregimentet - 1975.NOK 64,-
86134TM 131 - vinduskonvolutt fra Vestlandet Sjøforsvarsdistrikt oppfrankert med TM 127 - 1983.NOK 49,-
86135TM 134 - vinduskonvolutt fra Feltartilleriregiment nr. 1 - ubrukt.NOK 78,-