Søknadskort fra krigstiden

Stopped 27/01-10
Obj.DescriptionPrice
86029SØKNADSKORT for UTSTYRSVARER - ubrukt.NOK 48,-
86030SØKNADSKORT for UTSTYRSVARER - ubrukt.NOK 38,-
86031SØKNADSKORT for UTSTYRSVARER (E.M. VII. 45. 500.000.) - ubrukt.NOK 52,-
86032SØKNADSKORT for UTSTYRSVARER (E.M. XII-45. 250.000.) - ubrukt.NOK 38,-
86033SØKNADSKORT for UTSTYRSVARER (E.M. VII-46. 200.000.) - ubrukt.NOK 52,-
86034SØKNADSKORT for UTSTYRSVARER (E.M. IX-49. 100.000.) - ubrukt.NOK 60,-
86035SØKNAD OM NY SYKKEL FRA - ubrukt.NOK 35,-
86036SØKNAD OM NY SYKKEL FRA (E.M. VII. 44. 50000.) - ubrukt.NOK 120,-
86037SØKNAD OM NY SYKKEL FRA (E.M. X. 45. 75000.) - ubrukt.NOK 100,-
86038SØKNAD OM SYKKELGUMMI FRA - ubrukt.NOK 60,-
86039SØKNAD OM SYKKELGUMMI FRA (E.M. V-44 75000.) - ubrukt.NOK 50,-
86040SØKNAD OM SYKKELGUMMI FRA (E.M. III-45 100000.) - ubrukt.NOK 90,-
86041SØKNAD OM SYKKELGUMMI FRA (E.M. X. 45. 100000.) - ubrukt.NOK 90,-
86042SØKNADSKORT for ARBEIDSKLÆR (E.M. VI-44. 1000000.) - ubrukt.NOK 35,-
86043SØKNADSKORT for ARBEIDSKLÆR (E.M. XII-45. 250000.) - ubrukt.NOK 25,-
86044SØKNADSKORT for ARBEIDSKLÆR (E.M. VII-46. 500.000.) - stemplet Steinklepp 20.I.48.NOK 14,-
86045SØKNADSKORT for ARBEIDSKLÆR (E.M. II-48. 500000.) - ubrukt.NOK 12,-
86046SØKNADSKORT for ARBEIDSKLÆR (E.M. V-48. 1000000.) - ubrukt.NOK 25,-
86047SØKNAD OM TILLATELSE TIL KJØP AV ARBEIDSKLÆR (uten overall - 3 kjoletøy) - ubrukt.NOK 12,-
86048SØKNAD OM TILLATELSE TIL KJØP AV ARBEIDSKLÆR (uten overall - 3 kjoletøy) - stemplet Honningsvåg 4.IX.41.NOK 18,-
86049SØKNAD OM TILLATELSE TIL KJØP AV ARBEIDSKLÆR (med overall - 5 kjoletøy) - ubrukt.NOK 35,-
86050UTSTYRSKORT - ubrukt.NOK 18,-
86051UTSTYRSKORT - stemplet Langesund 14.6.41.NOK 18,-
86052SKOTØYKORT (blått merke) - ubrukt.NOK 55,-
86053SKOTØYKORT (blått merke) - stemplet Langesund 21.III.41.NOK 12,-
86054SKOTØYKORT - stemplet Langesund 20.11.41.NOK 42,-
86055SKOTØYKORT (Skjema S 25) - stemplet Sørteitran 8.10.42.NOK 60,-
86056SKOTØYKORT (Skjema S 25 A - E.M. 1000000 IV 43.) - ubrukt.NOK 16,-
86057SKOTØYKORT (Skjema S 25 A - E.M. 1000000 X 43.) - ubrukt.NOK 12,-
86058SKOTØYKORT (Skjema S 25 A - E.M. 1000000 III. 44.) - ubrukt.Unsold
86059SKOTØYKORT (Skjema S 25 A - E.M. 1000000 VI. 44.) - ubrukt.NOK 15,-
86060SKOTØYKORT (Skjema S 25 A - E.M. 1000000 VI. 44.) - stemplet Kornsjø 15.VI.45 sendt til Sverige.NOK 32,-
86061SKOTØYKORT (Skjema S 25 A - E.M. X. 44. 2000000) - ubrukt.NOK 15,-
86062SKOTØYKORT (Skjema S 25 A - E.M. X. 44. 2000000) - stemplet Selliset 13.11.45.NOK 60,-
86063SKOTØYKORT (Skjema S 25 A - E.M. 1000000 X. 45.) - ubrukt.NOK 44,-
86064HALVSÅLINGSKORT - stemplet Langesund 27.3.42.NOK 12,-
86065HALVSÅLINGSKORT (Skjema S 26) - stemplet Langesund 27.11.41.NOK 68,-
86066HALVSÅLINGSKORT (Skjema S 26 - E.M. 1.000.000 XII. 42.) - ubrukt.NOK 34,-
86067HALVSÅLINGSKORT (Skjema S 26 - E.M. 1.000.000 X. 43.) - ubrukt.NOK 12,-
86068HALVSÅLINGSKORT (Skjema S 26 - E.M. I. 44. 1.000.000) - ubrukt.NOK 34,-
86069HALVSÅLINGSKORT (Skjema S 26 - E.M. 1.000.000 III. 44.) - ubrukt.NOK 60,-
86070HALVSÅLINGSKORT (Skjema S 26 - E.M. 2.000.000 IX. 44.) - ubrukt.NOK 39,-
86071HALVSÅLINGSKORT (Skjema S 26 - E.M. 2.000.000 III. 45.) - ubrukt.NOK 12,-
86072HALVSÅLINGSKORT (Skjema S 26 - E.M. X. 45. 1.000.000) - ubrukt.NOK 35,-
86073UTSTYRSVAREKORT - ubrukt.NOK 18,-
86074UTSTYRSVAREKORT - stemplet Langesund 30.9.41.NOK 12,-
86075RASJONERING AV TEKSTIL OG LÆRVARER M.V. - ubrukt dobbeltkort.NOK 84,-