Enrings-stempler på røde merker - NORD-TRØNDELAG

Stopped 17/11-09
Obj.DescriptionPrice
84583Aasen (e) - NK 53 VI.NOK 101,-
84584Beitstaden (e) - NK 53 VII type 2.NOK 133,-
84585Bjørø (e) - NK 25.NOK 106,-
84586Ekne (R) - NK 25.NOK 112,-
84587Elden (e) - NK 25.NOK 128,-
84588Foslandsosen (R) - NK 53 II.NOK 133,-
84589Frosten (c) - NK 53 I.NOK 103,-
84590Grong (b) - omvendt på NK 18.Unsold
84591Hegre (e) - NK 18.NOK 137,-
84592Kolvereid (c) - NK 53 VI.NOK 155,-
84593Leksvigen (2 R) - NK 25.NOK 127,-
84594Lekø (R) - NK 53 III.NOK 112,-
84595Levanger (a) - NK 18.NOK 111,-
84596Levanger (a) - NK 25.NOK 111,-
84597Levanger (a) - NK 53 III.NOK 150,-
84598Merager (d) - NK 53 III.NOK 131,-
84599Mosvigen (d) - NK 43.NOK 137,-
84600Namsos (a) - NK 25.NOK 111,-
84601Nærø i Namdal (c) - NK 37 I.NOK 107,-
84602Overhalvden (c) - NK 25.NOK 111,-
84603Sparbo (d) - NK 53 VII.NOK 103,-
84604Størdalen (b) - NK 53 III.NOK 107,-
84605Syd-Fladanger (R) - NK 53 IV.NOK 111,-
84606Sørgjæslingerne (4 R) - NK 53 VI og 10 øre portomerke med deler av stempelet.NOK 220,-
84607Vigten (R) - NK 53 VI.NOK 141,-
84608Vuku (2 R) - NK 53 III.NOK 141,-
84609Værdalen (type 1 - R) - NK 43.NOK 141,-
84610Værdalen (type 2 - b) - NK 43.NOK 181,-