Oblater og merkater - Cinderellas (15)

Stopped 30/09-09
Obj.DescriptionPrice
83720ORDEN RETTFERD FRED - Nasjonal Samling - på baksiden av konvolutt sendt fra Hordaland Politikammer til Fusa.NOK 195,-
83721DEN BEDSTE JULEGAVE ER BØKER (!).NOK 335,-
83722NORGES IDRETTS og TURISTMUSEUM - grønn/brun (!).NOK 5,-
83723BRAKANES HOTEL (!).NOK 196,-
83724FORSVAR FOR FRED - Norges Forsvarsforening (!).NOK 12,-
83725NORDISK ARB. SANGARFEST Gøteborg 1952 (o).NOK 5,-
83726NORSK TEKNISK MUSEUM BYGGEFOND (!).NOK 14,-
83727MANUFAKTURFIRMAET SUNDT 1845-1945 (!).NOK 195,-
83728SELVHJELPSFORENINGEN - blå (!).NOK 37,-
83729SELVHJELPSFORENINGEN - grønn (!).NOK 11,-
83730NORSK MÅLDYRKNINGSLAG - rød (!).NOK 15,-
83731NORSK MÅLDYRKNINGSLAG - Anders Hovden (!).NOK 2,-
83732NORSK MÅLDYRKNINGSLAG - Hulda Garborg (o).NOK 8,-
83733NORSK MÅLDYRKNINGSLAG - Vinje (**).NOK 2,-
83734NORSK MÅLDYRKNINGSLAG - Jørgen Løvland (**).NOK 11,-
83735TIL ARBEID MOT TUBERKULOSEN - Bruk Fest-telegramblankett. (**).NOK 6,-
83736TRONDHEIM 1684-1984 - gråblå (**).NOK 14,-
83737TRONDHEIM 1684-1984 - grønn (**).NOK 15,-
83738ÅLESUND HAR SØLV I BUNN. (**).NOK 18,-
83739HJELP FINSKE BARN - send bidrag til Foreningen Nprden (!).NOK 8,-
83740NORSK FOLKEHJELP for Finland - 5 øre (!).NOK 2,-
83741HJELP OSS TIL RADIOTELEFON I REDNINGSSKØITENE - 10 øre (!).NOK 30,-
83742NORGES FINNEMISJONSSELSKAP. (!).NOK 21,-
83743NORGES FINNEMISJONSSELSKAP. (!).NOK 15,-
83744FN Fredens venn FN-vennene (*).NOK 14,-
83745CAMPING Mild Mixture (!).NOK 31,-
83746HAUGESUND 1854-1954 (!).NOK 28,-
83747TRYGG TRAFIKK uten drikk 1928-1953 (!).NOK 27,-
83748BEDRE VEGER Bedre Økonomi (!).NOK 22,-
83749AUSTIN (!).NOK 21,-
83750TIL KAMP MOT KREFTEN - rosa. (**).NOK 6,-
83751TIL KAMP MOT KREFTEN - lyseblå. (**).NOK 6,-
83752TIL KAMP MOT KREFTEN - lysegrønn. (!).NOK 6,-
83753TIL KAMP MOT KREFTEN - rosa. (**).NOK 8,-
83754TIL KAMP MOT KREFTEN - rosa. (**).NOK 17,-
83755PENOL Fyllepennblekk Silkefiltrert (!).NOK 420,-
83756BERGEN FESTIVAL 1954 (!).NOK 10,-
83757DU BØR SMØRE N.S.L. på allslags føre! (!).NOK 385,-
83758S-S-R-V Johs Reyn Oslo (!).NOK 81,-
83759STEK BIFF PÅ 50 SEK. - Det første norske original grillapparat (!).NOK 235,-
83760GEIRANGER Norway (**).NOK 25,-
83761FIRMAET B.S.Aure & Søn, Sykkylven 1870-1945 (!).NOK 269,-
83762NORSK ORNITOLOGISK FORENING Fossekallen (*).NOK 5,-
83763S.Y. MIRA Fjord-Reise Bergen-Molde-Bergen - Bergenske Dampskibsselskab (!). Stor rift.NOK 103,-
83764VÆR BEREDT - Speiderbyen Mandal 1948 - ark med 4 merker (!).NOK 585,-
83765PAX Veritas Libertas Justitia (**).NOK 3,-
83766LOTTESAK ER FORSVARSSAK - Norsk Lotteforbund. (**).NOK 18,-
83767FOR HJEM og FEDRELAND - Norsk Lotteforbund. (**).NOK 2,-
83768FOR HJEM og FEDRELAND - Norsk Lotteforbund. (**).NOK 2,-
83769VÆR GOD MOT ALLE DYR - Dyrebeskyttelsen Norge - blå (**).NOK 12,-
83770VÆR GOD MOT ALLE DYR - Dyrebeskyttelsen Norge - rød (**).NOK 10,-
83771BERGEN - en bedre by. Stoffklistrmerke.NOK 20,-
83772KRYSTO - Frisk og leskende. Brynildsens Fabrikker (!).NOK 277,-
83773CITROEN 2 CV - 4 seter - 4 dører - 0.4 liter pr. mil (!).NOK 270,-
83774VÅRT VERK - Verkstedsindustriens stormønstring 1954 (o).NOK 17,-
83775FREDR. HVEDING 75 år 1879-1954 (!).NOK 15,-
83776NORSK HOTELLFORENING - Strynsvandet ved Hjelle - rød 1916 (**)..NOK 27,-
83777NORSK HOTELLFORENING - Nordkap - blå - 1916. (**).NOK 27,-
83778NORSK HOTELLFORENING - Bergen Valkendorfstaarn - fiolett 1916. (**).NOK 27,-
83779NORSK HOTELLFORENING - Christiania Akershus - blå 1916. (**).NOK 27,-
83780NORSK HOTELLFORENING - Stavanger Domkirke - brun 1916. (*).NOK 25,-
83781NORSK HOTELLFORENING - Skjeggedalsfos Hardanger - grønn 1916. (**).NOK 27,-
83782NORSK HOTELLFORENING - Romsdalshorn - rød 1916. (**).NOK 27,-
83783NORSK HOTELLFORENING - Hitterdals Kirke - fiolett 1916. (**).NOK 27,-
83784NORSK HOTELLFORENING - Trondhjem Domkirke - grønn 1916. (**).NOK 27,-
83785NORSK HOTELLFORENING - Mesnafossen - rød 1916. (**).NOK 37,-
83786AUG.H.STENERSEN 25 år 1922-1947 (!).NOK 291,-
83787BYGGUTSTILLINGEN Bygg reis deg 1954 (!).NOK 15,-
83788A/S TØNSBERGS PAPIRINDUSTRI - rød (!).NOK 735,-
83789A/S TØNSBERGS PAPIRINDUSTRI - oker (!).NOK 635,-
83790ETERNIT Takskifer - Stormsikre tak (!).NOK 195,-
83791DU BØR BRUKE Viking Stopp om vinteren (!).NOK 132,-
83792WINA - Varm Mils Kold (!).NOK 155,-
83793A/S FISKELIM Kristiansund N (!).NOK 302,-
83794FREDHØIS Ukeblad Skib o hoi for familien (!).NOK 345,-
83795STØTT Blå Kors (**).NOK 3,-
83796NY SKØITE FRA 11te DISTRIKT (**).NOK 17,-
83797HAMAR ARBEIDERBLAD - Størst i Hedmark (!).NOK 205,-
83798DAGENS TOBAKK - PRemier (!).NOK 291,-
8379960. Wiener Messe 12-19 September 1954 (!).NOK 12,-
83800ED.B.GIERTSEN 1848-1948 - Vi byggervidere på 100 års tradisjon (!).NOK 12,-
83801Norsk flagg og tre (**).NOK 6,-
83802NASJONALHJELPEN. (*).NOK 2,-
83803NORWEX 1955. (**).NOK 3,-
83804DE-NO-FIL Oslo 1951. (**).NOK 5,-
83805DEN NORSKE LEGION - 1940. (**).NOK 10,-
83806DIAKONFORBUNDET. (**).NOK 3,-
83807DIAKONFORBUNDET. (**).NOK 12,-
83808DIAKONISSEHUSET. (!).NOK 10,-
83809AVHOLDSFOLKETS PRESSEFOND. (!).NOK 10,-
83810NORSKE UNGDOMSHERBERGER - 25 øre (**).NOK 11,-
83811NORSKE UNGDOMSHERBERGER - 25 øre (**).NOK 10,-
83812OL 1956 - brun (**).NOK 6,-
83813OL 1956 - rød (o).NOK 6,-
83814OL 1956 - blå (o).NOK 6,-
83815NORSK DELTAGELSE - Squaw Valley Roma 1960 (**).NOK 4,-
83816NORSK DELTAGELSE - Innsbruck Tokio 1964 (**).NOK 6,-
83817NORSK BYGNINGSARBEIDERFORBUND - tre små merker (o).NOK 6,-
83818NJF (**).NOK 3,-
83819BØKER ER DEN BESTE JULEGAVE (**).NOK 4,-
83820NORDISK BYGNINGSDAG 1938 - hvit (**).NOK 20,-
83821NORDISK BYGNINGSDAG 1938 - rød (**).NOK 20,-
83822NORDISK BYGNINGSDAG 1938 - blå (**).NOK 85,-
83823NORDISK BYGNINGSDAG 1938 - grønn (**).NOK 20,-
83824NORDISK BYGNINGSDAG 1938 - gul (**).NOK 17,-
83825GJENREISNINGSFORBUNDET. (!).NOK 8,-
83826UNGDOMSHJELPEN - 5 øre. (!).NOK 12,-
83827OSLO 1624-1924 - engelsk (*).NOK 15,-
83828VÆR GOD MOT ALLE DYR - Bli medlem av en dyrebeskyttelsforening (**).NOK 10,-
83829VÆR GOD MOT ALLE DYR - Bli medlem av en dyrebeskyttelsforening (**).NOK 10,-
83830DYREBESKYTTELSEN NORGE (**).NOK 11,-
83831DYREBESKYTTELSEN I NORGE (**).NOK 10,-