Enrings-stempler på røde merker - VEST-AGDER

Stopped 09/09-09
Obj.DescriptionPrice
83220Bakke (2 R) - NK 53 I.Unsold
83221Christianssand (type 3 - b) - NK 18.NOK 103,-
83222Christianssand (type 4 - b) - NK 18.NOK 103,-
83223Farsun (58A - R) - NK 18.NOK 125,-
83224Fede (e) - NK 25.NOK 102,-
83225Flekkefjord (b) - NK 18.NOK 110,-
83226Heggebostad (2 R) - NK 43.NOK 101,-
83227Hitterø (R) - NK 53 II.NOK 115,-
83228Konnesmo (e) - NK 53 III.Unsold
83229Mandal (e) - NK 25.NOK 102,-
83230Siredalen (e) - NK 25.NOK 147,-
83231Søndre Undal (e) - NK 53 II.NOK 102,-
83232Vigmostad (R) - NK 43.NOK 102,-
83233Øvrebø (R) - NK 36.NOK 401,-
83234Vanse - linjestempel - NK 53 I.NOK 183,-
83235Avsenderstempel: Gulbrand... - NK 25.NOK 106,-
83236Avsenderstempel: N.Rosenk... - NK 43. Taggeanmerkninger venstre side..Unsold