Norske Førstedagsbrev (1939-1966)

Stopped 28/05-09
Obj.DescriptionPrice
79828NK 225/228 - Dronning Maud - Oslo 24.7.39. (500.-).NOK 330,-
79829NK 254 - Hålogaland - Oslo 16.5.41. (50.-).NOK 25,-
79830NK 255/258 - Redningsselskapet - Oslo 9.7.41. (110.-).NOK 51,-
79831NK 259 - Legion - Oslo 1.8.41. (750.-).NOK 455,-
79832NK 260 - Universitetet - Oslo 2.9.41. (500.-).NOK 291,-
79833NK 294, 297 og 299 - 10, 30 og 60 øre Snorre - Oslo 23.9.41. (90.-).NOK 43,-
79834NK 295, 296 og 298 - 15, 20 og 50 øre Snorre - Oslo 23.10.41. (90.-).NOK 47,-
79835NK 300/301 - Quisling - Oslo 1.2.42. (400.-).NOK 140,-
79836NK 302/305 - Nordraak - Oslo 12.6.42. (75.-).Unsold
79837NK 306 - Rikstinget - Oslo 26.9.42. (55.-).Unsold
79838NK 307/308 - Wessel - Oslo 6.10.42. (15.-).NOK 11,-
79839NK 309/310 - Postforening - Oslo 12.10.42. (35.-).NOK 13,-
79840NK 314/317 - Grieg - Oslo 15.6.43. (20.-).NOK 23,-
79841NK 314/317 - Grieg - Bergen 15.6.43. (30.-).NOK 13,-
79842NK 318 - Frontkjemper - Oslo 2.8.43. (55.-).NOK 19,-
79843NK 319/321 - Landshjelp I - Oslo 10.11.43. (180.-).NOK 64,-
79844NK 325 - Gran - Stavanger 30.7.44. (40.-).NOK 15,-
79845NK 326/329 - Landshjelp II - Tvedestrand 1.12.44. (250.-).Unsold
79846NK 330 - Hertugkrone - Abelsø 15.2.45. (650.-).NOK 326,-
79847NK 331/338 - Londonserien - Oslo 5.7.45 (Sør-Norge) på litt stor (20.5 cm bred) konvolutt.. (300.-).NOK 300,-
79848NK 339/341 - Wergeland - Kongsvinger 12.7.1945. (150.-).NOK 52,-
79849NK 342 - Røde Kors - Kirkenes 22.9.45. (150.-).NOK 65,-
79850NK 343/344 - Folkemuseum - Askim 19.12.45 på to pene konvolutter. (200.-).NOK 66,-
79851NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - Askim 4.3.46. (180.-).NOK 61,-
79852NK 349 - Little Norway - Oslo 28.3.46. (180.-).NOK 62,-
79853NK 359/369 - Postjubileum - Askim 15.4.47 på to pene konvolutter. (400.-).Unsold
79854NK 370 - Petter Dass - Moss 1.7.47. (150.-).Unsold
79855NK 371 - Haakon VII 75 år - Larvik 2.8.47. (150.-).NOK 55,-
79856NK 374 - Røde Kors provisorie - Askim 1.12.48. (250.-).NOK 87,-
79857NK 377/379 - Kielland - Kristiansand S 9.5.49. (275.-).Unsold
79858NK 380/382 - UPU - Nesttun 8.10.49 på liten konvolutt sendt til Skottland. (225.-).NOK 126,-
79859NK 383/385 - Oslo 900 år - Akershus Slott 15.5.50. (175.-).Unsold
79860NK 386/387 - Polio - Oslo 15.8.50. (300.-).Unsold
79862NK 404/406 - Garborg - Bergen 25.1.51. (250.-).Unsold
79863NK 407/409 - OL 1952 - Holmenkollbakken 1.10.51. (190.-).NOK 105,-
79864NK 411/412 - Haakon VII 80 år - Hirten 2.8.52. (50.-).NOK 18,-
79865NK 414 - Kreft - Oslo 1.6.53. (130.-).Unsold
79866NK 418 - Kirkejubileum - Oslo 15.7.53. (300.-).Unsold
79867NK 419/421 - Jernbanejubileum - Haugesund 30.4.54. (150.-).NOK 64,-
79868NK 422/424 - Telegrafjubileum - Oslo 10.12.54. (120.-).NOK 60,-
79869NK 425/427 - Frimerkejubileum - Askim 3.1.55. (30.-).Unsold
79870NK 428/430 - Norwex - Oslo-Norwex 4.6.55. (420.-).Unsold
79871NK 433 - 40 øre Haakon - fireblokk stemplet Oslo 26.9.55 på rekommanmdert konvolutt sendt til U.S.A. (3.000.-).NOK 2103,-
79872NK 438 - 90 øre Haakon - Julemerket Oslo 1.11.55. (75.-).NOK 50,-
79873NK 432 og 435 - 35 og 65 øre Haakon - Fornebu 2.1.56. (325.-).NOK 111,-
79874NK 439/400 - Regjeringsjubileum - Askim 25.11.55. (35.-).NOK 30,-
79875NK 441/442 - Martha - Sande i Vestfold 28.3.56. (80.-).Unsold
79876NK 443/444 - Nordens dag - Oslo 30.10.56. (40.-).NOK 18,-
79877NK 445/447 - Nordkapp V - Nordkapp 6.5.57. (170.-).NOK 65,-
79878NK 448/450 - Geofysisk år - Oslo 1.7.57. (60.-).NOK 21,-
79879NK 451/452 - Haakon VII 85 år - Oslo 3.8.57. (60.-).NOK 25,-
79880NK 458 og 465 - 40 og 65 øre Olav - Vinderen 1.4.58. (10.-).NOK 4,-
79881NK 453 - 25 øre Olav - Oslo 6.5.58. (1.000.-).NOK 726,-
79882NK 469/473 - Olav Kronemerker - Bergen 12.1.59. (1.200.-).NOK 730,-
79883NK 474 - Asbjørn Kloster - Oslo 2.2.59. (55.-).NOK 23,-
79884NK 467 - 85 øre Olav - Oslo 16.3.59. (800.-).Unsold
79885NK 475/476 - Norges Vel - Oslo Majorstua 26.5.59. (65.-).NOK 34,-
79886NK 477/478 - Landbrukshøyskole - Oslo 1.10.59. (65.-).NOK 45,-
79887NK 479/480 - Blomster - Oslo 12.1.60. (95.-).NOK 34,-
79888NK 481/482 - Videnskabsselskabet - Oslo 26.2.60. (50.-).NOK 36,-
79889NK 483/484 - Flyktninghjelp - Oslo 7.4.60. (140.-).NOK 52,-
79890NK 485/489 - Skip - Trondheim 27.8.60. (120.-).NOK 52,-
79891NK 490 - Europa 1960 - Oslo 19.9.60. (20.-).Unsold
79892NK 491 - SAS - Oslo 24.2.61. (14.-).NOK 14,-
79893NK 492/495 - Idrett - Oslo 15.3.61. (37.-).NOK 27,-
79894NK 496/497 - Håkonshallen - Bergen 25.5.61. (33.-).NOK 15,-
79895NK 497/498 - Universitetet - Oslo 2.9.1961. (33.-).NOK 20,-
79896NK 500/501 - Nansen - Oslo 10.10.61. (27.-).NOK 19,-
79897NK 502/503 - Sydpoljubileum - Oslo 10.11.61. (27.-).NOK 16,-
79898NK 504/505 - Nobel - Oslo 9.12.61. (22.-).NOK 11,-
79899NK 506/507 - Bjerknes - Oslo 14.3.62. (22.-).NOK 14,-
79900NK 508 - Flyjubileum - Oslo 1.6.62. (27.-).NOK 14,-
79901NK 509/510 - Skogadministrasjon - Oslo 15.6.62. (22.-).NOK 11,-
79902NK 511/512 - Europa 1962 - Oslo 17.9.62. (22.-).NOK 16,-
79903NK 513/516 og 522 - Øremerker ståltrykk - Oslo 5.12.62. (27.-).NOK 11,-
79904NK 530/531 - Collett - Oslo 23.1.63. (16.-).NOK 10,-
79905NK 532/535. F.A.O. - Oslo 21.3.63. (28.-).NOK 11,-
79906NK 517, 521 og 529 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 22.4.63. (20.-).NOK 8,-
79907NK 536/537 - Nord-Norge - Oslo 20.5.63. (35.-).NOK 14,-
79908NK 520 og 524 - 35 og 60 øre ståltrykk - Oslo 14.6.63. (15.-).NOK 6,-
79909NK 538/529 - Aasen - Oslo 5.8.63. (16.-).NOK 10,-
79910NK 540/541 - Europa 1963 - Oslo 14.9.63. (22.-).NOK 22,-
79911NK 542/544 - Tekstil - Oslo 24.9.63. (21.-).NOK 9,-
79912NK 518, 523 og 526/528 - Bruksmerker ståltrykk - Oslo 5.11.63. (55.-).NOK 31,-
79913NK 545/548 - Munch - Oslo 12.12.63. (25.-).NOK 13,-
79914NK 549/550 - Arbeidersamfund - Oslo 17.2.64. (10.-).NOK 4,-
79915NK 551/552 - Guldberg og Waage - Oslo 11.3.64. (22.-).Unsold
79916NK 553/554 - Grunnlovsjubileum - Oslo 11.5.64. (19.-).NOK 8,-
79917NK 555/556 - Sjømannsmisjon - Oslo 17.8.64. (23.-).NOK 17,-
79918NK 557 - Europa 1964 - Oslo 14.9.64. (30.-).NOK 19,-
79919NK 558/559 - Folkehøyskole - Oslo 31.10.64. (25.-).NOK 10,-
79920NK 519 og 525 - 30 og 60 øre Ståltrykk - Oslo 9.11.64. (500.-).NOK 385,-
79921NK 560/561 - U.I.T. - Oslo 1.4.65. (17.-).NOK 8,-
79922NK 562/563 - Frigjøringen - Oslo 8.5.65. (13.-).NOK 16,-
79923NK 564/565 - Røde Kors - Oslo 4.6.65. (35.-).NOK 13,-
79924NK 566/567 - Europa 1965 - Oslo 25.9.65. (17.-).NOK 15,-
79925NK 568/569 - Harmonien - Bergen 25.20.65. (17.-).NOK 9,-
79926NK 570 - Rondane - Oslo 29.11.65. (13.-).NOK 12,-
79927NK 571/574 - VM på ski - Oslo 8.2.66. (45.-).NOK 17,-