Enrings-stempler på røde merker - AKERSHUS.

Stopped 26/05-09
Obj.DescriptionPrice
79725Blakjer (b) - NK 53 VI.Unsold
79726Bureau Reexpediant de Christiania - NK 18NOK 101,-
79727Chra 6E Byp (c) - NK 37 II).Unsold
79728Christiania (a) (48 A) - NK 18.NOK 101,-
79729Christiania (a) (68) - NK 25.Unsold
79730Christiania - NK 53.Unsold
79731Christiania Bypost (R) (omvendt) - NK 18.Unsold
79732Christiania Omk: - NK 18.NOK 250,-
79733Dal Jernbst (b) - NK 18.NOK 102,-
79734Drøbak (3 R) (64) - NK 25.NOK 103,-
79735Eidsvold (d) - NK 25.Unsold
79736Enebak (c) - NK 53 III.Unsold
79737Fetsund (b) - NK 53 III.Unsold
79738Frogner Jernb:st (b) - NK 25.Unsold
79739Grorud (c) - NK 53 III.Unsold
79740Haga - b) - NK 43.Unsold
79741Hurdal (c) - NK 25.Unsold
79742Hvidsteen (c) - NK 18.NOK 126,-
79743Langset (2 R) (omvendt) - NK 25.NOK 101,-
79744Lille-Strøm (b) - NK 53 III.Unsold
79745Lysaker (b) - NK 53 V.Unsold
79746Nannestad (2 R) (omvendt) - NK 53 I.Unsold
79747Nitedal (R) - vannrett par NK 53 I.NOK 143,-
79748Næs i Romer (R) - NK 18.NOK 125,-
79749Næsodden (3 R) - NK 53 III.NOK 103,-
79750Sandvigen (b) - NK 53 III.Unsold
79751Skedsmo (3 R) - NK 43.Unsold
79752Ski (b) - NK 43.Unsold
79753Soon (b) - NK 53 VI.Unsold
79754Strømmen Jernbst: (b) - NK 53 III.NOK 277,-
79755Sæterstøen (c) - NK 25.NOK 113,-
79756Trøgstad Jernbst: (a) - NK 43.Unsold
79757Ullensager (b) - NK 43.Unsold
79758Vestby (d) - NK 25.Unsold