KURIOSA - et nytt utvalg fra vår store skuff med det rare i.

Stopped 06/05-09
Obj.DescriptionPrice
79274VINETIKETTER - 16 forskjellige gamle vin-etiketter. Bildet viser et utvalg.NOK 85,-
79275APOTEK-KONVOLUTTER - 7 forskjellige danske. De fleste er reproduksjoner.NOK 13,-
79276KOFFERT-LAPP - DNL Norwegian Air Lines - ubrukt med lim.NOK 20,-
79277ØL-ETIKETTER - Hacker-Pschorr - 9 forskjellige. Ubrukte.NOK 11,-
79278BAGASJETAG - BEA nr 93-37-30 - flight no 51 til Berlin Tempelhof.Unsold
79279MEDLEMSKORT - Norsk Folkehjelp 1949-1950.NOK 20,-
79280NSB - Maanedsbillett Maj 1902.NOK 61,-
79281NSB - Maanedsbillett Apr 1917.NOK 14,-
79282NSB - Maanedsbillett Maj 1919.NOK 23,-
79283NSB - 2 billetter - den ene Mjølfjell-Voss.Unsold
79284NORSK UNGSDOMSLAG - Stemne-Songar - 30 siders hefte fra 1910. 14 x 10.5 cm.NOK 22,-
79285DEN INDRE SJØMANNSMISJON - to billetter.Unsold
79286VESTLANDSKE SALSLAG - Reklame for Kafe Bergenhus. 15 x 11 cm.NOK 22,-
79287NORSK ARBEIDSMANDS FORBUND - Medlemsbok 1945-1946. Mange merker.NOK 101,-
79288VEKSEL - 809 kroner til Jens R. Jensen (Møbelfabrikk) - 1947.NOK 22,-
79289BERGENS SKILLINGSBANK - 2 øres Sparebok - kun 3 merker.NOK 1300,-
79290KRINGKASTINGSKORT - 1936.NOK 86,-
79291APPARATKORT for Radio.NOK 42,-
79292BRUK NORSKE VARER - reklame for ASKO trykt på baksiden av tysk infla-seddel.NOK 226,-
79293NORSK ØL - tall og fakta 1989 og 1990. To 16-siders hefter.NOK 31,-
79294POSTSPAREBANKEN - Innskuddsbok med 8 merker fra 1960.NOK 101,-
79295POSTEN - knapp fra postmannsuniform.NOK 6,-
79296TYSKLAND - Der Fuhrer und Mussolini - lite 24-siders hefte med en mengde bilder og propagandatekst. 3.5 x 5 cm.NOK 67,-
79297TYSKLAND - Der Fuhrer und die Wehmacht - lite 24-siders hefte med en mengde bilder og propagandatekst. 3.5 x 5 cm.NOK 21,-
79298BAYERN - nål. 3 x 4.5 cm.Unsold
79299FEST-TELEGRAM - 4 forskjellige. (Lx 1, 9, 17 og 21).Unsold
79300TELEGRAM - sendt til Bjarne Mund Gopen i Nortraship i 1945. Sensurert.NOK 21,-
79301BERGEN KINEMATOGRAFER - 17. mai 1946 - Filkabaret Fest og Farger. Konferansier: Lothar Lindtner.NOK 6,-
79302TIEDEMANDS TOBAK - reklametrekkpapir.NOK 7,-
79303LAGSBLADET - mai 1924.Unsold
79304JULESANGER - Jeg synger Julekvad - 16 sider. Dreyer.NOK 27,-
7930517. Mai 1945 - sanger for dagen - 4-siders folder. Sambandets Trykkeri, Bergen.NOK 12,-
79306DEN ALLIERTE OVERKOMMANDO - Kapitulaskonskunngjøring - norsk med tysk på baksiden.NOK 124,-
79307DEN ALLIERTE OVERKOMMANDO - Kapitulaskonskunngjøring - tysk, norsk, engelsk, russisk m.m.NOK 146,-
79308BERGENS ELEKTRISITETSVERK - Tariffer og priser - oktober 1967.Unsold
79309LOV - angaaende Forhøielse af Postskyds-Lønnen - juli 1827.NOK 41,-
79310LOV - angaaende udvidede Bestemmelser for Portofrihed i offentlige Anliggender - september 1830.NOK 30,-
79311PLACAT for Danmark og Norge hvorved forordringen af 15da Junii 1812 udvides til at... - november 1812.NOK 61,-
79312INNBYDELSE til The på Det Kgl Slott 29. juli 1936.Unsold
79313FORTEGNELSE over de med Posten fra Chra-Chrssand 28.10.1869 til Frederiksværn følgende breve og Pakker med Penge eller andet af Verdi.NOK 215,-
79314FORTEGNELSE over de med Posten fra Fredriksværn 6.12.1869 til Laurvig følgende breve og Pakker med Penge eller andet af Verdi.NOK 205,-
79315FORSIKRINGSPOLISE - Forsikringsatieselskapet Samvirke - 1930.NOK 32,-
79316NORTRASHIP - angående frie køyklær m.m. - april 1945.NOK 6,-
79317NORWEGIAN VICE CONSULATE, South Shields - bevitnelse i forbindelse med torpedering - oktober 1917.NOK 105,-
79318NORSK KONSULAT GØTEBORG - bekreftelse på bidrag til Kong Håkons Fons stort kr. 10.- i 1942.Unsold
79319KONGELIG NAADIGT RESKRIPT - angaaende Ringing med Kliooerne i Rigets Kirker... - juli 1859.Unsold
79320KONGELIG KUNDGJØRELSE - angaaende Afholdelse af Gudstjenese og Sørgetale ... - juli 1859.NOK 52,-
79321KONGELIG KUNDGJØRELSE - angaaende Afholdelse af Gudstjenese og Sørgetale ... - september 1872.NOK 52,-
79322KUNDGJØRELSE - om Kong Carls Thronbestigelse - juli 1859.NOK 20,-
79323ROSENDAL - reklamefolder trykt i 1949.NOK 27,-
79324CONVENTION imellem Hans Majestæt Kongen af Sverige og Norge paa den ene... - 12 sider - 1861.NOK 22,-
79325CONVENTION imellem Hans Majestæt Kongen af Sverige og Norge paa den ene... - 16 sider - 1868.NOK 22,-
79326BØN i anledning af Hendes Majesæt Enkedronning Josephine Maximiliane Eugenies dødelige Afgang - 1876. Rundskrivelse medfølger.NOK 8,-
79327FOLK FORLANGER FRISCO - hefte med 16 humoristiske tegninger. 8 x 12.5 cm.NOK 226,-
79328PRISKURANT - Rogge & Co, Bergen - august 1895.NOK 8,-
79329OLJERAFFINERIET ATLANTIC A/S - brev ad. manglende betaling - 1914.Unsold
79330VEKSEL - 308.40 til Oljeraffineriet Atlantic - 1914.Unsold
79331BOKHANDELEN og PUBLIKUM - 12 siders hefte med blant annet oppgjørsnøkkel for bokutgivelser - 1951.Unsold
79332MENY - R.P.D. Adolph Woermann - 14. Dezember 1911. Dinner. 15.5 x 24.5 cm.NOK 12,-
79333MENY - R.P.D. Adolph Woermann - 0. Dezember 1911. 11.5 x 19 cm.NOK 16,-
79334MENY - R.P.D. General - Pfingstmontag. Dinner. Musikkprogram på baksiden. 15.5 x 24.5 cm.NOK 16,-
79335MENY - R.P.D. General - 3. juni 1912. Breakfast. 11.5 x 19 cm.NOK 12,-
79336MENY - R.P.D. General - 6. juni 1912. II Frustuck. 11.5 x 19 cm.NOK 11,-
79337MENY - R.P.D. General - 3. juni 1912. Abendtafel. Musikkprogram på baksiden. 11.5 x 19 cm.NOK 26,-
79338NORGES KJØTT og FLESKESENRAL - Tilbud på kjøtthermetikk - ikke datert.Unsold
79339VESTLANDSKE SALSLAG - Vyrde Lagsmenn! - 3 forskjellige sirkulærer fra 1953 til 1960. Bildet viser 2 av dem.Unsold
79340RETT HANDSAMING AV ULLA - trykt i Drøbak.Unsold
79341HANDSAM ULLA RETT under klyppinga og pakkinga.Unsold
79342PRIS-KURANT - K.O. Didriksen, Kristiania - postgått til Røros i 1911.NOK 42,-
79343NORSKE LIV - informasjonsfolder. 10 x 18 cm.Unsold
79344PRISFØRESEGNER for Motorbåtkyss - 1950. Se bilder for detaljer.NOK 121,-
79345TILBAKEMELDING av SMÅGRISKASSER og SALGSVILKÅR for LIVDYR - rundt 1965.Unsold
79346NOREGS MÅLLAG - Aksjon mot Reaksjonen - undertegnet Hartvig Kiran i 1957. To andre skrifter medfølger.Unsold
79347ELEKTRISK INDUSTRI & HANDELSCO - Radioavdelingen - Prisoversikt med illustrasjoner - april 1926.NOK 101,-
79348WALKENDORFS TAARN - tegning utført med svipenn på kryssfinerplate. Datert 1941.Unsold
79349VESTLANDSKE SALSAG - God Merking - 8-siders informasjonsfolder. 15 x 11 cm.Unsold
79350KVIKK i TOPPEN - Klistremerke fra Tou Bryggerier.NOK 7,-
79351MED LUFTPOST - to forskjellige ark a 20 merker.NOK 6,-
79352FYRSKIKKESKE-ETIKETTER - 20 forskjellige.NOK 22,-
79353FYRSKIKKESKE-ETIKETTER - 18 forskjellige.NOK 22,-
79354FYRSKIKKESKE-ETIKETTER - 18 forskjellige.NOK 22,-
79355FYRSKIKKESKE-ETIKETTER - 15 forskjellige.NOK 23,-
79356FRIHETSDAGER - 7. mai - 7. juni i Bergen 1945. 30 siders hefte med en mengde bilder fra perioden. (Fritz Strønstad og Ralf Jonassen).NOK 102,-
79357THE 88 mm FLAK - militaærhistorisk hefte - 1991. 48 sider.NOK 81,-