Norske Førstedagsbrev (1939-1977)

Stopped 21/04-09
Obj.DescriptionPrice
78814NK 225/228 - Dronning Maud - Oslo 24.7.39. (500.-).NOK 260,-
78815NK 254 - Hålogaland - Oslo 16.5.41. (50.-).NOK 26,-
78816NK 255/258 - Redningsselskapet - Oslo 9.7.41. (110.-).NOK 50,-
78817NK 259 - Legion - Oslo 1.8.41. (750.-).Unsold
78818NK 260 - Universitetet - Oslo 2.9.41. (500.-).NOK 251,-
78819NK 294, 297 og 299 - 10, 30 og 60 øre Snorre - Oslo 23.9.41. (90.-).NOK 32,-
78820NK 294 - 10 øre Snorre - Oslo 23.9.41 på brevkort. Har vært opplimt.NOK 11,-
78821NK 295, 296 og 298 - 15, 20 og 50 øre Snorre - Oslo 23.10.41. (90.-).NOK 36,-
78822NK 295 - 15 øre Snorre - Oslo 23.10.41 på brevkort. Har vært opplimt.NOK 11,-
78823NK 300/301 - Quisling - Oslo 1.2.42. (400.-).NOK 136,-
78824NK 302/305 - Nordraak - Oslo 12.6.42 på sensurert konvolutt sendt til Finland. (75.-).NOK 55,-
78825NK 306 - Rikstinget - Trondheim-Rosenborg 26.9.42. (55.-).NOK 52,-
78826NK 307/308 - Wessel - Oslo 6.10.42 på sensurert konvolutt sendt til Finland. (15.-).NOK 21,-
78827NK 309/310 - Postforening - Oslo 12.10.42. (35.-).NOK 26,-
78828NK 314/317 - Grieg - Oslo 15.6.43 på sensurert brevkort sendt til Finland. (20.-).NOK 25,-
78829NK 314/317 - Grieg - Bergen 15.6.43. (30.-).NOK 11,-
78830NK 318 - Frontkjemper - Oslo 2.8.43. (55.-).Unsold
78831NK 319/321 - Landshjelp I - Oslo 10.11.43. (180.-).Unsold
78832NK 322/324 - Krigsforlis - Oslo 20.V.44 på sensurert brevkort sendt til Finland. (250.-).NOK 86,-
78833NK 325 - Gran - Oslo 30.7.44 på sensurert brevkort sendt til Sverige. (40.-).NOK 50,-
78834NK 326/329 - Landshjelp II - Oslo 1.12.44. (250.-).NOK 230,-
78835NK 342 - Røde Kors - Sarpsborg 22.9.45. (150.-).NOK 121,-
78836NK 343/344 - Folkemuseum - Kristiansand S 19.12.45. (200.-).Unsold
78837NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - Hønefoss 4.3.46. (180.-).NOK 150,-
78838NK 349 - Little Norway - Høvik 28.3.46 på spesialbrevkort. (180.-).NOK 240,-
78839NK 350/353 - Haakon Kronemerker - Oslo 7.VI.46. En uvanlig pen konvolutt. (1.200.-).NOK 730,-
78840NK 359/369 - Postjubileum - Oslo Bko. 15.4.47 på stor spesialkonvolutt. (400.-).Unsold
78841NK 370 - Petter Dass - Sarpsborg 1.7.47. (150.-).NOK 100,-
78842NK 371 - Haakon VII 75 år - Oslo 2.8.47. (150.-).NOK 51,-
78843NK 374 - Røde Kors provisorie - Oslo 1.12.48. (250.-).Unsold
78844NK 375 - 25 på 20 øre Løve - Oslo 15.3.49. (1.000.-).Unsold
78845NK 377/379 - Kielland - Bergen 9.5.49. (275.-).NOK 102,-
78846NK 380/382 - UPU - Oslo Solli 8.10.49. (225.-).Unsold
78847NK 383/385 - Oslo 900 år - Akershus Slott 15.5.50 på postkort med motiv av Akershus. (175.-).NOK 95,-
78848NK 386/387 - Polio - Trondheim Rosenborg 15.8.50. (300.-).Unsold
78849NK 404/406 - Garborg - Bergen 25.1.51. (250.-).NOK 111,-
78850NK 407/409 - OL 1952 - Holmenkollbakken 1.10.51. (190.-).NOK 70,-
78851NK 411/412 - Haakon VII 80 år - Tønsberg 2.8.52. (50.-).NOK 27,-
78852NK 414 - Kreft - Oslo 1.6.53. (130.-).Unsold
78853NK 415/417 - Nordkapp IV - Oslo 15.6.53. (450.-).NOK 151,-
78854NK 419/421 - Jernbanejubileum - Oslo 30.4.54. (150.-).NOK 51,-
78855NK 422/424 - Telegrafjubileum - Refstad 10.12.54. (120.-).Unsold
78856NK 425/427 - Frimerkejubileum - Stavanger 3.1.55. (30.-).NOK 30,-
78857NK 428/430 - Norwex - Oslo-Norwex 4.6.55. (420.-).NOK 160,-
78858NK 438 - 90 øre Haakon - Julemerket Oslo 1.11.55. (75.-).NOK 26,-
78859NK 432 og 435 - 35 og 65 øre Haakon - Fornebu 2.1.56. (325.-).NOK 112,-
78860NK 439/400 - Regjeringsjubileum - Oslo 25.11.55. (35.-).NOK 21,-
78861NK 441/442 - Martha - Oslo 28.3.56. (80.-).NOK 42,-
78862NK 443/444 - Nordens dag - Stavanger Lufthavn 30.10.56. (40.-).NOK 36,-
78863NK 445/447 - Nordkapp V - Nordkapp 6.5.57. (170.-).Unsold
78864NK 434 og 437 - 50 og 75 øre Haakon - Oslo 1.7.57 på prima konvolutt. (2.700.-).NOK 2455,-
78865NK 448/450 - Geofysisk år - Oslo 1.7.57. (60.-).NOK 26,-
78866NK 451/452 - Haakon VII 85 år - Oslo Frim.I 3.8.57. (60.-).NOK 33,-
78867NK 458 og 465 - 40 og 65 øre Olav - Oslo 1.4.58. (10.-).NOK 14,-
78868NK 474 - Asbjørn Kloster - Oslo Frim.III Haugesund 2.2.59. (55.-).NOK 37,-
78869NK 475/476 - Norges Vel - Oslo 26.5.59. (65.-).NOK 37,-
78870NK 455 og 463 - 30 og 55 øre Olav - Nordstrand 1.9.59. (950.-).NOK 578,-
78871NK 477/478 - Landbrukshøyskole - Bergen 1.10.59. (65.-).NOK 24,-
78872NK 479/480 - Blomster - Oslo 12.1.60. (95.-).NOK 52,-
78873NK 466 - 80 øre Olav - Oslo 25.1.60 på rekommandert bruksbrev. (950.-).Unsold
78874NK 481/482 - Videnskabsselskabet - Oslo 26.2.60. (50.-).NOK 38,-
78875NK 483/484 - Flyktninghjelp - Oslo 7.4.60. (140.-).NOK 52,-
78876NK 485/489 - Skip - Oslo Homansby 27.8.60. (120.-).NOK 67,-
78877NK 456 - 35 øre Olav - Oslo 27.10.60. (800.-).Unsold
78878NK 459 og 464 - 40 og 60 øre Olav - Oslo 12.11.62. (1.000.-).Unsold
78879NK 743/744 - Skisporten - Oslo 15.1.75. (13.-).NOK 12,-
78880NK 745 - 125 øre Ståltrykk - Oslo 18.2.75. (7.-).NOK 8,-
78881NK 746/747 - Kvinneåret - Oslo 7.2.75. (12.-).NOK 12,-
78882NK 748/750 - Arkitekturvernår - Oslo 17.4.75. (15.-).Unsold
78883NK 751/752 - Mynt og meter - Oslo 20.5.75. (10.-).NOK 12,-
78884NK 753/754 - Speidersaken - Oslo 19.6.75. (14.-).NOK 12,-
78885NK 755/756 - Utvandring - Oslo 4.7.75. (12.-).NOK 6,-
78886NK 757/759 - Svalbard - Oslo 14.8.75. (22.-).NOK 8,-
78887NK 760/761 - NRK 50 år - Oslo 9.10.75. (10.-).NOK 10,-
78888NK 762/765 - Ål Stavkirke - Oslo 14.11.75. (15.-).NOK 10,-
78889NK 766 - 7.50 kr Hylestad Stavkirke - Oslo 20.1.76. (15.-).Unsold
78890NK 767/769 - Folkedans - Oslo 25.2.76. (11.-).NOK 10,-
78891NK 770/771 - Kunstindustrimuseet - Oslo 25.3.76. (12.-).NOK 10,-
78892NK 772/773 - Europa 1976 - Oslo 3.5.76. (13.-).NOK 5,-
78893NK 774/775 - Norsk natur I - Oslo 20.5.76. (30.-).NOK 11,-
78894NK 776/777 - Statistisk sentralbyrå - Oslo 1.7.76. (10.-).NOK 10,-
78895NK 778/779 - Olav Duun - Oslo 10.9.76. (10.-).NOK 10,-
78896NK 780/781 - Malerkunst II - Oslo 8.10.76. (12.-).NOK 10,-
78897NK 782/784 - Baldisholteppet - Oslo 5.11.76. (10.-).Unsold
78898NK 785/786 - Nordisk Råd - Oslo 2.2.77. (11.-).NOK 5,-
78899NK 787/789 - Byggverk - Oslo 24.2.77. (12.-).NOK 13,-
78900NK 790/791 - Europa 1977 - Oslo 2.5.77. (32.-).Unsold
78901NK 792/794 - Norske trær - Oslo 1.6.77. (14.-).NOK 11,-
78902NK 795/798 - Kystskipsfart - Oslo 22.6.77. (26.-).NOK 22,-
78903NK 799/800 - Fiskerinæringen - Oslo 22.9.77. (10.-).NOK 12,-
78904NK 801/802 - Malerkunst III - Oslo 7.10.77. (12.-).NOK 5,-
78905NK 803/805 - Aslak Bolts bibel - Oslo 10.11.77. (10.-).NOK 16,-