Julemerker og Merkater på brev og kort.

Stopped 09/04-09
Obj.DescriptionPrice
78416Advent 1971 på postkort.NOK 11,-
78417Advent 1972 på postkort.NOK 11,-
78418Advent 1974 på postkort.NOK 14,-
78419Advent 1977 på postkort.NOK 17,-
78420Den Norske Sjømannsmisjon Julen 1928 på postkort.NOK 76,-
78421Den Norske Sjømannsmisjon Julen 1930 på postkort.NOK 117,-
78422Den Norske Sjømannsmisjon Julen 1989 på postkort.NOK 27,-
78423Den Norske Sjømannsmisjons Julemerke 1938 på postkort.NOK 23,-
78424Den Norske Sjømannsmisjons Julemerke 1942 på postkort.NOK 44,-
78425Den Norske Sjømannsmisjons Julemerke 1950 på postkort.NOK 22,-
78426Den Norske Sjømannsmisjons Julemerke 1970 på postkort.NOK 11,-
78427Den Skandinaviske Sjømannsmisjon 1956 på postkort.NOK 11,-
78428Diakonforbundet 1959 på postkort.NOK 11,-
78429Diakonissehuset 1950 på postkort.NOK 44,-
78430Kreftforeningen 1958 på postkort.NOK 11,-
78431Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke 1972 på postkort.NOK 11,-
78432Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke 1975 på postkort.NOK 11,-
78433MOROKULIEN 1959 på brev.NOK 18,-
78434Nasjonalhjelpen 1941 på brev.NOK 65,-
78435NORGE 1814-1914 Jeg vil værge mit Land 1914 på brev.NOK 236,-
78436Norges Finnemisjonsselskap 1940 på postkort.NOK 36,-
78437Norsk Folkehjelp 1949 på postkort.NOK 11,-
78438Norsk Folkehjelp 1957 på postkort.NOK 11,-
78439Norsk Folkehjelp 1959 på postkort.NOK 11,-
78440Norsk Folkehjelp 1961 på postkort.NOK 11,-
78441Norsk Folkehjelp 1962 på postkort.NOK 11,-
78442Norsk Folkehjelp for Finland 1940 på brevforside.NOK 17,-
78443Norske Sjømænds Understøttelsenfond 1918 på postkort.NOK 18,-
78444Røde Kors julemerke 1916 på postkort.NOK 123,-
78445Røde Kors julemerke 1917 på postkort.NOK 47,-
78446Røde Kors julemerke 1918 på postkort.NOK 17,-
78447Røde Kors julemerke 1919 på postkort.NOK 14,-
78448Røde Kors julemerke 1920 på postkort.NOK 48,-
78449Røde Kors julemerke 1928 på postkort.NOK 11,-
78450Røde Kors julemerke 1931 på postkort.NOK 105,-
78451Røde Kors julemerke 1932 på brev.NOK 32,-
78452Røde Kors julemerke 1933 på brev.NOK 42,-
78453Røde Kors julemerke 1936 på postkort.NOK 20,-
78454Røde Kors julemerke 1938 på postkort.NOK 61,-
78455Røde Kors julemerke 1942 på postkort.NOK 49,-
78456Røde Kors julemerke 1943 på postkort.NOK 95,-
78457Røde Kors julemerke 1944 på brev.NOK 32,-
78458Røde Kors julemerke 1945 på postkort.NOK 22,-
78459Røde Kors julemerke 1946 på postkort.NOK 47,-
78460Røde Kors julemerke 1947 på brev.NOK 48,-
78461Røde Kors julemerke 1948 på brevkort.NOK 32,-
78462Røde Kors julemerke 1949 på brevkort.NOK 52,-
78463Røde Kors julemerke 1950 på postkort.NOK 22,-
78464Røde Kors julemerke 1951 på postkort.NOK 52,-
78465Røde Kors julemerke 1952 på brevforside.NOK 60,-
78466Røde Kors julemerke 1953 på postkort.NOK 17,-
78467Røde Kors julemerke 1954 på postkort.NOK 11,-
78468Røde Kors julemerke 1955 på postkort.NOK 11,-
78469Røde Kors julemerke 1957 (I) på postkort.NOK 17,-
78470Røde Kors julemerke 1957 (II) på postkort.NOK 18,-
78471Røde Kors julemerke 1957 (III) på postkort.NOK 20,-
78472Røde Kors julemerke 1959 på postkort.NOK 11,-
78473Røde Kors julemerke 1960 på postkort.NOK 20,-
78474Røde Kors julemerke 1962 på postkort.NOK 19,-
78475Røde Kors julemerke 1963 (I) på brev.NOK 17,-
78476Røde Kors julemerke 1963 (II) på brevforside.NOK 17,-
78477Røde Kors julemerke 1964 (I) på postkort.NOK 17,-
78478Røde Kors julemerke 1964 (II) på postkort.NOK 60,-
78479Røde Kors julemerke 1965 på brev.NOK 27,-
78480Røde Kors julemerke 1967 på postkort.NOK 11,-
78481Røde Kors julemerke 1968 på brev.NOK 17,-
78482Røde Kors julemerke 1973 på postkort.NOK 11,-
78483Selvhjelpsforeningen 1944 på brev.NOK 25,-
78484Støtt Dyrebeskyttelsen Norge 1964 på postkort.NOK 17,-
78485Sømannsmisjonen 1977 på postkort.NOK 11,-
78486Til Inntekt for LM-SF Menighetssøsterhjem 1938 på postkort.NOK 165,-
78487Til kamp mot Kreften 1944 på brev.NOK 12,-
78488Ungdomshjelpen 1933 på postkort.NOK 205,-
78489Våre Sjømannshjem i Fremmede Havne 1951 på brev.NOK 44,-