ISLAND - Årssett 1975-2005

Stopped 12/03-09
Obj.DescriptionPrice
77707Island - 1974. (Facit: 200.-).NOK 61,-
77708Island - 1975. (Facit: 130.-).NOK 45,-
77709Island - 1976. (Facit: 120.-).NOK 40,-
77710Island - 1977. (Facit: 130.-).Unsold
77711Island - 1978. (Facit: 130.-).Unsold
77712Island - 1979. (Facit: 130.-).Unsold
77713Island - 1980. (Facit: 150.-).Unsold
77714Island - 1981. (Facit: 150.-).Unsold
77715Island - 1982. (Facit: 170.-).Unsold
77716Island - 1983. (Facit: 380.-).NOK 121,-
77717Island - 1984. (Facit: 240.-).NOK 75,-
77718Island - 1985. (Facit: 185.-).NOK 81,-
77719Island - 1986. (Facit: 300.-).Unsold
77720Island - 1987. (Facit: 225.-).Unsold
77721Island - 1988. (Facit: 175.-).Unsold
77722Island - 1989. (Facit: 400.-).NOK 131,-
77723Island - 1991. (Facit: 400.-).Unsold
77724Island - 1992. (Facit: 400.-).Unsold
77725Island - 1993. (Facit: 250.-).Unsold
77726Island - 1995. (Facit: 375.-).NOK 140,-
77727Island - 1996. (Facit: 350.-).Unsold
77728Island - 1998. (Facit: 400.-).Unsold
77729Island - 1999. (Facit: 550.-).NOK 150,-
77730Island - 2001. (Facit: 520.-).Unsold
77731Island - 2002. (Facit: 550.-).NOK 161,-
77732Island - 2003. (Facit: 560.-).NOK 250,-
77733Island - 2004. (Facit: 600.-).NOK 261,-
77734Island - 2005. (Facit: 600.-).NOK 181,-