Norske Førstedagsbrev (1939-1973)

Stopped 10/03-09
Obj.DescriptionPrice
77565NK 225/228 - Dronning Maud - Oslo 24.7.39. (500.-).NOK 300,-
77566NK 254 - Hålogaland - Oslo 16.5.41. (50.-).NOK 25,-
77567NK 255/258 - Redningsselskapet - Oslo 9.7.41. (110.-).NOK 78,-
77568NK 259 - Legion - Oslo 1.8.41. (750.-).NOK 410,-
77569NK 260 - Universitetet - Oslo 2.9.41. (500.-).NOK 300,-
77570NK 294, 297 og 299 - 10, 30 og 60 øre Snorre - Oslo 23.9.41. (90.-).NOK 63,-
77571NK 295, 296 og 298 - 15, 20 og 50 øre Snorre - Oslo 23.10.41. (90.-).NOK 32,-
77572NK 300/301 - Quisling - Oslo 1.2.42 på to uadresserte konvolutter. (400.-).NOK 161,-
77573NK 302/305 - Nordraak - Oslo 12.6.42. (75.-).NOK 26,-
77574NK 306 - Rikstinget - Trondheim Rosenborg 26.9.42. (55.-).NOK 61,-
77575NK 307/308 - Wessel - Oslo 6.10.42. (15.-).NOK 12,-
77576NK 309/310 - Postforening - Oslo 12.10.42. (35.-).NOK 13,-
77577NK 313/316 - Nordkapp III - Oslo 1.4.43. (150.-).NOK 106,-
77578NK 314/317 - Grieg - Oslo 15.6.43. (20.-).NOK 9,-
77579NK 314/317 - Grieg - Bergen 15.6.43. (30.-).NOK 18,-
77580NK 318 - Frontkjemper - Oslo 2.8.43. (55.-).Unsold
77581NK 319/321 - Landshjelp I - Oslo 10.11.43. (180.-).Unsold
77582NK 322/324 - Krigsforlis - Bergen 20.V.44. (250.-).NOK 110,-
77583NK 325 - Gran - Bergen 30.7.44. (40.-).Unsold
77584NK 326/329 - Landshjelp II - Bergen Kronstad 1.12.44. (250.-).NOK 206,-
77585NK 330 - Hertugkrone - Ablesø 15.2.45. (650.-).Unsold
77586NK 331/338 - Londonserien - Oslo 10.7.45 (Sør-Norge) på to rekommanderte konvolutter. (300.-).NOK 251,-
77587NK 342 - Røde Kors - Bergen S. 22.9.45. (150.-).NOK 71,-
77588NK 343/344 - Folkemuseum - Oslo 19.12.45. (200.-).Unsold
77589NK 345/348 - Nasjonalhjelpen - Disenå 4.3.46. (180.-).NOK 161,-
77590NK 349 - Little Norway - Bergen 28.3.46. (180.-).NOK 116,-
77591NK 354/356 - 25 og 40 øre Løve - Oslo 1.10.46. (2000.-).NOK 1202,-
77592NK 359/693 - Postjubileum - Lillehammer 15.4.47 på stor spesialkonvolutt. (400.-).NOK 210,-
77593NK 370 - Petter Dass - Moss 1.7.47. (150.-).Unsold
77594NK 371 - Haakon VII 75 år - Larvik 2.8.47. (150.-).Unsold
77595NK 374 - Røde Kors provisorie - Bergen 1.12.48. (250.-).NOK 87,-
77596NK 377/379 - Kielland - Bergen Solheimnsvik 9.5.49. (275.-).NOK 92,-
77597NK 380/382 - UPU - Sande i Bergen S 8.10.49. (225.-).NOK 87,-
77598NK 383/385 - Oslo 900 år - Bergen Solheimsvik 15.5.50. (175.-).NOK 61,-
77599NK 386/387 - Polio - Sarpsborg 15.8.50. (300.-).NOK 236,-
77600NK 404/406 - Garborg - Bergen 25.1.51. (250.-).NOK 86,-
77601NK 402 - 60 øre Haakon - Nordisk Frimerkeutstilling Oslo 25.8.51. (100.-).NOK 116,-
77602NK 407/409 - OL 1952 - Holmenkollbakken 1.10.51. (190.-).NOK 72,-
77603NK 411/412 - Haakon VII 80 år - Horten 2.8.52. (50.-).Unsold
77604NK 414 - Kreft - Oslo 1.6.53. (130.-).NOK 76,-
77605NK 418 - Kirkejubileum - Oslo 15.7.53. (300.-).NOK 101,-
77606NK 422/424 - Telegrafjubileum - Ålesund 10.12.54. (120.-).NOK 42,-
77607NK 425/427 - Frimerkejubileum - Oslo 3.1.55. (30.-).NOK 31,-
77609NK 428/430 - Norwex - Oslo-Norwex 4.6.55. (420.-).Unsold
77610NK 438 - 90 øre Haakon - Julemerket Oslo 1.11.55. (75.-).Unsold
77611NK 432 og 435 - 35 og 65 øre Haakon - Oslo Majorstua 2.1.56. (325.-).NOK 175,-
77612NK 439/400 - Regjeringsjubileum - Stavanger 25.11.55 på flott spesialkort. (35.-).Unsold
77613NK 441/442 - Martha - Stavanger 28.3.56. (80.-).NOK 29,-
77614NK 443/444 - Nordens dag - Stavanger Lufthavn 30.10.56. (40.-).Unsold
77615NK 445/447 - Nordkapp V - Nordkapp 6.5.57. (170.-).NOK 57,-
77616NK 448/450 - Geofysisk år - Oslo 1.7.57. (60.-).NOK 22,-
77617NK 451/452 - Haakon VII 85 år - Stavanger 3.8.57. (60.-).NOK 32,-
77618NK 458 og 465 - 40 og 65 øre Olav - Bergen 1.4.58. (10.-).NOK 15,-
77619NK 469/473 - Olav Kronemerker - med alle merker fullstemplet Oslo 12.1.59. Konvolutten måler 19,5 x 12,5 cm. (1.200.-).NOK 726,-
77620NK 474 - Asbjørn Kloster - Stavanger 2.2.59. (55.-).NOK 20,-
77621NK 467 - 85 øre Olav - Oslo 16.3.59. (800.-).Unsold
77622NK 475/476 - Norges Vel - Oslo 26.5.59. (65.-).NOK 40,-
77623NK 477/478 - Landbrukshøyskole - Oslo 1.10.59. (65.-).NOK 65,-
77624NK 461 og 468 - 50 og 90 øre Olav - Oslo 10.11.59. (900.-).NOK 595,-
77625NK 479/480 - Blomster - Trondheim 12.1.60. (95.-).Unsold
77626NK 481/482 - Videnskabsselskabet - Oslo 26.2.60. (50.-).NOK 60,-
77627NK 483/484 - Flyktninghjelp - Oslo 7.4.60. (140.-).NOK 91,-
77628NK 485/489 - Skip - Oslo 27.8.60. (120.-).NOK 62,-
77629NK 491 - SAS - Oslo 24.2.61. (14.-).NOK 17,-
77630NK 617/621 - Bruksmerker - Oslo 23.1.69. (15.-).NOK 6,-
77631NK 622/623 - Norden - Oslo 28.2.69. (14.-).NOK 20,-
77632NK 624/625 - Rutebok og Trygg trafikk - Oslo 24.3.69. (10.-).NOK 22,-
77633NK 626/627 - Europa 1969 - Oslo 28.4.69. (16.-).NOK 17,-
77634NK 628/629 - Johan Hjort - Oslo 30.5.69. (25.-).NOK 28,-
77635NK 630 - Træna - Oslo 18.6.69. (12.-).NOK 17,-
77636NK 631 - 20 kr Olav - Oslo 14.8.69. (125.-).NOK 117,-
77637NK 632/633 - Vigeland - Oslo 8.9.69. (14.-).NOK 7,-
77638NK 634/635 - Folketelling - Oslo 10.10.69. (14.-).NOK 7,-
77639NK 636/638 - Olav kronemerker fosfor - Oslo 3.11.69. (30.-).NOK 20,-
77640NK 639/640 - Maud - Oslo 26.11.69. (13.-).NOK 23,-
77641NK 641/645 - Olav Kronemerker ståltrykk - Oslo 10.2.70. (110.-).NOK 143,-
77642NK 646/648 - 70, 80 og 100 øre ståltrykk - Oslo 16.3.70. (20.-).NOK 13,-
77643NK 649/652 - Naturvernåret - Oslo 10.4.70. (45.-).NOK 21,-
77644NK 653/654 - Frigjøring - Oslo 8.5.70. (18.-).NOK 21,-
77645NK 655/657 - Bergen 900 år - Bergen 23.6.70. (30.-).NOK 27,-
77646NK 658/659 - F.N. 25 år - Oslo 15.9.70. (19.-).NOK 17,-
77647NK 660/663 - Vitenskapsmenn - Oslo 15.10.70. (35.-).NOK 21,-
77648NK 664/665 - Fysisk fostring - Oslo 17.11.70. (10.-).NOK 25,-
77649NK 666/667 - Tønsberg 1100 år - Tønsberg 20.1.71. (12.-).NOK 5,-
77650NK 668/669 - Stortinget - Oslo 23.2.71. (12.-).NOK 9,-
77651NK 670/671 - Flyktning 71 - Oslo 26.3.71. (10.-).NOK 5,-
77652NK 672/673 - Hans Nielsen Hauge - Oslo 27.4.71. (10.-).NOK 15,-
77653NK 674/675 - Oslo Bispedømme - Oslo 21.5.71. (15.-).NOK 6,-
77654NK 676 - Antarktistraktaten - Oslo 23.6.71. (20.-).NOK 8,-
77655NK 677/679 - Eventyr I - Oslo 17.11.71. (10.-).NOK 8,-
77656NK 680/681 - 80 og 120 øre ståltrykk - Oslo 23.2.72. (10.-).NOK 14,-
77657NK 682/683 - Sparebankene - Oslo 10.4.72. (12.-).NOK 13,-
77658NK 684/685 - Posthornet 100 år - Oslo 6.5.72. (10.-).NOK 14,-
77659NK 686 - Posthornet 100 år (Blokk 1) - Oslo 6.5.72. (60.-).NOK 45,-
77660NK 687/690 - Norges samling - Hafrsfjord 7.6.72. (35.-).NOK 51,-
77661NK 691/692 - Haakon VII 100 år - Oslo 3.8.72. (15.-).NOK 10,-
77662NK 693/694 - Ungdom og Fritid - Oslo 15.8.72. (14.-).NOK 7,-
77663NK 695/696 - Interjunex - Kristiansand 25.8.72. (50.-).NOK 20,-
77664NK 697/699 - Polarskuter - Oslo 20.9.72. (26.-).NOK 28,-
77665NK 700/702 - Eventyr II - Oslo 15.11.72. (12.-).NOK 25,-
77666NK 703/705 - Bruksmerker Ståltrykk - Oslo 15.2.73. (10.-).NOK 12,-
77667NK 706/707 - Leprabasillen - Oslo 28.2.73. (15.-).NOK 12,-
77668NK 708/709 - Europa 1973 - Oslo 30.4.73. (15.-).NOK 6,-
77669NK 710/711 - Nordens Hus - Oslo 15.2.73. (13.-).NOK 8,-
77670NK 712/713 - Kong Olav 70 år - Oslo 2.7.73. (13.-).NOK 18,-
77671NK 714/715 - Jacob Aall - Oslo 22.8.73. (13.-).NOK 7,-
77672NK 716/718 - Samisk håndverk - Oslo 15.2.73. (17.-).NOK 7,-
77673NK 719/721 - Blomster II - Oslo 15.11.73. (12.-).NOK 15,-
77674NK 722/723 - Geografisk oppmåling - Oslo 14.12.73. (15.-).NOK 10,-
77675NK 724/726 - Bruksmerker Ståltrykk - Oslo 22.2.74. (10.-).NOK 8,-
77676NK 727/728 - Turistmerker - Oslo 25.4.74. (25.-).NOK 9,-
77677NK 729/730 - Malerkunst I - Oslo 21.5.74. (11.-).NOK 8,-
77678NK 731/732 - Magnus Lagabøter - Oslo 21.6.74. (12.-).NOK 8,-
77679NK 733/734 - Arbeidervern - Oslo 15.8.74. (22.-).NOK 10,-
77680NK 735/738 - Geologer - Oslo 4.9.74. (28.-).NOK 13,-
77681NK 739/740 - U.P.U. - Oslo 9.10.74. (13.-).NOK 8,-
77682NK 741/742 - Rosemaling - Oslo 15.11.74. (10.-).NOK 8,-
77683NK 941 - 50 kr Olav - Oslo 17.11.83. (75.-).Unsold