Stemplete krigsmerker

Stopped 03/03-09
Obj.DescriptionPrice
77418NK 213 - 1.00 kr Haakon 1937.NOK 11,-
77419NK 214 - 1.50 kr Haakon 1937.NOK 75,-
77420NK 215 - 2.00 kr Haakon 1937.NOK 243,-
77421NK 216 - 5.00 kr Haakon 1937.NOK 255,-
77422NK 225 - 10 øre Dronning Maud.NOK 52,-
77423NK 226 - 15 øre Dronning Maud.NOK 121,-
77424NK 227 - 20 øre Dronning Maud.NOK 93,-
77425NK 228 - 30 øre Dronning Maud - med del av førstedagsstempel.NOK 113,-
77426NK 254 - 15 øre Hålogaland.NOK 85,-
77427NK 257 - 20 øre Redningsselskapet.NOK 79,-
77428NK 259 - 20 øre Legion - med del av førstedagsstempel.NOK 470,-
77429NK 260 - 1.00 kr Universitetet - med del av førstedagsstempel.NOK 310,-
77430NK 261 - 1 øre V-merke med vannmerke.NOK 66,-
77431NK 262 - 2 øre V-merke med vannmerke.NOK 66,-
77432NK 263 - 3 øre V-merke med vannmerke.NOK 41,-
77433NK 264 - 5 øre V-merke med vannmerke.NOK 57,-
77434NK 265 - 7 øre V-merke med vannmerke.NOK 51,-
77435NK 266 - 10 øre V-merke med vannmerke.NOK 51,-
77436NK 267 - 14 øre V-merke med vannmerke.NOK 134,-
77437NK 268 a - 15 øre V-merke med vannmerke.NOK 51,-
77438NK 268 b - 15 øre V-merke med vannmerke.NOK 51,-
77439NK 269 - 30 øre V-merke med vannmerke.NOK 66,-
77440NK 270 - 35 øre V-merke med vannmerke.NOK 35,-
77441NK 271 - 40 øre V-merke med vannmerke.NOK 21,-
77442NK 272 - 50 øre V-merke med vannmerke. Attest : F.C. Moldenhauer.NOK 1801,-
77443NK 273 - 60 øre V-merke med vannmerke.NOK 51,-
77444NK 274 - 1 øre V-merke - med garantistempel Ekte FCM på baksiden.NOK 32,-
77445NK 275 - 2 øre V-merke - med garantistempel Ekte FCM på baksiden.NOK 42,-
77446NK 276 - 3 øre V-merke - med garantistempel Ekte FCM på baksiden.NOK 46,-
77447NK 277 - 5 øre V-merke.NOK 42,-
77448NK 278 - 7 øre V-merke.NOK 56,-
77449NK 279 - 10 øre V-merke.NOK 40,-
77450NK 280 - 12 øre V-merke.NOK 211,-
77451NK 281 - 15 øre V-merke.NOK 80,-
77452NK 282 - 20 øre V-merke.NOK 4,-
77453NK 283 - 25 øre V-merke.NOK 20,-
77454NK 284 - 30 øre V-merke.NOK 44,-
77455NK 285 - 35 øre V-merke.NOK 22,-
77456NK 286 - 40 øre V-merke.NOK 10,-
77457NK 287 - 50 øre V-merke.NOK 11,-
77458NK 288 - 60 øre V-merke.NOK 11,-
77459NK 289 - 1.00 kr V-merke.NOK 5,-
77460NK 290 - 1.50 kr V-merke.NOK 42,-
77461NK 291 - 2.00 kr V-merke.NOK 101,-
77462NK 292 - 5.00 kr V-merke.NOK 504,-
77463NK 293 - 10 øre Hvit V.NOK 150,-
77464NK 300 - 20 øre Quisling - med del av førstedagsstempel.NOK 151,-
77465NK 301 - 20 øre Quisling 1.2.42 - med del av førstedagsstempel.NOK 95,-
77466NK 302 - 10 øre Nordraak.NOK 193,-
77467NK 303 - 15 øre Nordraak.NOK 57,-
77468NK 304 - 20 øre Nordraak.NOK 175,-
77469NK 305 - 30 øre Nordraak.NOK 95,-
77470NK 306 - 20 øre Rikstinget.NOK 96,-
77471NK 309 - 20 øre Postforening.NOK 61,-
77472NK 310 - 30 øre Postforening.NOK 148,-
77473NK 318 - 20 øre Frontkjemper.NOK 106,-
77474NK 319 - 10 øre Landshjelp I - med del av førstedagsstempel.NOK 60,-
77475NK 320 - 20 øre Landshjelp I - med del av førstedagsstempel.NOK 66,-
77476NK 321 - 40 øre Landshjelp I - med del av førstedagsstempel.NOK 70,-
77477NK 322 - 10 øre Krigsforlis.NOK 96,-
77478NK 323 - 15 øre Krigsforlis.NOK 69,-
77479NK 324 - 20 øre Krigsforlis.NOK 63,-
77480NK 325 - 40 øre Gran.NOK 95,-
77481NK 326 - 5 øre Landshjelp II.NOK 201,-
77482NK 327 - 10 øre Landshjelp II.NOK 151,-
77483NK 328 - 15 øre Landshjelp II.NOK 151,-
77484NK 329 - 20 øre Landshjelp II.NOK 151,-
77485TM 49 - 7 øre Solkors.NOK 88,-
77486TM 50 - 10 øre Solkors.NOK 34,-
77487TM 51 - 15 øre Solkors.NOK 145,-
77488TM 52 - 20 øre Solkors.NOK 32,-
77489TM 53 - 25 øre Solkors.NOK 188,-
77490TM 54 - 30 øre Solkors.NOK 301,-
77491TM 55 - 35 øre Solkors.NOK 93,-
77492TM 56 - 40 øre Solkors.NOK 162,-
77493TM 57 - 60 øre Solkors.NOK 135,-
77494TM 58 - 1 Kr Solkors.NOK 135,-