Åland - Årssett og Årbøker 1984-2005.

Stopped 17/02-09
Obj.DescriptionPrice
77007Åland - årssett 1984. (Facit : 125.-).NOK 16,-
77008Åland - årssett 1985. (Facit : 125.-).NOK 20,-
77009Åland - årssett 1986. (Facit : 120.-).Unsold
77010Åland - årssett 1987. (Facit : 160.-).NOK 50,-
77011Åland - årssett 1988. (Facit : 135.-).NOK 50,-
77012Åland - årssett 1989. (Facit : 135.-).Unsold
77013Åland - årssett 1990. (Facit : 75.-).Unsold
77014Åland - årssett 1991. (Facit : 135.-).NOK 31,-
77015Åland - årssett 1992. (Facit : 165.-).Unsold
77016Åland - årssett 1993. (Facit : 150.-).NOK 41,-
77017Åland - årssett 1994. (Facit : 200.-).Unsold
77018Åland - årssett 1995. (Facit : 190.-).Unsold
77019Åland - årssett 1996. (Facit : 190.-).NOK 46,-
77020Åland - årssett 1997. (Facit : 180.-).NOK 101,-
77021Åland - årssett 1998. (Facit : 190.-).NOK 51,-
77022Åland - årssett 1999. (Facit : 190.-).NOK 54,-
77023Åland - årssett 2000. (Facit : 200.-).NOK 120,-
77024Åland - årssett 2001. (Facit : 210.-).NOK 140,-
77025Åland - årssett 2002. (Facit : 300.-).NOK 103,-
77026Åland - årssett 2004. (Facit : 380.-).NOK 152,-
77027Åland - årssett 2005. (Facit : 250.-).NOK 152,-
77028Åland - årbok (jubileumsbok) 1984-1993. (Facit : 1.500.-).Unsold
77029Åland - årbok 1996/1997. (Facit : 600.-).Unsold
77030Åland - årbok 1998/1999.NOK 141,-
77031Åland - årbok 2000/2001.Unsold
77032Åland - årbok 2002/2003.NOK 131,-
77033Åland - årbok 2004/2205.NOK 161,-